CRVENA JAJA

Humorističko - satirički list sa karikaturama.

 

 

 

 

 

Numer uniki —  Setemana crvenih jaja — Kosta Din. 4.—

.-

 

 

 

 

Ako jaje freško nije...

 

 

: : srezana
Ako jaje freško nije Kad je vrijeme karnevala :
Uzalud ga kčke grije Turaju se mućava i zdrava
Nema onda nijedne sile = = Jer je uprav vrlo teško

Da išćera iz njeg pile Da je svako jaje freško

A kakva su bila jaja
.. zadnjega karnevala

Lako vam je to da znate
ov do Svete Kate .

6. RODNA REPUBLIKA HRVATSKA: : a
& plača BiBLOTEKA, DuGTOrME CZ47 1