Mestar Mato, kolporter,

o ženskom spolu

SINJORINE : One su vam na-
čičkane, napiturane, ohole, koću-
te, imponjane, a većina od njih
nema ono što im je najpotrebnije
za život, a ćele bi i kučića no-
sit u naručaju, rađe nego bebu.
Za Teatar, kino i slično mora se
solde stvorit. — Vagiđanje im je
prva stvar, a naučit kuhat, prat
oliti krpit za njih je antikitat. —
Vazda kontaju: uhitit će se ka-
kav imbečili ludov, koji će mi
biti pod papučom i ja ću s nji-
me radit što me je voja. Ma
mnoge su se u temu prevarile.
Ipak uza sve ovo, one su tvrdo-
glave i nedaju se urazumjeti i
stoje na stanovištu:  sestrica
mi je Božica Venera, i danas
sutra mogu postat glumica, ma-
neken, generalica i slično. Neka
im bude, sreća ih pratila. Zala-
gaonica ima u gradu, Klub usi-
usiđelica je arman u gradu, a u
Antuninskom špedalu ima mnogo
mjesta, a sad će ifn gošpar Božo
montirat i centralno grijanje.

GOSPOĐE: One gospođe od
velike grandeze, što imaju da ni
sami neznaju što, dadu mi što-
goć lemozine. Drže se visoko.
Ima ih skladnijeh, ušesnijeh i u-
pravo idealnih žena i domaćica.
Ma ima hi i onijeh što moraju
poć igrat na karata brige i po-
ker, autom se prošetat s prijate-
ljem, a ne mužem, radi fineze.
Ima i onijeh, što drže da im je
muž ništa i traže drugog prijate-
lja za zabavu. — Ima ih koji ga

traže iz hira ili recimo nužde, jer
im je muž poslovno zauzet, te
nema mnogo vremena da ženu
doma kokola, mazi šli divertiška.
Ima i onijeh, što od muža pre-
tenđaju da im kupi kaput s naj-
boljom pelicom, a mjesečna mu
je plata hijadu-dvije dinara, a ku-
ća s banjom, balkonom košta oko
hijadu dinara. A đe je manjatura
i ostalo ? Sve na lapis! Ima vam
i onijeh, da muž mora ostat do-
ma kuhat objed i prat pjate, a
milostiva gospođa mora poć na
sijelo u prijateljice ili na konče-
rat Filarmonije, a razumije se u
mužiku, ko tovar u petrusimen.
Ma mora se poć da ju vide. —
Ima i onijeh što živu s mužem
ko dva vraga, a to samo za to
jer su njezini soldi po srijedi i
on čeka da to zagraška, a ona
ne smije liberat se njega, perche
je on recimo čovjek s dr. ili pr.
ili inž. ispred imena, a ona se
pak zaljubila u mladića, koji to
ispred imena nema, pa njezini ni
da ćuju o rastavi. Pa kako bi i
mogli dozvoliti svojoj dragoj i
jedinoj kćerci da sjaše s konja,
a uzjaše na magarca! Naravno,
to je pojam onezijeh, nazovimo
»elitno-naobraženih“ krugova, ali
ne svijeh. Bolje je da ona ska-
pava i duševno strada, nego da
se ovakova što dogodi.

Eto takav je ženski spol i ta-
kova su bremena došla i takovi-
jeh stvari ima u našem malom i
skladno-ušesnom gradu Dubrov-
niku!!!

 

 

Parna pekarna — Kolonijal

Baldo Crnjak — Gruž

 

Milan Čapin —- Dubrovnik

manufaktura Kr. Marije

 

Bilffet ,Siradun“
MIRKO ŠUSTAL

 
 

SLASTIČARNICA
Drago Rozanović

Braća Zlošilo

manufakturna radnja

DUBROVNIK
Krojačnica engleskih tkanina

 

 

Brijački salon
Pavo Vlahutin

 

i

Frano Miš i
odlazi u vojake!

Nećete vjerovati, ali ovo vam je
vera istina. Naš Frano Miš ide
po prvi put u svome životu u
soldačiju i to ništa manje, nego
kao sprovodnik jednoga odjela
vojaka. Kad je dobio invit, subito
je počeo festižat. U subotu veče
od velikog veselja našo se u de-
vetom nebu i zaspo na stočiću u
Anči u kafetariji s nogama u a-
riji, kako on samo to može. U
jednom momentu se je probudio
i stao vikati: ,Vojaci, Švejici,
zbor! Napad iz zraka, oli ne vi-
dite eroplane svake fele nad va-
šijem glavama. Ma subito je vi-
dio da je falio, pa je nadodo:
a ma bre, bre, kakvi eroplani,
kakve trice, to je zvuk motora u
mojoj glavi. E, ko me uze u sol-
dačiju, baš sam ti vojnik od sete
kolpi. Avizavam ipak svoje vo-
jake, da će na odlasku biti zbor
u Gugića i da svaki mora uzet
sobom damiđanu vina, perke se
bez tega ne parčiva.

E, ma nije mi isto ž0 poć. Li-
jepa nas je dita, i evo im mog
savjeta :

Dr Nikšić neka uzme katanac i
stavi ga po drugi put doma; —
zubar Karmelo nek nosi kontra-
baš, pa će udarat: rado ide... —
Vlaho Arseta nek ne jede vele,
da smledni, da ne uhiti Pušicu ;
Tolentino nek uzme kremu za
mazanje da pobijeli; — Toni La-
baš nek uzme čertifikat da je ve-
liki glumac, pa će ga uzet u ka-
zališno društvo u Cetinju, a ne
u bolničare; — Peko nek reče
da se je apena oženio i vratit će
ga subito doma, a svi ostali ne-.
ka se nauče jest emprej-supu ko
i ja, pa se ne će čet vratit doma.

 

Vlaho Mozara

krojačnica
DUBROVNIK

Česki magazin

Ivo Rojnica
DUBROVNIK