LUMER. 1,

 

PITALICE i ODGOVORI:

Koja će mužika sutra najbolje figurat?
Ona šio neće udarat s njezinim mtižikafi-
tima.
*
**
Za što dubrovčani negradu zvonik?
Da se vidu s vrata od banke arburate od

vapora.

*
**

Zašto je Jozo obinuo batidieru?
:Perke se pomirio s Stijepom.

g x
* x *

Zašto je Komuna ordinala da se ne drži bro-
ka od smetlišta izpred vlata?

Za da se ne izgubi vonj od tabakarie.

*
*o*

Koji se punat religjioni nemože danas izvr-
šivat? :

Pohodit tamničare.

Za što?

Perke tribuno ne permeti.

*
**

Zašto pravaše vazda osudu?
Perke miritaju.
: x= :

A ma ko je lani na sv. Vlaha izgubio tak
od crevlje?

a
- Ko želi bit u konfuzioni?

Neka se obrati Dr. Nikši agjentu od asiku-

racioni.

*
x* *

- Zašto se mali Miće više ie prpoši?
Perke su mn Stonjani zabranili.

*
x *

Meštar: Risto, koju su srpske zemlje?

Risto : Srbija, Srpsko-hrvatska, Slavonija,
Dalmacija, Bosna, Hercegovina, Istra, Stara Stbi-
ja, Maćedonija, Albanija, Novi Pazar i ti. d.

Meštar: Bogami, izvrstno Risto.

i x+

Koja je najbogatija komuna u Dalmaciji?
Naša, jer ima dvije mužike komunale.

*
* %*

Kako su se dijelili prazni fondovi u Zadru?
U dvije. bolje polovice:

*
*#

Zašto je Melko sjedo u delegacjonima me-
gju dva popa? :

Da ukaže, da je antiklerikalac.

A zašto je bio na balu militara?

Da ukaže, da je antiaustrijanac.

A

Ko najbolje udara u pjate ? —- Kristo, jer je
naučio od djetinstva u butizi.

* <
* #
= Zašto je bilo puno čeljadi u zvoniku na
balu od mužike ? — Jet je puhala čura.
a g
%*

Zašto je dirigo Vitez orhestru u zvoniku ?
Za afirmat kapačitat meštra njihove mužike.
*

i *%
Zašto nije bilo dosta sinjorina na balu u
zvoniku ? ; i
Jerbo im je inkomodno, da hi na entrati
amiravaju s kanočalima.,
a ?
* Zašto je »Corun« invit štampan samo ći-
rilicom?
Jer se ona najbolje razumije u Slogu.

%
*%

- FRUSTA.

Ko najviše napada popove?
Oni, koje su najeli.

x
* *

Zašto je Grljena štampala govor niašeg de-
legata? 4

Jer, kad ga nije niko obado ni čuo u Vie-
til, neka ga barem čuju oni iz magazina.

x*
ROK

Zašto nijesu neki deputati glasovali u par-
lamenta ni pro ni contra divorciju?

Nijesu pro, jer 'su im žene vijerne.

Zašto ne contra?

Jer su oni ženama vijerni.

.A zašto jer Don Jure glasovao contra?

Jer nije oženjen.

x
x o*

Zašto je većina ovogradskih predavanja bi-

*10 o ženi?

Jer je žena punat oko koje se sve vrti ili
magnet, koji najjače živo priteže.
+

*
x

Zašto mužika +pravaška nije izvjesila ove
godine nikakvih plakata ?
Zato, jer su mjesec dana prije bili prodani

svi palki.

i
* *

Zašto militari nose sablje i bajunete na li-
jevoj bandi?
Jer na desnoj bandi idu im sinjorine.

 

Poznate me, nepoznate
Ime mi je ideani ivo
Statua je moja fina
Oko mi je crno, živo.

Moderan sam ja vam čovjek
Obučen sam vas po modi
Nijesam kriv, jer svatko tako
Po stradunu hodi.

Talijanac ja sam bio
Sad sam ,,srbin“ con rispetto
Borit ću se za to ime

Jer je meni znajte sveto.

Ne prevrčem ja vam partit
Pristaša sam uvijek iste
Zato mogu stalno reći
Ruke su mi vazda čiste.

Djevojčice mene vole
Ko nikoga tu u gradu
I još ću vam ovu reći
I fureste me hej poznadu.

Valja biti zato lijep,
Elegantan, uprav fin
A po našu nek vam rečem
Dubrovački Arlekin!

BR

GODINA: OVA.

 

Dubroyačke kundurarije.

Konti pravaške mužike. Obaznali
smo iz pouzdana izvora, da pravaška mužika pri-
ma mjesečno:

Iz Beča (sekreto) . . 2 KO: =

Od popovske kaše (iz ruke u ruku) K 150: —

Iz Ljubljane K 200: —
Od članarine . SAMI I KOEI
Ukupno K 677: —

iz gjinazija. Protestavamo, da nas se
stavi u tabor gdje stoju tovari, volovi, prasci i
mazge, jer ćemo altrimenti šioperat. Studenti.

Pohvalne. Javljaju nam iz Dubrovnika,
da će ma 10. Febrara poslati ovi telegraf u
Tripolis:

»Agli eroi d'Italia i nostri pil cordiali sa-
luti, ira pochi giotni vetremo in aiuto col com-
mandante sig. Toifoli«. Gruppo locale.

Na vijagi. Primamo noticiju od g. pro-
fesura Krista, da je ove godine dećido partit na
planet Mars.

iz pravaških krugova. Čujemo, d
će lokali pravaši format novu pravu komunu, perke
je u njih sve pravo.

Bandijere na komuni. Molimo, di-
recion od komune, da stavu na komiunu još tri
bandijere, da bude dubrovački numer komplet.

Nekoliko starih dubrovčana.

Pišu nam iz grada: Doznali smo
od maloga farmačiste, da više nema na prodi;
ni cerota ni pijavica, perke su bili pokupovali
Čombulin i Miće, kad su se vratili iz Stona iza
elecioni za parlamenat.

Nova sala sa štufama. Nova Sala
Bačić ordinala u maloga Mata od ieramenta 24
štufe, perke in se nomadne od velike studeni
smrznula per fin Kaša forte.

Proširenje sale. Direcion bande ko-
munale otvorit će do godine konkoras za 12
ingjenjera za proširit salu od bala u Šokolu.
Prednos imadu oni iz Crne Gore i Srbije.

Široka ulica. Karlo s Široke ulice nau
čio je na pamet sve Melkove parlate.

Pohvalno. Govori se, za finut kvestion
da će Ilija s Komune poslat na akademiu Gun-
dulića 50 Kr. a direcion stare bande 50 Kr.

Ulica Kabožinma. Ulica Kabožina neće
se više zvat tako, nego ulica vagigja i nezabo-
ravnih uspoimena.

Silni kad pasava kala fontane stiska ruke
in affo di minacia.

Karocada. Lokali Korčulani ordinali su
na Korčulu nekoliko karocada za poslat ilotu u
Tripolis, a Ivo će biti nominan za amiralja.

»Rado ide““, Maiko kasista, Jošo pja
tista i Melko klarinetista dećidali su, da mužika
komunala neće više udarati marču »Rado ide«,
jerbo da nije nijedan srb bio na balu ža mužiku.

Festanjuli. Govori se, da je ovega go-
dišta Komuna nominala studente za festanjule za
sparenjat. (Bravo! op. red.)

Tamhurinista. Javljaju nam, da sutra
izlazi novi tamburinista Jarčić koji je arivo iz

Sarajeva.