ža

| M
' IZLAZI JEDANPUT
BESI i: NA MJESEC. ::
ze ADRESA UREDNIŠTVA :

Xywopaceiqno-Gamapnsku IRCe ca napneanypana. - Homorističko-sairički list sa Karikatorama.

 

 

 

Kad se
NIZ

m.
—

 

DUBROVNIK, 8. februara 1921.

 

»JEŽ“ pošt. pretinac br. 38.

 

BROJ 2.

 

 

nabođdešil.i.

rem
Je li tome kriva druga
faca,
Ili šusta bez stramaca?

Redatur:
Stramac bez šuste
S' flautom pali
Al šusta bez stramaca
Niti u šali.

pre

 

Outta trati

Rapallo, Rapagnetta .. !  Rapagnetta, Rapallo!
Šeto sam se gori doli.
Po zelenoj gori . ..

Pacienca, samo dokle svrši karnevo i oni će zva-
liža . : . To vam je tenor ufićalih noticija.
I onda . . . »mi ćemo se zakleti da će doći, dan
odmazde i oslobogjenja braće pod tagjinskim jarmom ...“
Čekajte braćo, osveta je naša, a vaše je — što
imate...
Zovi samo zovi .

Boga mi tokaće i mene . . . Ili nečujete: ,Ži-
vjela Jugoslavenska Rijeka! Živio Kralj Petar!“ i opet:
pO Fiume o morte . . . Eviva Dalmazia. Italiana . .
Eviva D' Anunzio!“4

Ovega smo puta sikuri da ,samoodregjenje“ neće
falit za nikoga. Svi činu što hoće . .

Ultime noticije iz Wašingtona govoru, da će Wilson
po malo sasvim imbećiliškat'. Počeo je opet-sa ludostima:
»Samoodregjenje Rusije“ , . . Vaćela, poverette . . .!

0. 59 ulkus

U snu vidi Mac Swinei-a i druga strašila ,samoodre-
gjenja“ i ,bratstva naroda“ . ..

%
Elecioni za kostituantu bile i prošle — kako za
koga . ... Sedam gjara, sedam smrtnih grijeha, sette

bandjere . . . A plakata deset puta toliko . . . To su
najbolje oservali komunisti i kostatali in avanti, da je
grad pun plakata ma da će samo njihova bit kreata do

vrha. I nijesu falili . .
. Š E lae ae
Svi su zato komunisti

Da se može mukte gristi
A brži su i od munje
Kad je dobra vina u Šunje.

A nije ti bilo teško da se orijentaš. Svak je reko
što hoće. Vanstrančari: nećemo partita jerbo je
ovo najbolji partit. Demokrate: mi smo jedini i
pravi Jugoslaveni, mi smo prava demokracija . . . Za-
jedničari: Hrvati na okup ... pogibosmo ...
Ustaj bane Hrvatska te zove . . . Radikali: Srbi na
okup, a dogjite i vi Hrvati iz daleka .. . Zemljo-
radnici: Svi dogjite što imate žulja na rukama i vi

C pa
i "i
ie g s