Lumer: gladni.

 

ko

DUBROVNIK 17. februara 1912.

Godina: skupa.

 

 

-

Abonamenat
za estero:

u perperima i
dinarima (bez
rićevute). - Za
Dubrovnik: še-
sticu. i:

LUKJERNAR

Avize ne pri-
mamo za ne
činit konkoren-
cu tabelama.
Manoskrite pri-
je nas sekve-
strala posta. $

 

 

 

 

 

Ta

 

 

 

 

 

Responsabili redatur: na skupštini.

Izlazi ispod skala.

 

| Mojijem leturima.

Nikad nijesan ni u snu snijevo,
a sigurno nijeste ni vi, moji dragi
leturi, da ću jopet kapitat na svijet.
Lani su vragovi iskopali ultimi Skan-
dalet, koji je u naša stara vremena
grijo skute, a sada je tokalo da se
negje ispod skale namjere i na mene.
Ja san mislio, da će mi kosti sasvijen
izagnjet i da više neću arivat vigjet
svjetlos božiju, ma kako ova Srska
Mužika, prije nego učini njezin veljun
premetne svaki kantun, tako se in-
- trala i na mene, te me iznijela ispod
skale, digla s mene ono zelene mufe,
lustrala me, tisla mi u svaki nosak
po jedan stijenj, kanula nekoliko kapi
uja, i tako san kostret, da van dva-
desti i četiri ure svijetlin.

Ali prije nego van finen svijetlit,
pripovigjeću van jednu moju antiku
aventuru: .Jedanput je po noći kapito
kortegjatur gospogje Luce, jer jon je
gospar te noći imo servicio. Bila je
neka ura pa kako su se sramili is-
pred mene kokolat, on ti oslini prst
. i stisne mi stijenj, mislio sam da će
mi duša izlećet. Ali mu ni ja nijesan
osto dužan, jer san mu oparijo prs
da mu je osto priš za setemanu dana.
Kako su se karecali, ne umijen van
rijet, a nije ni skladno, ma se vi
možete gja imagjinat. Znan, da in
se ili dodijalo, ili, jer je gja bila neka
ura, tokalo ih da se rastanu. Opet mi
užežu  stijenj, da im  posvijetlin
niz skale.

Što još nijesi legla?“ vikne im-
provizo gospar iz korte.

Gospogji Luci oslabi ruka, i ja van
se počnen tombulat niza skale. Koje
su se kvestijoni iza tega dogodile, ne
znan van, ali samo znan to da san
iza toga kapito ispod skale, i tu bi
siguro kosti ostavio, da me ovega
puta nije izvukla okazion veljuna od
mužike.

I sad san van aprofito od momenta,
da vidin, je li štogoć ostalo od naše
starine. Che differenza! Mogo bi me
Diogen uzet i sa mnon iskat neke
stvari, ne bi hi više mogo nać.

Ni konkorenca kontra meni nije u:

Dubrovniku učinila progresa. Vidin
da letrika na nekin mjestima svijetli
tako, da još iman intencijon učinit
supliku, da pušte mene da malo po-
svijetlin. Ali su mi gja rekli da se
ne mučin, perke da valja supliku con
mano propria učinit tudeški, a ja van
to ne umijen.

Zato kad mi je taki destin, prije
nego umren, doću van svijetlit vrhu
gvantijere na veljunu, pa ako vidin
da ko nije do ili poslo za mužiku,
iznijeću mu kroz folje ime, kako što
je redatur ,Crljene“ učinio za one
što su pošli ua bal od lege.

Dunkve da van se to ne dogodi
dogjite svi sutra na veljun i bacite
na gvantijeru vrhu koje ću ja ovega
puta svijetlit. Z Bogon i do vigjenja,
vaš Lukjernar.

Junak dana!

Ja Vam se prestavljam
Sa biografijom,
"Pa ako treba
_1 sa fotografijom.
Covuljak sam ozbiljan
Ho anche presenza,
Ovako je htjela
Divina providenza.
Na daskama Thalije
Pravi sam artista
U parti bufona
Velik spećalista.
Rođen iza gospe
Pod Priekijem stojim,
Sa svakim se poslom bavim
I teško se znojim.
Za izvojštit kruna
Roncam kako muha
Svukud se otucam
Za donijet doma kruha.
Ako montam skalu
Od opere pije

NARODNA REKUBLIKA HRVAT
6. 74 a RVATSKA

MUČNA BIBLIOTSKA— oROVNIK Ć- 38

tw

Štamparija na rotu.

Ili koju drugu
To sramota nije.

Ako sam hodio

Kadgoć u dum Mata
U gospara Pera,
U kojeg Hrvata.
Ili molio konsilj
IP Aministracion
Za sigurat sebi
Jednu pozicion.
To ništa ne smeta
_I drugi se muču
Svaki na svoj način
Samo da što skuču.
Pa ako sam negda
Bio tako ardit,
Za agvantat mjesto
Promjenuo partit.
Ako sam dečido
Da bradu obričim,
To je kapačitat
Sa kojom se dičim.
Jer kad sam se jednom
Partitom trasformo
Za kompletat poso
I facu sam sformo.
Ako sam dečido
Pitat i pension,
Diventat kafitjer
Za bolju provigjijon.
Ako mi je u tom
Huda sreća bila
Pa xi sul piu bello
Juha se prolila.
Baldo mi je manjko
Alla parola data
Tad sam bio kostret
Poslat sve od akta.
Pa sam opet tento
Trčati po gradu .
Mizeriju plakat
Da mi mjesto dadu.
Sad ti pobro živem
Ko bubreg u loju
I vazda arivam
Da izide na moju.
Ako Admirinda
Ako imprezama
Ako karnevalom
Ako tabelama.
Vazda nešto bušnem
Skucam koju krunu
I tako natrpam
Moju kesu punu.
A sad kad si ovo
Finuo pročitat
Mislim da ćeš rijet
To je.... kapačitat!