Godina: Miterano,

U Duhrovniku, 15. Aprila 1922.

Lumer: Esaltani.

 

 

 

 

 

Svaki lumer 2 Dinara.
Avize štampavamo u timici.

 

Izlazi kad zaklempesaju zvona .
za despet muškijem.

Moto: Bog je prvo stvorio
hudobu pa onda vraga.

 

 

Naša dikijaracijon!
s »Ljutu travu na ljutu sanu“.

Velika mondijala gvera, nije samo sta-
vila države i gradove soto sopra, nije samo
promjenila ,facu“ Europe, promjenula je
sve..... pa i naše muške. Oni, kad su se
iz gvere dekorani vratili, imagjinani, da su
nekakvi gverjeri, uzeli su na +tir.... nas
ženske! A nemojte se ni čudit! Mnoge i
mnege vigjeli ste, par dana prije gvere,
gie ih majke za ruku vode na skulu.....
a do malo dana finuli su u soldate, opa-
sali bajunete i diventali. kapurali. Vi-
gjeli su (a magjoranca samo čuli!) kako
se otvaraju ,švarum lineje“, čine ,,šturmi
na bajunete“; pa danas, valjda opet:željni

»slave“, dikjarali su gveru nama — žen-

skijem! Ali dosta je više insolenacd:
»Stander malo od Doboja Mujo,
I mi konja za trke-imamo!“

Mi smo, do danas dosta mučale, trpjele,
i grubije proždrle... ali, ali fine, valjalo
je gveru aćetat. Dunkve, znajte svi: Kad
zaklempesaju sva zvona i pukne ,glorija“,
gvera vam je dikjarana!

Naše su file jake, i ne bojimo se ni-
koga, gje ne pomogne jezik, mi ćemo
noktima, a za neke debele face, imamo
i ruke...

"A čuvajte kobilice,
Mlati ćemo nemilice!
Avizati mezo salvati!

General-štab sufragetkinja.

8. Gu i. i

 

Zenski progresi.
Žena je izvor svakoga dobra!“

U stara vremena žena je bila smatrana, k6
neko vrhovno biće. Sve lijepo, što je mogao, da
izumi čovječji um, nadahnula ga je žena. Zar bi
Šiler, Gete, Dante, Petrarka, pa i naši Branko i
Zmaj-Jova, bili onako veliki pjesnici, d= ih ženska
nije nadahnula, nekom tajnom neopisivom moći
— žara duše svoje. A mnogi i mnogi mučenički
su svršili svoj život.... tumarajući po pustinja-
ma... dkiioe Ibom četiri manastirska zida,

radi samog prezira jedne ženske, koju su oni ljubili:

iz dna srca svog! isuće takije kaza, zamrčila
ie storija. z

A što danas ? MNekakvi disperaduni,
bez ikakve pozicjoni i kulture, (pardon, svišili su
pučku školu!) azardavaju se, kontra nama žen-
skijem govorit, pisat, činit....... \svega i svaćesa.
Počeli su s nekakvim ježima, kokotima, skaram-

dinac, .., ali brzo ćemo im stat na vrat, S ,glo-

  
 

rijom“ počimljemo, i od danas ćete nas ćut, i

ter kako!

= Naši progresi na svijein- linejama, očinili su
im sasvim izgubit glavu. Eto im dokumenata! Do,
pred neko brijeme, oni su nas držali, da smo mi
ženske samo za služit, nosit vodu i lustravat
ERA , a zaboravili su ti junaci-kukavci, da
smo mi u svemu superali njih, eto diventali smo
i profesuri i avokati i suci i deputati i liječnici
ećetera, ećetera.... A naš koragj? Jesu li vas
sufragetkinje u Ingliteri tukle ka bakajare? Je-

.smo li se u gveri bolje tukle od vas? Eno vam,

vigjeli ste soldate, ofićale, gienerale — Ženske i
to u gačama! A pune im prsi dekoracjoni! A ne
puca vam srce, vi kukavci, kad gledate svake
negjelje na Brsaljama onu simpatićnu staricu —
ofićala? Zar ne vidite, kako je momci oštro sa-
lutiraju ? Vi se jedite, a imate se zašto i jedit:
sva bolja mjesta vam grabimo, perke smo kapa-
ćije od vas. Omalo pred nekoliko godina, da

po

mei

25%
%