u

4
4
Mi

»MORSKI JEŽ“

 

ža
zi

 

a STRANA 2.

 

 

 

O ŽENAMA

'Ne raditi to je I' jepo

Sve za tobm leti s' jepo
Samo treba kazat noge
I činiti mužu roge . . .

 

 

Žena je jedna vrsta romana, Čudnovat roman, od
kojega muž pročita predgovor, a prijatelji slijedeća
poglavlja, -

*Oo* vx

Ružna žena nema e srednjeg je roda.

Brak je teoretični oblik monogamije, a praktični

poligamije,

Ženska je potrebno posuđe, a žena je luksuzna
pokretnina,

k ok *

Brak potječe od ljubavi kao i ocat od vina.

Ljubav je pjesma koju pjeva mladost, Zreo čo-
vjek je kadkad ponovi ali distonano. Starac bi htio
da je promrmlja, ali je promukao,

Žene koliko se manje oblače, toliko više dobijaju
za obući se.

Elegancija donje suknje u upravnoj je proporciji
sa lakoćom kojom se diže,

»Dal« — to je riječ koju žene nikad ne izreču
prvi put, rijetko drugi, ali uvjek treći put...

Dva su neoskvrnjena perioda u životu žene, Prvi:
od rođenja do zrelosti. Drugi: od smrti do dana
sudnjega. a

Kao što kamen kušac prokuša zlato, tako žena
prokuša čovjeka,

koe *

Čovjek gubi u braku svoju slobodu, a žena je na-

suprot dobija.

* * *

Htjeti i moći ljubiti — mladost;
Htjeti i nemoći — starost.

Ljubomor je za rogove što i naftalina za krzno

'srestvo za bolje očuvanje, (i produljenje, op. prev.)

* o &*

Najveća uvreda što se može učiniti ženi jest --
ljubiti je bez da joj se prizna...

Žena bez praha je vojnik bez uniforme, (A be
amanata, ko bez — puške.., op, prev.).

Među svim životinjama muha, mačka i žena s
oni, koji gube najviše vremena za toalete,

Ima uvjek žena koje imaju suviše srca, te ćui.
potrebu. da ga podijele. ., (i da mužu, dbjeastje, ni:
šta neostane, op. prev.). :

* * * J

U mozgu čovjeka ideje se nalaze uklesane kao |
kamenu, a-u ženinom priljepljene kao dopisne mark: |
POVJERENJE:

— ... Da, draga moja, udovica sam već dvij'
godine!

— I nijesi mi ništa pisala?

— Šta hoćeš? u sreći se zaboravljaju prijatelji.
KNJIGOVODSTVO. ON! ONA!

— Naplatite kod moga blagajnika 50 dinara i rt
cite mu, da unese na račun »Higijenski namještaj

Si SSS pv sa Sa 1

pogonu«.,

zi

INTIMNOST, 8
— Poznaš li onog mladića? :
— Najintimnije .., upoznala sam ga na veljunu..|

Irm ki

— Koja je razlika između djevojke i udovice? I
— Djevojka se zadovolji sa onim što nađe, a udi
vica kad nagje ono što je izgubila, :

SVI SU ĐACI VESELI

jer su se eia uvjerili, da su najbolje i najjeftinije
posluženi sa školskim priborom # knjigama kod

I. DOVRANIĆ (PLACA KRALJA PETRA) i

i
M
\

 

papirnica i skladište školskog pribora i školskih knjiga. *

 

EE