KE

pom

ve
;
b&

  

ww

.

* *

HUMORISTIČKO- SATIRIČKI ILUSTROVANI LIST

zan

 

 

Dubrovnik, 2. februara 1926.

 

 

Šmigla

Na meni se svašta vidi
Zlim ljudima što se svidi
Meni se i dlaka gleda
A drugomu niti greda.

Ako sam ja nogu digla
Svi mi viču da sam šmigla
Gledaju se meni noge
A skrivaju svoje roge,

Pa ako sam okom migla
I opet mi kažu »šmigla«
Za druge ih nije briga
što s' udima cijelim miga.

Gledala sam ja na balu
A to nije baš za hvalu
Kako mladić curu vuče
I nogu joj još uvuče,

A ona se kako zmija
Oko njega sva previja
Zapuhani obojica
I crvena k6 rak lica,

Na okolo sjede mame
I veselo taru ruke
Misle jadne eto sad će
Kćer u libro svetog Luke.

Al u vražjem previjanju
Popuzne se po gdje koja
A mladić se tad povuče
Kako vojnik nakon boja.

Komu može svašta palit
I još će ga svak polalit
šmiglu jadnu sve zlo stigne
Ako samo okom migne,
Lorko.

 

Šimi dama“
Kolurite ombreline,
Tutankamen kapeline,
Naprahana cijela faca
Na sve bande oči baca,

Puna boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

 

 

 

Cijena Din. 4. /

 

Ruke su joj njegovane

Piturava nokte, dlane,

Nožice joj na ponticu

Piturava i usnicu;

Pogledajte Šimi dame!
Puna boja i reklame:

Bubikopf sad ona nosi,

Čini onde svud po kosi,

Faša svilna oko vrata,

I manina sva od zlata.
Pogledajte Šimi dame!
Puna boja i reklame:

Pa kad putem ide para

Da sve na njoj progovara:

»Gledajte me Šimi dame

Punu boja i reklame!

Puna boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

A da doma vidiš tuke!?! —

Pobjego bi u hajduke!

Nezna ništa okrpiti,

Niti sebi što zašiti,

Puna boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

Iglica je uvjek bode,

A za prati nema vode,

Djeca joj se uvjek deru,

Muž joj spravlja još večeru.
Puna. boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

O da vidiš toga jada

Kad iz štuka kimak pada,

A na podu vidiš ježa,

Po ormaru škarambeža! -—
Puna boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

Nije lako nekad bilo'

Kad se pralo i čistilo

Kad je kuća stradun bila,

Više draga, više mila,

Puna boja i reklame:
Pogledajte Šimi dame!

Al su sada šimi noge,

Bubikopf i mužu roge.

Danas više nema srama,

_ Samo nek je šimi dama.

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA s
C-62

fr. 70. NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

-Diogenes,