oni sve solde držu pod ključem
i čuvaju svoje blago za bolja
vremena. Otvorite toboce, dajte
fatige, žguravci jedni, pa ću i
ja biti mirna, neću više  strašit
čeljad ko antikrist. Ma per al-
tro meni je ovako bolje, gospari
na soldima, lijepo me mantenja-
zaju, došla sam na glas preko
aoći, a ja se svuda šuljam kako
zakav nevidljivi duh, kako  ka-
kav tajanstveni tintilin i činim
se, kako da ue vidim ove gade-
ce, kao da ne čujem ove stupi-
dice, što se čine u moje ime. Ja
se samo slatko smijem i pjevam:
tra lala la la aaa.

Zelje i izjave
U Americi Ruzvelt vodi očaj
14 borbu u cilju suzbijanja be-
sposlice. I ja imam zgodan pre-
dlog: ,,Kako bi bilo, da 3 put

na godinu slavimo sv. Vlaha“.

Nikić

 

U mom je srcu vazda ljeto.
Dinko

Jug bez bazena, a mi bez te-
rena. Valja poće što novo.

Sportaši
Ni ja bez Meštrinja, ni one bez
mene. Ja-urednik
Da mije staza tako brdovita,

vidjeli bi vi opet mene.
Ante
Što sam ja kome zgriješio, da
me zaboravite. Đonson

Jesam li ja realni pjesnik ili

nercalni muzičar. Samo čekajte.
Đino

Kruna svakog izleta su jegu-
1j> pečene. Milan

Nikome ja nijesam prijatna.
Kriza

 

 

— 2 —

Na Sv. Vlaha pasali su lijepo svi |
Svi, svi, samo ne NOVINARI'

 

Sv. Vlaho je bio i prošo
Nekom na dobro, nekom na zlo
došo:

Festanjuli, trombunjeri,

Barjaktari, kanunjeri

Šoferi, travanjeri

Trgovci, butigjeri

Studenti, lokandjeri

Mužikanti, balunjeri

Koadutjeri, kamarjeri.

Mladi stari

Siromasi, gospari

Fakini, gomnari

Fino i lijepo su pasali svi

Samo ne — NOVINARI.
Žurnal lastika, ekvilibristika,
Lokalna kritika,

Dubrovačka ,,Presa“

Puna bijesa =
Kad se najmanje nadala
Nastradala je jadna

Kraj ORLANDA!

Prvi put na mjestu temu
Doživjela bruku golemu
Republikanska. straža“
Na plamenu

Al je barem ostala zdrava
Glava na ramenu.

Nađe se insoma meštar za čeljade
Koje spirita — imade

Da mu za vrijeme najveće parade
Malo skule dade!

_lntjeri Dubrovnik

 

 

Globa i ožujka

Jednog dana uhvati ti u ju-
tro rano iza Gundulića jedan
naš policijot župljanina gdje či-
ni potrebu. Uzo mu je ime i o-
a Kad je ovaj došo drugi

cika, gdje može poći učiniti
potrebu. Ovaj mu je spjego da
neka ide dvije ulice unaprijed,
pa onda desno, pa na lijevo.
Baš je bio nrvi od mjeseca, kad
se je plaćalo mljekaricama mli-
jeko. Ovaj ti župljanin pođe da
nađe to. Ali se je jadnik izgu-
bio i zakuco na nekakvu kafeta-
riju. Gospar misleći da je to

mljekarica, oškrine vrata i reče
joj: ,,Na evo tu izli“.

Onaj župljanin uhvati ti  pi-
njatu i u nju. Zakuca i pruži o-
pet gosparu kroz oškrinuta vra-
ta pinjatu. A gospar mu pruži
solde i reče: Tu ti je za cijeli
mjesec“.
šta, nego primi solde i pođe na
placu, pa će ušjeru: ,,E vrag bi
zno vas u gradu. Kad se špor-
kaš iza Gundulića plačaš globu,
a kad u pinjatu, onda ti još da-
du grdnih para“.“

vw

Citajte ,,Krizu“!

Iz člirobnog x
ut u grad, odmah je pito puli- Zeit voda" samorteci

Župljanin nije znao ni- +

Župčice gustjerna

2

Hvalila se župčica

Da veliko blago ima
Buna: jedan koji nosi
izobilja srebra njima
bunara
A ona je zgodno sipa

U mlijeko svako veče
Čudito to je al je tako
Milostive to ne vide

Al u kesu župčice

Iz bunara srebro ide

Telegram

Šibenik-— Žo mi je
što sam u soldačiji, pa da mne
mogu izdati Zviždu. Ala bi ima-
la što zviždati. Ne bi mi trebalo
činiti sam sebi reklamu,

da mi dobro rendi foj.
Dosta bi bilo mi izdati kakav
foj za moraluo i fizičko  vaspi-

tanje, pa u njemu mabrojiti fate
iz posljednih dana iz bitaka ma
otvorenu i u štamparijama, pa i
na seduvama, pa da vidiš, moja
Krizo ainaruna.

Kapetan Tonči

 

Sa onog svijeta

Recite Ugu, da je i meni mo-
go pisa ko Pikardu.
Don Quichote