Osam padina

Soft

ACIN GP UAA

GILA

Godište: tondo

Prec 2 dinara in kontanii

O

€ ROARZNOA CA

DUBROVNIK, nitimi đenara 1937

marin

Izlazi kad mu prituži. Redacion u ho

telu u Lazareilima

EAR

 

Lumer: od šiloka

 

Artikuo od fonda

 

Velika je funcijon Sotomarina.
Ne samo u brijeme gvere, :1ego
i u brijeme mira. U gveri šund-
rava vapore, a u brijeme mira
adoperavaju ga za lomit led i za
fotografavanje soto oćeana.

Sotomarin nije nova invencijon.
Samo su ga u zadnje brijeme ri-
modernali. U antikijem librima
pišu o  Sotomarinima velike

ćelebritati.

Arheolozi su konstatali. da je.u
najstarije brijeme postojo Soto-
marin, perke su ga našli u Tu-
tankameriovom grebu balsamana

Rozi u reč

 

 

ili sodišnji bilans
dubrovačke općine

Našli su
ga petrifikana ma svijem konti-
nentima, vol dir, da ga je i dilu-
vijalni čovjek adoperavo u borbi
za čovječanstvo. Po formama ka-
ko su ga našli konstatalo se, da
nije bio eleganat, nego piu tos.
to velike prove, kako ga nije
inoguće danas nać perke su bre-
mena dekadenta.

Sotomarin kad je u operacioni
vidi diferentijeh kvadara: starijeh
rašundranijeh zarđalijeh karkaša
punijeh lupara i zapletenih u
travurini, trabakula, koje su više
malo u operi, vidi onda napušte-
nijeh. karocada,perikolozijelh tor-
pedinjera, s puno ekvipađa, a onji
tanto i po koju malu, lije pu, ele-
gantu barčicu, koja apena ima da
uđe u gveru. I prema svijem te-
zijem plutajućim mirakulimma So-
tomarin se drži diferento: meke
šundrava jakom lako, neke nakon
puno manovre, neke sakrivice,
neke na prevaru, a neke perke
mu same naletu ua provu. Kad
tine siluramenat onda se apena
vidi: efet. Bude i trađikijeh  mo-
menata, bude mrtvijeh i živijeh

 

Svi ma veljun

By. 33

na svu. Wiaha u

Bomlin lealar

te

C-4