EŠALA

 

 

 

 

 

E _ Godište od gvere

AED S

 

KRZNO RADIT

 
  
   
 
 
 
  

Intjera ova godina je u znaku
_ gvere i ešale. Ešala to je debo-
=“, to stara riječ još iz onih pokoj-
;* nih bremena Austrije (neki kažu
iz blaženih bremena), a značila
je onu famoznu soldačku gam-
— belu u koju su primali minjažu
i iz koje su jeli dobre bokune,
= da bi im mi danas mogli u ove-
 zijem bremenima »racionalizaci-
= je« altroke. individijat. Pitajte vi
= ako hoćete zaat stare srzente, ka-
- purale i gefrajtere zupare, one
.. » od lanudvera i šuckore pa će vam
"oni rijet kako je gambela oli
ešala u ona bremena bila altro-
ke fina stvar, sve tamo do IgI7,
kada se počelo i u njima viđet

-_ dno ke žmulu vode.
bi Ešala je sad u naske aktuelna
| više ko neka simbolika. Pinjata
danaske sinjilika kalašluk na di-
ferente načine. Oni viši i »bolji«
trču okolo s pinjatom da im s:
udijeli ono što hi tobože pripa-
_ da. Politička pinjata u naske je
u ovoj blaženoj zemlji postala
pravi simbol uspjeha u životu i
karijeri. Nije se u naske ništa
veliko učinilo a da pinjata nije
odigrala svoju partu in prima li-
nea. Postat neka kapaćitat i po-
. _ tenca ko impjegato moglo se sa-
= mo priko pinjate, koju je po ne-
ki put nosila lijepa žena, ćer,
sestra pa i majka. Učinit koji so-
lad moglo se pet priko pinjate
na tuđi konat. Sve misterioze
afere tamo od Pflanzer - Baltina
imale su posla s pinjatom. Zar
nijesu oni naši narodni oci izle-
ćeli poslije prve velike gvere s
pinjatam vanka i za svoje zaslu-
ge dobili alimente ko beneme-
. riti? Prva im je stvar bila napu-

ii

 

  

nit svoju pinjatu, a ostalijem
kako bude. Zar se nijesu i po-

slije vazda pinjate pružale sa svi-

PP oRČE O
(RATNO IZDANJE .,PINJATE') DINARA

 

 

Dubrovnik, o sv. Vlahu 194r.

 

jeh banada i zar nije bilo, ima
hi i biće hi koji s pinjatam letu
okolo naokolo i surgavaju se pod
sise one velike krave muzare što
je zovu — narod i država? Okle
su nikle tolike kuće, palaci. mi-
ljuni i karijere ako nije ušla u
operu famoza pinjaca? A zar muo-
ge naše lijepe gospođe i sinjo-
rine ne mogu zafalit svoju ezi-
stencu samo svojom pinjati, koja
hi i danaske nosi od ulice" do
ulice, od kuće do kuće i od gra-
da do grada?,

I sad intjere legije zmalih i
neznalih junaka što su narodu
učinili toliko dobra stoju i čeka-
ju s pinjatom .da im se da ono

Lumer od rezerve

Poii PEETRIME MUJANIPNŠIEA, ELSIE I DODO

 

što meritaju perke su propali u-
mirući za narodno dobro i sreću.

To bi vam imala bit historija
od pinjate eli od ešale. Ratna
su bremena pa vam esponjavamo
pinjatu u ratnom izdanju da vas
sjeti kako vam je. Ako vas ova-
ko komoda dobro je, a ako me
ištite na drugu bandu bolju. Mo-
že vas sreća poslužit pa da i
dobijete. In onji kazo nemojte
čekat, perke je toliko onezijeh
koji rifletu da im se nešto da,
da čete ostat prazna špaga i su-
ha — grla. A to vam ne želimo

ni da ste nam dušmanin.

Vaša Ešala

Što je komu donijela Nova godina?

Ivu Šiševiću: Gubitak druga
festanjula; dobitak mlađe učite-
ljice.

Zvonimiru Bjelovučiću:; Posla-
nički mandat.

Maestru Vrutickom: Poziv za
dirigiranje u Milanskoj Skali.

Petausu: Zlatnu vatrogasnu
kacigu.

Gradjanima: 6 dinara litra mlji-
jeka.

Svim općinskim činovnicima:
Prvu kategoriju.

Kazališnom društvu: Pokretu
pozornicu i teatar.

Remetiću: Vlast u Sustjepanu.

Šoferima: Cisterne benzina.

Kuzmiću: Mir u kancelariji.

Jaši Miloslaviću: Sliku Jaše
Prodanovića.

Dr. Buconiću; Vjeru u budu-
ćnost.

Kristu Dominković: Snagu da
vjeruje u sadašnju privremenost.

fuadi Negrini: Još jedno u-

zorno gospodarstvo Prizada u
Lapadu.
Ragusei: 50 vaguna starog

gvož ja od »Srebrenog«.

Tarani: Album modernih ple-
sova.

Vlatku od kafane:
žice za brke.

Peru i Marici: Duzinu kučaka
i mačaka.

Četku od

(nastavak na strani 2)

Starijoj Kolinuši: Vestit od
celofuna.

u sa =seorš

P. i F. Vojvodić

Ulica Kraljiče Marije.

Parna pekarna — prodaja živežnih namirnica.

 

 

REPUBLIKA HR

3. 449 v jen i i:

dl ATSRES

te

o 8-14