SERIES

streme rvaptpt storm iN
“""t Va ORI tie : 7 e s

 

RDA . RR PRN S =
KMS klen IRE KR UNSREE
ko I UT KRKI, PIR

 

tebi a fuj mjenja RESE ča ak

  

 

 

 

Br. 49 PRAVA CRVENA HRVATSKA

sam bio u zatvoru, to mi je tako teško|došlo; čulo se i uvri o i što- |Koji dan lijepo pak opet ružno. U noći od Iz Konavala.  |rani laznina je za osobu Kr. 2,
bilo da sam mislio, da < Bars pamet god ! Pucalo o sedi a stra- 12 i 13 bila ha strašna kiša s krupom i| Ljubić. Ko se svaki čas — kao ja — ma. za obitel] Kr. 3. iš prihod ulaznine i lu-

U o otkriva na koli su sit | nego bi bio i taj dan top s Roka,,grmljavinom. Veljača je. lazi u Cavtatu, oj na cavtaćanima veliku trije zo je za gradnju Hrvatskog
tagubiti. U plomima oteta ue. koji što je bio pripravljen, pa izdušio! (Potres. Na 13 o. mj. oko 3 sata i 15|promjenu. Posiliše se nešto sirašno, a ne-|Doma. Milodari i doprinosi primaju se sa
nički način s njime postupali. »Buduć da o vratimo se nase za neko vrijeme. časa oćutjeli smo nešto pojači potres, koji ma ni čuda; koliko sam mogao od njih ra- | zahvalnošću. Promicateljni Odbor. .
nijesam htio sam, da pristanem da ču s|»Veliki patrioti« Cavtaćani, činili su a ije ae ii hi a i Di E mj Deeije Ljebića. kalo ds od nji- tz

i rebio | malomu i velikomu, kako sve što oni čine, ; nekoliko dana učestale tra ova c. kr. u a Ljubića, kako će se bi- Zadra.

RO: ORO? SE TSJDNNA: VE to čine iz tjubavi »za mjesto«, i po tomu po kotarima i to sve u šesnaest. Jaoh ti ti obziran napram protivnoj stranci, navlas-| Ples hrv. akađemičara u Zadru i tali-

po po
svi oni što nijesu s njima, pa bili i iskret ga bijednom težaku !
ni domorodci, neprijatelji su i izdajice pa-

povom i svakim drugim nepristojnim rije- | irije | | ti razglašeni patrioti baš iz ljubavi , Iz Cavtata
čima, a najkašnje mi je kazao: ti se ovdje = mjesto« prem mogli naći za čast pr- ROO EEK: Lee Sa JA k
kažeš da si pisar u duhanskoj tvornici, a vih općinara s kraja od Ponte cavtajskog 9. "I. Slavni čašan, (

ga priličnijega i zgodnijega do li Mašana
grugjanina i Vragolova brgjanina uz jedno-
ga ženomuža i četiri druga zavedenjaka iz
Konavala. I to Cavtaćani sve ljudi od stra-
tegjije !

Lijep je i karater tijeh Cavtaćana. Svi
znamo, što nijesu oni nazad malo godina
i i g; iga U svakomu broju »Dubrovnika« pisali proti
A to iza kako su ga nasilno uhapsili, i sa- kanoniku Crnici, dok je na Grudi bio. D
mi mu iz stana digli prtljagu te mu je na|sve skupiš, ne bi ni najgladnije obodsko
željeznicu donijeli. živinče na listima od kupusa izjelo! A sad,

Putuj junače, svaka te sreća od Boga
pratila! Još nešto, da se vidi duševnost i
korektnost Štadlerova ponašanja.

Prvi zakon o prijelazu s jedne na drugu
vjeru 9/7. 1891. Br. 52.694/1. po naputku ) ji \
iz Ri i sti: bro im stoji! A gdje su tužbe i osvade
sa vi mit g upotrebitii o Sei Cavtaćani na Vladu i Zemaljski Odbor
su biskupi obavjestili vladu 27% | proti Mašanu i dosadašnjoj njegovoj Upravi ;
14/9. 1891. Br. 745. Nastupe dogovori sa tužbe kakvijeh se malo čulo! A sad ti isti
vladom, te novi zakon o tome predmetu ljudi od karatera biraju u Općinu Mašana
prima sankciju iz Rima: posse tolerari (18/1. i njegove, + u slavu toga kite mjesto zasta-
1894). I ako su dogovoru sa Rimom sudje- | ima se. im JN u slavu
lovali i Kallay i Kučera, ipak vlada ne će avtajskoji imi grmimo toj dosljednosti
da priznade tu novu konvenciju, nego hoće | Big mi se radujemo Cavtaćanima, da su
da se drži one koja nije od Rima bila po- stekli za čijem su toliko vremena u strahu
tvrgjena. Uzalud tužbe i nagovaranja i Nod RR oj q NEA u sm fesu po

i inu: j| Cavtatu koči, neka mu se oni klanjaju do
slo 1 u Som; SNA. čnkalie: oniko Pr" crne zemlje i ljube mu skute i sa ne-

svojoj, i biskupi bili usilovani javili vladi, x syuzaju njegove milostive zapovjedi. Oni

čistiti. Najkašnje mi je kazao, da sam
otpušten od službe, te da moram odlazili
u Trebinje, te me dao isti čas zatvoriti u
jednu sobu, i sutra dan sa mojim šogorom

čine ga vrhovnim generalom, za svaku sitni-
cu k njemu se obraćaju, za svaki ga
drav, pa bio i u misterioznom brzojavu, do
nebesa dižu. A sve to, da im se slagje
poslije smije, kad ih Grugjani izigraju. Do-

 

svečano utanačena bila dogovorno od crkve oni po izbor domaćina, uglednijeh i neod- |

Rata pa sve do kraja Ponte od Oštre niko-.

u dane izbora kao da toga ništa nije bilo,

ostao načelnikom, a plemeniti Božo Vrago-
\lov de Brotnjice prvi prisjednik. Izdajica Di-
I[vizić cucnuo malo na niže te je treći pri-
\sjednik. Odma je otpočeo svoju trgovinu
sjemenima povrća. E, nije loše, na svako-
\mu zamotku dobije 2 h, a kad dogje sje-
ime od blitve, onda će on žnjet. Imat će
[štogod dobiti i na vazima od petrolja, a
\harna općina sjetit će se siromaha Stijepa
\i sa 600 K godišnje nagrade. Neće bit loše
ni Luki Gjanu drugom prisjedniku. Općina
\će poslat na izložbu njegove tečne ljutske
|žabe, te će dobit kolajnu, jer je on jedini
što zna jedino lovit žabe. Gosparu Niku |
|Gjangradoviću dat će se pripomoć da može |
\|proputovat Bosnu i Hercegovinu. da se mo- |
\že u Sarajevu predstaviti kao prisjednik op- |
\ćine Cavtata i Konavala (po llđu). Vragolov |
\će gleđat da naplati troškove za izborne,
jsvrhe, a Mato Krilanović proučavat kako
ibi i madalje na dva stoca sjedo.

| Na spomenutoj sjednici počupaše se Gru- |
Ida i Cavtat. Gromovnika llu R. za ništa, |
lama baš za ništa ne stavit. »Trla baba lan,
Ida joj progie dan«, ali on mučio kesu da
\bude nešto, pa ništa. Bijedni Ile!

| Idemo da vidimo naše Handelovce na
I|djelu, ali dosad rgjav početak. — Amo se
ipogovara, da izmegju ostalih. namjerava
| kandidirati za došaste izbore u Konavlima
\i »naš« Don V. Medini župnik Čilipa. (Za-
ito će biti i uskočio megju one, koji raspo-

I

i

 

(ložu mandatima Op. Ur.)
da pošto se ne vrši konvencija, koja je su željni kmeta i obvezanijeh ljudi; neće |

Iz Makarske.

tito da im se dade sloboda u biranju gle-
vara. Puste li De Ko da prevari ko-
navljanina ? ! ne bude lud, da bi ta
meka: mogla, dovabiti i razoružati kojega
čestitoga konavljanina. | višijem smo napa-
stima odoljeli, pa ćemo i ovoj. Borbe se
nijesmo prepali, ne prepadamo se ni sada,
dapače smo je željniji nego ikad. Mirovati
nećemo dok Konavlima ne budu vladati opet
konavljani.

Nazadak pučanstva. Ne samo što u na-
šoj općini usprkos nijednoj rodnosti i te-
žačkoj radinosti ne raste broj pučanstva, ne-
go na žalost još i pada. Sve se seli preko
oceana. zvuče se bojali dok su se selili
samo muškarci, da tamo zarade komad kru-
ha i da se povrate opet u domovinu, ali
otkad se stadoše ženske seliti više se ne
povraćaju ni oni ni one. Da ne bude što
tomu kriva vlada, koja ne haje da uredi po-
toke našemu polju, što ne reguliše Ljutu i
ne probije tunel. Tako imožda drugi ne bi
koristili našim radnim silama. Pojava je
ovo, koja zabrinjuje svakog patriotu, samo
ne gospodu zadarsku i bečku.

Borov neprijatelj. Skoro sve naše pusto-
lovne zašumismo borom, ali ne može ni on
biti bez neprijatelja da njemu se je poka-
zala nekakva gusjenica, koja mu nemilosr-
dno radi o propasti. Koga se to tiče moli-
mo, da pouči svoje potčinjene organe, a lu-
gari neka upućuju narod, kako će se obra-
niti i od toga zla. Cini nam se dapače, da
lugari mogu u slučaju vlasnikova zanema-
renja nzeti čovjeka, koji će uništit te gu-
sjenice a utjerat trošak od dotičnika. Molim
nek se za ovo providi, jer će inače biti do-
sta od dosadanjeg rada uzaludno. — Vuko.

Sa mutne Neretve.

i vlade, biskupima ne ostaje drugo nego | visnijeh ljudi! Eto ih tamo! Ovi će isto o- 'la se je zemlja — od duljine 500 metara, ukrca u parobrod, jer suputnici ga opkole |
vršiti propise kanoničkoga prava. | to pre
vladi javljeno, i na toj je podlozi presv. D-r/
»Crv..
Hrv.« napada Štadlera, i govori o nekakvoj
O kakvoj? U crkvenom.

Štadler dao krstiti Sinanovića. Pak još

ravnopravnosti.
poslu vlada prepušta potpunu slobodu ho-

poštenjaci, čeličnjaci i pravi rodoljubi,
i ako im to neće da priznadu Cavtaćani sa
svojim Mašanima, Vragolovima, Krticama,
ženomužima do mješovitog.

Iz Benkovačke okolice.

Na ispravak. Moja vjestica o natječaju
potpuno odgovara istini. Lahko je pisati ni-

gjama i kadijama za muslimane, konsisto- je istina. Ako misli g. dopisnik da “je tim

riju za pravoslavne, a sama katolička crkva/ 1
mora biti na njegovu, ljuto se vara. U is-|je sunce na podne sve pozobalo. Ipak tem-

ne smije ni da dihne bez vladine privole.

ispravio kad je rekao »nije istina« da već

 

Kod Zaostroga od nazad 15 dana prosu- = Lijepo ti svakomu neretvaninu kada se!
širine 50 i dubine od 5 do 10 metara ka- da im što pripovjeda o D.ru Žnjakete. Po-
ko je mjernik konstatovao, i još ljudi kažu što sve novine o njemu pišu, poznat' je naš
da zemlja tone. Steta je ogromna jer je pu- | Grih-oni po svoj pokrajini. Kada neretvanin

ino vinograda propalo, te su od toga ču- putuje, predmetom je živa razgovora i šale,
i|dnovatog pojava ljudi puno prestrašeni. Sre-| jer o našem poglavaru samo se govori i

ćom da nije bilo nesreće. Kod nas na 10 smije. A nu nešto nova. Naš poglavar čes-
t. mj. cijelo se Biokovo i Makarska bijeli to zalazi u sela, pa okupi seljake te im'
snijegom zastrto — upravo veličaostveni po- stane govoriti: »Žiala vi, ja šam prijatelja
jav — jer kod nas snijeg nije od 16 godi; puka, ja vama učinila mlinica, ja vama uči- |
na pao, ali žalibože malo sati je trajalo jer nila bunara. lipa voda, poslala šimerija, pre- |

kultura. Ovaj ples, što su svi Hr-
vati u Zadru s velikom napetošću izgledali,
ispao_je vanredno sjajno. U pomješćima
hrv. Čitaonice, krasno i vrlo ukusno okiće-
nim za tu prigodu skupocjenim posobljem,
ćilimima, slikama i paomama, počeo je ples
u 9 sati na večer uz udaranje akademske
himne. Odbornici u strogo salonskom odi-
jelu sa društvenim znakom na prsima ob-
darivali dame i krabulje krasnim kiticama
\evijeća i fino izragjenim »carnetorima«. Kra-
| bulja je ukupno bilo kakvih 120 i to vrlo
finih i elegantnih. Da ne govorimo o bez-
broju svilenih »domino« u svim mogućim
jama spomenućemo napr. šest krabuljica
obučenih kao kraljice ruža, rusku boljaricu,
pulcinelu, čelik-ženu, makov cvijet, gejiše,
ice i t. d. Osim čuvida bilo i krasnih
plesnih toaleta, tako da je ples donekle iz-
gledao kao »bal parć«. Toliko je pak učes-
nika bilo da se četvorka plesala u dvorani
u dva velika »carrć-a«, te istodobno u po-
bočnim sobama. Oko ponoći počeše plesa-
či i plesačice izlazit uz ponovno sviranje
golijardske himne, te se uputiše u kavanu
»Centrale« na večeru. Nu tu ih 'dočekaše
obična talijanaška rulja, željna nemira i sa-
blazni.

A to se odmah i vidilo. Kad se neki a-
kademičar pokazao na vratima sa hrvatskom
trobojnicom na grudima, nahrupiše junaci
na nj kao razbojnici, spopadoše ga za ra-
mena i ruke te mu otrgnuše vrpcu, koju bi
bili ćak i pogazili u svom stranačkom bi-
jesnilu, da nije priskočio neki gospodin, ko-
ji je silom odrinuo bezobraznika, koji je
već bio podigao nogu nad hrvatsku zasta-
vu, te ju digao i odnio sobom. Kad za tu
uvredu saznadoše ostali akademičari, koji
su veselo večeravali u ugodnom društvu,
poletješe u kavanu, al tada nastade užasna
galama. Vikalo se »fora!«, bacali se stolo-
\vi i stolice, prijetilo se pestima. Gospogje
\u užasnoj stravi stadoše bježati vičući "kao
|pomamne. Mnoge se dapače i onesvijesti-
|še, no na to prispjeli oružnici te uspostaviše
ired, tako da se nije dogodilo većih zala,
što se vrlo lako moglo slučiti pošto su s
obiju strana duhovi bili do vrhunca uzruja-

 

ini. Dostojno žigosati taj varvarski čin fana-

tičnih talijanaša ne bismo mogli, jer bi i-
najoštrije riječi bile nedovoljne; poručit će

|pravku kaže da je cijenjena »Hrv. Kruna«
| morala ispraviti, da nije istina da je jedan
\Hrvat predložio da se natječaj uvrsti u »Sr-
ibobran« jer da je taj natječaj izašao u hi-
vatski novinama. To znači da je laj propao.

peratura svegjer blaga. A. |

Iz Supetra.
Za našu glazbu. Koncerat sa plesom u
korist glazbe dne 3. ov. mj. ispao je naj-|
ljepše, toli pri izvedenju programa i broju

Lijepe li »ravnopravnosti«!

šušila polja» i 1, d.; Seljani sprva mu vje-
rovali, pa kad uvidjeli da od svega nema
ništa, prozvali ga bubalo, balek. Ako koja
kuća po selima nije kako on hoće, viče na
sav glas: čula ti, (zove kuće vlasnika). Ova

'kuća ti razvalila. Boga vam gospodaru, ja-

Vijesti iz naroda.

A da potkrijepim moju pisaniju kao istini-

itu, iznašam ime predlagatelja, a taj je ve-
lemožni gosp. načelnik Mijo Novaković. O
dobroj ili zloj namjeri ovdje nema odgovo-
ra. Dakle! |

kupoća. Od nekoliko "doba benkovački

: Iz Konavala.
Kako se je unaprijed vidjelo, Grugjani su
pri izboru općinske uprave. na 8. tek. mj.
ljuto nasamarili »velike riva s s
! je bare . Ilija, da 4 EA
a: SENNA 30 gm A opre- | trgovci povisili cijene. Meso govegje ke.
mat (che onore!) njegove velemožne nared-. Po ze OI po A 1, krmeće po K.
be, pa mu i ta milost kao nedostojnu is- :  Haid SRNE SUN 30 ostalo
hala. A on se tužan najviše uz ostale 'S10. Hajde živi! o
mrem bio prest6 za svoga Mašana, ho- Lupeština. Nazad dana nepoznati zlikov-.
hoćeš pu- Ci ukradoše crkovnom vinograđu u Stankov-

ieranijem vaporićem, : i PER pi
(0 RONNIE. VAO ,cim sve navrnute loze. Zlikovcim još nije

canjem iz maškula i grmljavinom iz“ topo-
va. | tako u Cavtatu puno grmljelo, a ma- $€ ušlo u trag.
lo dažda palo! Lasno bi i za to bilo, da Vrijeme uvijek nestalno. Na 5 o. mj. ki-
nije megju njima do grdne bruke i svagje jao je dosta veliki snijeg, pak bura li kiša.,
MARE VELIKA : D-r DADIĆ:
Reci ... reci sve mili brate! Ja sam tvoja: A! ne govorite prokletica! Recite piutosto
sestra, a ovo su sve tvoji prijatelji. \nesretnica, sto puta nesretnica! misera' Ne-
D-r DADIĆ: \go puštite da vam finem. FElisabeta je za
Ah! umro je, moj prvi, moj meni naj- nekoliko dana znala fingat kako da je naj-
ui ia Pero Giurić. \nesretnija udovica; ali je ćela sa svijem
"a i sea , tijem da dogje do cnega, što je zabila u
\glavu: ćela je postati zakonitom ženom
\Bouvernaisa. Ali se Bouvernais počme

|

Ma, za to smo znali. I mi smo ga žalili,

još ga žalimo. \otimati i duljiti dan vjenčanja, plašeći se i:
D-r DADIC: |sam take zvijeri. Kad jedanput ona mu na-

Ma ne znate od koje nemoći? \vijesti odlučno, ako se tvrdo ne bude prido.
MARE VELIKA : njezinoj volji, da će svoj destin združit s

To ne, pripovigji nam. onijem svoga ubjenoga muža. Ali se je.
D-r DADIĆ: Bouvernais sa svijem tijem opet otimo i/

Umro je otrovan sičanom, otrovan od
svoje žene Elisabete, nakon šest mjeseca
svoga vjenčanja (svi iskazuju čustva začugjenja i
užasa). Ali puštite, da vam sve potanko pri-
povidim. Elisabeta se bila mahnito zaljubila
u franćeskog ofićala Bonvernaisa, koji je,
kako gia znate, sto u nje na alogju, i ona
da postane njegovom zakonitom ženom,
odluči oslobodit se svoga muža. Ne zna-
jući kako, otruje ga sičanom. Spravi mu
neko njemu jako milo slatko, u koje stavi
i nešto sičana. Dotur se Gjurić teško raz-
boli, i zazove dotura Štulli i mene da ga
liječimo. Ali (lupa se po čelu) nijesmo poznali

bolest. Jedanput kad smo se na-

misli da je otrovan, vidi se da više nije|čo" oi ustaje. zagošja

pri sebi. Poveretto vaneggia! Po temu baki Te t '

tad gor goa gio : ve : Dosstik omabili! |

nesvjest, smo z Bogom. amor, $

luto za koji dan, bez da je riječi progo- Bande i borba |

vorio. Jedanput čuvši žamor prid kamarom, Frab uže: |
doli. se peti kama. Kad što Nd? Ki E M

od» Srce (Isti Dadić + Čudne kombinacioni: mladići

move o lo e i igra, i on |Plevockaju beš siti kkicu, pjesmice Pjera!
na umre. (Svi izrazuju ču- MARE VELIKA:

: NA Svakako, mili brate, što prije činit češ

+ Sr gtthvena tat [cas ioiki ei SrearePraraa |

 

duljio ženitbu. Tad se ona jedanput prid
njime zaspe u usta s nekoliko sičana i po-
pije žmuo vode. Bouvernais počme vikat
za pomoć, ali više svi liječnici nijesu mogli
učinit ništa. Do malo je uhitu smrtne muke.
Subito zazovu svećenika i ona tu pred
svijem, držeći u ruci propeće, pupliko ispo-
vidi svoj teški grijeh, potuži se na svoga
zavodnika i pokajana umre. (Svi se čude i.

) |
o Gospar DOMO:

O svemu temu nešto se je bilo počelo:
šuškat po gradu, ali mi nijesmo vjerovali...
nije moguće...

D-r DADIČ :

Donekle se sve tajilo i krilo, ali je eto
sve izišlo na svjetlos. O strašnomu dogo-
gjaju Pjerko je Bona sastavio talijanski
žalobnu tužaljku. Ali gledaj.... čuj.
čudne doni... . (Neki mladići, šetuka-

I

 

 

dni će mu težak, gdje će te da kuću od
110—16 metara razorim što mi je babo sa-
gradio. Ja tebe zatvorila viče, možete; ali |
ja bogami kuće ne rušim, ta nijesam lud.
Izbroji njekoliko Krsta i Bogova tada, pak
poslije kako je i bilo. Kogod neće vjero-
vati, ali poštenu riječ dajemo da je sve ži-
va istina, pa možemo i sijaset svjedoka
navesti. Ljepše je vidjeti našega D.ra Znja-,
kate kada se obuče u sivasta odjela, koja.
su mu najdraža, Pravi vam je tada arlekin.
ada_se uzplahiri po plokati i razmaše se,
pravi vam je frakanapa. — Do vidova.

Iz Visa.
Za gradnju Hrvatskog Doma. Dne 24.

učestnika, koli pri utjeranome iznosu; ako-
prem se suzdržaše nekoja gospoda.

Amerikanci iz Antofogaste. Ovih dama
vratilo se jedno dvadesetak naših mješćana,
koji radi kužnih bolesti ostaviše onaj grad.
Dobro nam došli. Netom se šnjima poraz-
govorim, pisat ću vam opširno.

Prisilne uprave. Čujemo s velikom ra-
došću da je izdana naredba, po kojoj će se
u velike smanjiti broj ovog najžalosnijeg
ovršnog čina, koji je dosta naših otočana
potjerao u tugjinu. Svake godine u našem
kotaru bilo ih je zatraženo 150 do 200, do-
čim u drugima tek pravnici znadu da mogu
postojati. Nek se dakle i vjerovnici taknu u
dušu i srce, ako ih imadu. — Timotej.

D-r DADIČ :
Jest. A znaš li ko? Aratar.
Gospar DOMO :
Kako fratar ?

D-r DADIČ:
Netom je budem pripisć.
MARE VELIKA:
A sad mi reci, i ovo te s strahom pitam,

što je od naše tužne sestre? D-r DADIČ :
D-r DADIČ : Da fratar, a evo kako.
Sve je saznala. Pa se sadZstrašim da nije SIMO :

šenula s pameti. Ide od funjestre do funje-
stre; sama sobom brblja; kad-kad plače, a
kad-kad se smije.....
MARE VELIKA:
Što mi govoriš mili brate ? (Uzdiše i plače.
teruć suze s ubručićem.)

Dopustite Doture da ja to pripovidim.
D-r DADIČ :
Nigda bolje... Nigda bolje !
SIMO :

Nazad nekoliko dana (čini mi se još prije Eli-
i \zabetine smrti), Bouvernais se poriječi s ne-
e |rajavtai o 4? ee je | ijem [ratrom, i pozove ga na duel Dobro,
' \ozove mu se iratar: kaži mi gdje, i kad

stavila sega e kuću, gdje je sio nesretni može slijedit dvoboj. Sutra u e na Dan-
Bouvernais. A sad mi kaži jesi li gdjegod cama, odvrati mu Bouvernais; spomeni se

kroz ovo brijeme vidio jadnoga Marina ? \da doneseš oružje po tvojoj volji, i dovedi

D-r DADIĆ ;
Nazad malo dana, susrio sam ga na stra-_qg, dogje iratar, i pokaže se Bouvernaisu.
a gdje ti je oružje? A gdje

unu. Tako se u faci promijenio, da sam gyi će fratru:

ga jedva pozno. Pozdravi me, stisne mi fU- (gu ti knmovi ? A njemu će fratar smtjući se:
ku i reče: ja idem u Jakin, S Bogom!| Meni ne trebaju kumovi, a fratrar ne nosi
Pozdravi naše; što smo se vigjeli, vigjeli; oružje niti mu služi. Ja prezirem duel
i više ga nigda nijesam vidio. Svi, ovi W-|meni ga ni vjera ni skladnost ne dopušta :
žasni dogogjaji probudili su u meni zavist, ay; imaš znat, da je i fratru dopušteno si-
i mržnju na sve ono, što sam do sad tako g silom odbiti. Bouvernais, čuvši taki od-
strašno ljubio. Eto sam se odreko stranke | govor, uzrujan, silom nasrne na fratra. A o-
koja mi je otela domovinu, mal da ne uni- vaj sebi na obranu uhiti Gjakobina za vrat,
štila moju familju, i u Dubrovnik, baš da ; paci ga na zemlju, te ga ne pušti u miru
rečem ovako, uvela proklestvo. A sad mila dokje ga sami kumovi &ouvernaisa nijesu

sestro, primi ovi omot (meče joj u skut, do- počeli molit za proštenje. Fratar mu pruži
neseni omot, iz kojega pada ugglenica čekić, trokut, ia ;
it. d. iramasunski znakovi, koje Mare Velika kupi i 'ukW pomirenja, i smijući se, vrati se u

opei u omot skriva) pa ga izgori, Izgori ončas $Yoj samostan, (Svi se saa)? stje
znakove mahnitosti, koje su mi priđali pro-. MARE VELIKA:

kumove. | tako u označeno brijeme i mjes- /

imo samo onoj gospodi, koja smatra o lju-
bavi talijanaša za Hrvate, da bi morali kad-
|god i na zadarske prilike svratiti svoje oko
\zamagljeno ružičnim slikama lažne sloge.
Komedije susretljivosti i složnosti, koje se
pr. u Splitu odigravaju, nijesu nego Po-
kinova sela, kojima lukavi talijanaši hoće
da dovabe na svoj lijepak neke gospare,
odveć žedne latinskih zagrljaja . . . . No
da se vratimo na ples. Ovaj je iza ponoći
još bujnije i ljepše cvao, te trajao do 5/2
sati u jutro. Nikad se ne sjećamo da je
kakav hrvatski ples u Zadru bio brojnije
posjećen i tako krasno priregjen. Trud od-
bornika, da prvi gjački ples ispane sjajno,
bio je 11. ov. mj. okrunjen pravim  slav-
ljem. Toli moralni koli materijalni uspjeh
stoga nadmašio je svako očekivanje. Do-
ilo se naime preko 1400 kruna. Grehota
da se pies nije mogao prirediti u velikoj
sali Verdijeva kazališta, kako su to akade-

n.
tem

ov. mj. priregjuje se ples s lutrijom, u dvo- mičari bili isprvice naumili, ali im i tu na

SIMO :

Istina je. Nego čujte i ovu, da vidite kako
mu je runjavo srce.  Marširajući iz grada
sa svojijem regjimentom, ferma se na Tr-
steno pod platane da počine. Bila je noć.
S platana gorko zakuka kukavica. Oh! Oh!
reče, smijući se Bouvernais: da ne bude
ovo glas moje Elisabete!

MARE VELIKA :
Barbar ! Okrutni barbar!
Gospar DOMO :
Reci Gjakobinac, pa si sve rekla što si
mogla rijet gorega !
Gospar VLAGJ :

Ne hodi naprijed dragi Simo jer smo ih
danas do sitosti čuli. A kad bismo svršili
| pripovijedal zlo, što su nam učinili u Du-
brovniku Gjakobini ? Nu svaka sila za vre-
imena. Piše mi Autun Sorgo iz Parigja, da
\ne klonemo duhom, jer bilo kad bilo, Gja-
ikobini će bit usiljeni da se vrate odkie su
\i došli. Vrag će odnijet i Napoleona kako
\i ostale tirane. Govori naš puk: »sila silu
\ne moli, a Bog silu svu slomi«, to je nada,
\barem nada, da na Dubrovnik neće više na-
|grnut nikakav barbar ni hajduk da ga žeže
li plijeni. Nijesam prorok, ni sin proroka,
\da vam rečem kakva će bit budućnost Du-
Ibrovnika. Ali mili barjak sv. Vlaha, ostat
\će navjek ukopan. Dubrovčanima ne ostaje,
nego a čuvaju barem svoje stare uspome-
one i da im vjerni budu. Ali neka nigda ne
zaborave doba, kad su u Dubrovniku go-
spodovali Gjakobini, i neka se čuvaju od

 

: kakvijeh novijeh domaćijeh Gjakobina, koji
kleti Gjakobini ., ;. Plačem i plakat ću dok Ab, dragi Simo, ja sam kuriozna kako bi sim REM iri nevolju E
budem živ, nad kukavnijem stanjem, moje $€ ZOve ti fratar, da mu, netom ga vidim, kovat nego su mu je oni prouzrokovali
mile sestre, jer zbog svoje lakoumnosti, i ja |Poljubim ruku. Star, ogorčen, nemoćan, odlučio sam, sklo-
sam grešan njezinoj propasti. Ali ulam da i nut se u Rijeku, sam megju crnijem
će moja bratinska njega njome opet povra- 20 003 YE I mirima e ua dvorca, zgradio
tl si 1 sdrvie. vesti vre mne i SSC saa ge RANJA kućaricu sličnu ovoj vašoj, u kojoj
ko se izrazuje Mare Velika, od vragova oslobodio), ili poslije, ja ću obaznat kako se zove, U 18 dogmi Neto Mr

Gospar DOMO : |poijubit ću mu rula.
A sad mi reci dragi Doture, je li se ko- D-r DADIĆ: Pada zastor.

god našo, da je stuka nos gadnomu Gja-| Meni su rekli da su Bouvernaisa poćerali | Svršetak. (Slijede opaske).
kobinu, temu Bouvernaisu ? iz grada i primjestili. Gjini