OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- RNI ; PRETPLATA I OGLASI SE UPRA M;
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO. OLGU ORNI UREDNIK: IVO ARSETE
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO : i PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO [C] [] [] [ Dl [ DO [ D] PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN za — RO EEEES = MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA

 

DOŠASTO POLUGODIŠTE. Gama. u... POJEDINI BROJ 10 PARA 89888 NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA. .

 

Raspustom zastupničke kuće pozvani ste, da vršite svoje državljansko pravo .biranjem novih poslanika za
bečki parlamenat, u kojemu je zbog jošte peijčnog oš peieoogirovnog položaja' privremeno zastupana Dalmacija.
om

Između svih zemalja zastupanih na Carevins ijeću naša Dalmacija ima najveće potrebe, jer je za nju
država dosad najmanje učinila, tako da joj fale mal ne svi uvjeti modernog prosvijetljenog življenja. Za to je zadaća
dalmatinskih 6 odasika u Beču kud i kamo veća i teža nego li je ona zastupnika ak sik pa za to i narod
treba da pošalje u Beč žastupstvo, koje će htjeti da se zauzme za narodne potrebe i koje će u tom nastojanju
moći i znati da barem djelomice uspije.

|, Dalmaciji danas više nego ikad trebaju zastupnici, koji su potpuno nezavisni takovi naime, kojima će interesi
naroda biti vrhovni zakon te u vršenju svojega zastupničkoga zvanja ne će podlijegati tuđim strujama niti -će se
ikakovim pritiskom ili obzirom dati odvratiti od ispunjavanja svoje dužnosti prema domovini i zavičaju.

Ljudi značajni i slobodni lako će se složiti u radu za opće dobro, i ako nijesu u svemu isto mišljenja.
Kraj današnjih prilika ne samo što je takova sloga korisna, već najveći interesi upravo nameću dužnost svim
dalmatinskim zastupnicima, da se moraju naći u jednom kolu te složno voditi u Beču politi j
korisnu za zemlju: politiku ujedno trezmenu i odvažnu, koja će svaki svoj. korak naprama vladi i naprama raznim

arlamentarnim skupinama udesit prema zahtjevu naših narodnih i pokrajinskih interesa, tražeći da država, za koju
Dalmacija doprinosi najveće žrtve, dade ovoj zanemarenoj zemlji ono, što joj nužno treba za život i napredak, što
mi sami ne možemo da joj damo, a što je dužnost.kulturne države da učini za svaku svoju pokrajinu.

Vođene ovim mislima, Hrvatska Stranka i Hrvatska Pučka Napredna Stranka sklopiše sporazum za nastajuće
izbore, koji je bio potpunjen dogovorom s jednokrvnom našom braćom Srbima, te po tom izbornom sporazumu
složno Vam predlažu, birači, da dadete vaš glas slijedećim kandidatima: :

1) Za izborni srez zadarski: Huberto pl. Borelli knez Vranski, veleposjednik i predsjednik Pokrajinskog
Gospodarskog Vijeća u Zadru. No

2). Za izborni srez šibensko-skradinski : kap. Nikola vit. Duboković, veleposjednik i općinski načelnik u
Jelsi, predsjednik Hrvatske Stranke. - - :

3). Za izborni srez trogirsko-drniški : Dr. Vicko Ivčević,. predsjednik Sabora dalmatinskog u Zadru.

4). Za izborni srez sinjsko-vrlički : Dr. Uroš Masovčić, liječnik u Sinju.

5). Za izborni srez splitski: Dr. Josip Smodlaka, odvjetnik u Splitu, predsjednik Hrv, Pučke Napredne Stranke.

6). Za izborni srez Otoka : Dr. Ante Tresić-Pavičić, književnik iz Vrbanja.

7). Za izborni srez primorsko-neretvanski : Dr. Melko Čingrija, odvjetnik i predsjednik Hrvatske Vjeresijske
Banke u Dubrovniku.

8). Za izborni srez dubrovačko-korčulanski : Juraj Biankini, urednik ,,Narodnoga Lista“ u Zadru.

U izbornim srezovima kninsko-bukovičkom i boko-kotorskom dužnost je pristaša jedne i stranke da
glasuju za kandidata srpskoga saborskoga kluba, a glede sreza imotsko-omiškog bit će naknadno javljena stranaka.

Hrvatski birači Dalmacije!

Ljudi, koje vam predlažemo za zastupnike, nisu vam nepoznati; velika većina njih stoji već pie prike
u prvim narodnim redovima; značaj njihov, njihova neodvisnost, njihovo političko iskustvo i prokušano lje,
koje se u danalnjem ozbiljnom ča znalo de uzdigne nad svaka ić i stranačku utakmicu, pruža. vam najtvrđe

macija dobiti narodne zastupnike, dostojne tog imena.

DOPISI UREDNIŠTVU A; ZA IZJAVE"