kdicanteč 1909.

 

Broj 97.

 

 

 

_RVATSKA:

s

 

 

 

SINJA

 

 

 

ena je listu unaprijeda: sa Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 x.
stvo 10 K i poštarski troškovi. K » ns vrati list, kad mu pretplata mine, rado zakon, olapij
za avšiasto polugođište.

davatelj i odgovorni urednik Dr. Milora&;Medini. zmzasie s: O

 
  

sva “Aa .
A

IZLA: I SVAKE SRIJEDE 1 SUBOTE

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

  
 
 
 

Doolaiti 0 dai

a i oglasi šalju se upravi, a dopis uredništvu lista. Za izjave, priopćena.sahve
40 pars po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi, koji se višenuta štampaju pope
godbi us razmjeran popust.Nefrankirana pisma ne primaju še. ===

 

 

 

#

Dubrovnik, 3. decembra 1909.

,Narodni List“ odgovorio je na
jaš članak ,Ivčević u Beču“. Dakako
hn je mišljenja sasvim protivna nego
mi, u našemu pisanju ima dapače
dobra doza zlobe“. Bit će, samo ne
gnamo, na što i na koga bismo imali
biti zlobni, Zar na uspjehe naših
Ze :

poslanika u Beču? :

I ovaj upit može biti za koga
Lzloban“, ali nek nam vjeruje ,Na-.
rodni List“ da nema ,boljega“ na-
ina za opravdanje samoga sebe nego
umačiti sve ,zlobom“ drugoga. Tad
e sigurno nema nikad krivo.

Nego pređimo preko toga, preći

emo i preko svega onoga, što je
»Narodni List“ nadodao na naše
paske, jer nemamo našem članku
prošle subote ništa da dodamo
ništa da oduzmemo. Osvrnut; ćemo
samo na zadnju stavku : , Dubro-
ački list predbacuje Dr. Ivčeviću
a on ostavlja za sobom razvaline,
je on rastepao Hrvatsku stranku
da je sad razbio južnoslavenski klub
itd. Nije lijepo od gospode oko du-
brovačkog lista, da svoje zasluge pri-
pisuju drugima; čija Melago,. e onoga
neka bude i.slava“.
Bravo! Ovo nije zloba. nego ...
još gore nego zloba. Ostavimo jugo-
slavenski klub, jerbo možda nije bilo
ni piscu ,Narodnog Listd“ na pameti
da nam predbaci da smo mi taj
klub razbili, ali i ono što ostaje u
primjedbi ,Narodnog Lista“ kad di-
emo taj lapsus calami, baca dosta
čudno svjetlo na njegovo shvaćanje
stranke i svega onoga što je sa
strankom u vezi, Izgleda naime da mu
nijesu za nevolje , Hrvatske stranke“
ivi oni, koji su zlo u nju doveli,
nego mi, koji smo proti tomu ustali
i kad nijesmo. mogli drugo, svojim
istupom dokazali, da neke stvari ne
0.

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Istina je, da je i to pitanje ape-

K ti i 44 Ž
TEN tka Aušcaia maa li di A sa I

 

 
 
 
  
 

drugih, da podići it tako dobre

probave, toje šiviše .smjelo.
Kad se jet 1 Hrvatske

stranke“ prihu ječka resolucija,

na nju su za stali'al se ne varamo,
svi osim g. Berič

vića. Prvi ia g eek ietnnia za

mNMPijevU VGDU, UG JY 3/4. A AUMUVJIO DIO
izigran od ljudi vlastite stranke. To
je dovelo do ostavke prvo Dr. Pera
Čingrije, a zatim i Dr. A. Trumbića.

Trebalo je birati novog predsje-
dnika, i tu se najednom pojavio iDr.
Vicko Ivčević, koji je do onda radio
iza kvinta. Dr. Vicko Mihaljević bio je
biran za predsjednika stranke
poglavito pod utjecajem i po nagovoru
Iočevića. 'To ne smije. Narodni List“
nigda da zaboravi kao. govori o ras-
kolu u »hrvatskoj stranci“...

Sve su ovo stvari javnosti dal-

 matinskoj veoma dobro poznate, te

ako ih spominjemo, dozivljemo ih u
pamet piscu ,Narodnog Lista“ samo
za to, da ga upitamo, što on cijeni,
da smo poslije svega koyo m

'drugo učiniti, osim onoga: što
učinili; aa i Ba i 4

.
Flesh ERI .
va PE b Sek
t AM s g i

zamjere, što smo istupili, neka
ispitaju svoju savjest, i vide što su
sve učinili, da nas :prisile da istu-
pimo. Ako ih posljedice svoga dje-
lovanja sada plaše, to im ne daje
još nikakvo pravo, da nam svoja zlo-
djela počinjena na stranci bacaju u i:
lice. Imali su mislit onda, kad je i
bilo doba, a ne sada plakati nad i
raspom stranke, kad je kamenje “GM
negda ponosne zgrade počelo padati :
po njihovim glavama.

Domaće vijesti.

»Relchspost“ piše: Zagrebačko državno
odvjetništvo podiglo je optužbu protiv zna-
menitom engleskom publicisti Watsonu (Sco-
tus Viator) uslijed njegove brošure ,Apso-
latizmus in Kroatien“ i to zbog smetanja
javnog mira (čitaj zbog toga, što je spome-

 

 

Škotskoj. ,Reichspost veli, ako u brošuri; i 1
aglednog pisca i ima nazora, s kojima se S ti
tovjek ne može složiti, ipak iznenađuje sud-
geni progon. Watsonova brošura izazvala
je drugu pod imenom ,Lasst die Kroaten
reiten“, koja je ovih dana izišla kod Srelin-
skoga u Beču. Njom se veleizdajnički pro-
ces nastoji opravdati no slabim uspjehom
Sa progonom uglednih kritičara veleizdaj-
ničkog procesa završuje ,,Reichspost“ ne
popravlja se ništa.“

Fredjungova izjava, Na vijest beogradske
»Politike“, koju i mi donesosmo požurio se
je Dr.Friedjung te u ,Tagblattu“ izjavljuje
da nije istina da ne ima u posjedu dokaza
kojima će učvrstiti svoje tvrdnje. 'To da wo; >:
izmišljotina beogradskih listova. On će one :
iste dokumente, koje je imao na početku
kad je sastavljao svoje tvrdnje predočiti
porotnicima.

Tako Friedjung. S druge opet strane
Dr. 'Tresić-Pavičić u svom intervievu sa
dopisnikom »Tagblatta“ veli na koncu ovo;

ia tori SD

iša > e 2

ir Sp
IN, "1

as.

Li

4

 
 

s
poEIVNIIJT JE

=a

  
 
 
 
 
 
 
 

:
š
i
>
E
E