Strana 2. CRVENA HRVATSKA“ Broj 95.

a MEĐU PRAVAŠIMA.

Drinković 0 Dr. Franka,

Trčidler naše Hrvatske.

Poznate li ga? Šulja se po kućam, gdje
se udomačila nevolja ili razsipnost i mneu-
mjerenost. Knpuje stara, iznošena odiela i
preprodaje ih. Kupuje i druge: stvari, sve
što ih razsipnik ili proždrljivac za čas ne
treba i sve to preprodaje. Doušnik je i ča-
ratan. Varalica jei pouzdanik propale žene i
propala čovjeka. Kukavan je i krvoločan.
Pred žrtvom se uvija i plazi/ kao crv. Na
usnam mu je uviek posmjeh i kad ga no-
gom gurneš iz poštene kuće, umiljato se
klanja i povraća. Nema stida, nema ponosa,
nema savjesti. Jedina mu je briga kupiti i
prevariti, preprodati i prevariti.

Poznate li ga? Otvorio je dućan, gdje
se uvukao kao pauk. Čeka, vreba na svoju
žrtvu, da ju u mrežu uhvati, da joj sisa
krv, da ju izmoždi, apropasti, ubije. Zavu-
kao se u duplje kao razbojnik, ali on je pi-
tom, plah, kukavan, varalica, pouzdanik,
doušnik krvoločan, varalica, bez ponosa, bez
stida, bez savjesti. Jedina mu briga posmje-
,hom na usnam ubijati svoje žrtve.

Poznate li ga? Sagradio je sebi palaču,
okitio se zlatom i dragim kamenjem. Nu
uviek je on isti. Doušnik, pouzdanik, krvo-
ločan, varalica bez ponosa, bez stida, bez
savjesti.

I bez domovine je i bez vjere.

Eno vam ga, svukud je, gdje mu je
bolje. Bezvjerac pokrstio se, da dobije mje-
sto na universi, da se oženi, da napreduje,
i vjerom, koju je jučer primio, ruga se. Uči-
nio je dobar posao, kupio je prilično odielo
i dobro ga preprodao. Eto, to je sve.

Poznata li ga? Suljao se po kućam, _

gdje se udomaćila nevolja ili razsipnost i
neumjerenost, Doušnik i pouzdanik i vara-
lica. Bez ponosa, bez stida, bez savjesti.
Bez vjere, bez domovine. Uvukao se u du-
plie_kao pauk, razastro mreže, nakupio svo-
Jih žrtava bezbroj.

I uviek kupuje stara, iznošena odiela ;
sve, što razsipnik i proždrljivac treba i sve
to prodaje i vara. Vara na veliko. Posao mu
krasno uspjeva. Trguje već narodom. Od
Hrvatske je učinio svoju Trči
dleriju.

Trodler u Zagrebu, Trodler u Beču,
Trčdler u Pešti, Trodler u Sarajevu, 'Tri-
dler u Mostaru, 'Trodler u Dubrovniku.

Frank o Dr. Drinkoviću.

'»Naduveno čeljade oko šibenske ,,Hr-
vatske Riječi“ uspisalo se je o hrvatskome
ponosa! "Tko pozna ono umišljeno čeljade
pa se sjeti hrvatskoga ponosa, mora se
grohotom nasmijati, kad onaj rutave duše
čovjek glagolja o hrvatskom ponosu, kad
ono drzovito umisljeno čeljade dijeli lekcije
o hrvatskom ponosu, a nije vrijedno da
otare prašinu s obuće otadžbenika, koji su
neumorni borioci našega hrvatskoga narod-
noga ponosa! Naduveni gospodin, ćak i
podpresjednik dalmatinske stranke prava,
misli, da će se sve vrći na trbuh čim ta
veličina progovori s visine svoje tobožnje
ponositosii. Taj smutljivac dalmatinski davno
Je teć bacio pod noge hrvatski ponos, jer
Je svojim pogrdama, klevetama i psovkama
te svojim spekulantskim politički:n vrludanjem
zaslužio prezir svakoga ponositog i pravog
Hrvata. 1 taj kukavac usuđuje se govoriti,
kako tobože Lini lojalnost i nastoji usumnji-
čit: lojalnost hrvatskoga naroda! Umišljena
veličina šibenička smatra se pozvanom, da
s omalovažanjem govori o predloženoj orga-
nizaciji narodnih brvatskih legija, dok nema
ni riješi, da opatrne podle makinacije Srbi-
janaca i Ornogoraca, koji obrazuju čete u
svrhu provale na hrvatsko tlo! Politički la-
krdijaš, služeći vratolomnim eksperimentima
hrvatsko-srpske koalicije, sa visine svoga
hinjenoga ponosa odvraća od sudjelovanja
u legijama, jer da time ponizuje narodni
ponos! Ovoj kukavici dopušta ponos, da
mirno gleda, kako hoće, da nam podkopaju
opstanak i onemoguće svaki samostalni na-
rodni život pa ustaje u ime ponosa, kojeg
u njega nema ni za lijek, proti najopravda-
nijoj skrbi naroda za svoju obranu. Čudan
je ponos u toga umišljenog šibeničkoga pi-
skarala; kad tako voljko slaži neprijateljima
pravaške hrvatske wmisli, a zauzima se za
one, koji nam otadžbinu hoće da raskopaju.
Sto se samo naduva to prazno čeljade i
misli, da _će predsjednik naše stranke oz-
biljno uzeti njegova trabunjanja. On za njih
mari koliko i za lanjski snijeg, jer zna, tko
i što je taj naduveni pijetao, što se tako
teatralno razbacuje s hrvatskim ponosom, na
koji svojim djelima pljuje gdje može. Neka
si ne tare glave. Bolji dalmatinski otadžbe-
nici, koji iskreno ljube Hrvatsku, uznešeni
su za ideju osnutka hrvatskih legija za ob-
ranu domovine, pa će se o tome osvjedočiti
u svoje vrijeme i jadno šibeničko čeljade“.

Liepopili o Dr. Franku.

»Hrvatsko Pravo“ donijelo je obilni iz-
vještaj svega. onoga što se pretresalo i ra-
spravljalo na skupštini; a bilo hi suvišno
da ja ponavljam što je onđe istaknuto : rađe
ća spomenuti utiske, koje sam doživio gle-
dajući ponajbolje spobornike i perjanice u
toj stranci.

O Dru. Franku prešutjet ću, da mi ne
reku da laskam. Dr. Bošnjak, stepen čovjek,
zagasite boje, vatrenih očiju, punijeh obraza,
slatko i brzo govori, njegove su misli sre-
(ene, duboko promišljene, zaodjenute pleme-
nitom formom, a tako postepeno progovaraju
pameti i srcu, da obujme posve slušatelja,
koji ne može da se ne divi učenom razlo-
ženju, a.ne može s manjega, a da ushitom
povlađuje znamenitije djelove dubokog i ro-
doljubnog govora. Ista svojstva ima i Dr.
Horvat, visok čovjek, blijedim ali posve iz-
razitim licem. Pravi je ,,tribunus plebis“
Dr. Elegović, visok, tankovit: oči mu se
smiješkaju, riječi padaju kao ubojita zrna
iz bojne kuglje, koja se rasprša. Zna pri-
mamiti, zna zavesti, zna ushititi; kad on
govori mnoštvo trepti kao trepti lišće kad
vjetar kroz granje puše. Dr. Milan Ogrizović,
okretni i obzirni govornik, koji se brzo snađe
u svakoj prilici, pri svakoj raspravi, koji
zna topli žar svoga srca neopazljivo preni-
jeti u tuđe srce i tako ga ushititi. Dr. Vla-
dimir Frank sretno slijedi stope miloga oca,
kako i njega krase ga rijetke vrline uma i
srča.

aa KR, povratio sam se tvrdim
uvjerenjem, da ako se Hrvatska može spa-
siti može jedino kroz stranku, koja se kupi
oko D.ra:Franka,: koja je sebi uzela za geslo
ne riječi velikoga bana Jelačića. ' ,što Bog
dade i sreća junačka“, nego ove: što Bog
dade i svijesni Hrvati, Ona jedina zagovara :
Hrvatska Hrvatom !

TTTTTOEOESEOESTITESOSO S — — RR...

Ovako jedan o drugomu piše oko

Frank i Drinković, A Liepopili, stoji
u stranci, gdje je Dr. Drinković pot-
predsjednik, koji kaže, da je Frank
cijelu Hrvatsku pretvorio u: svoju
trodleriju, proglasuje javno, da će

tražiti kod drugih naroda. Zato, ako

»Prave Crvene Hrvatske“, bilo
je mnogih, koji su na nas bacili krivicu,
jer da smo morali za ljubav hrvat-
stva ustrpljivo podnositi njihove hi-
rove. A ipak smo stali 20 godina
skupa, Dr. Drinković. pak nije 'mo-

: Znajući to čudili smo se, kako je

ali da Dr. Drinković uzmogne biti
skupa s Liepopilijem et comp. tre-
balo je da Drinković postane ono,
što su oni, jer promjena na bolje u
Liepopilima je isključena, isto kako
je isključeno, da bi Frank mogao ne

: Frank spasiti Hrvatsku. gao ni 20 mjeseca. Za što? To naj- biti trodler.

Ko ima pravo, to svi znamo, io. bolje zna Br. Drinković, koji je tek Zbog ovoga smo.mi pozdravili
tomu nijepotreba gubiti riječi. Nada u sada okusio, što smo mi davno prije stranku prava“ u Dalmaciji kao
istoj stranci dvojica mogu imati tako njega. Uzrok_je u frankovluku, ali mrtvorođenče netom se pojavila. Mo-

oprečno mišljenje o Dr. Franku, a taj  fraukovluk nije u tomu, što guće će sad opet kušati, da puko-
da ovaj, u kojega riječ vjeruje Lie. u Franka vjeruju, već što je cijelo tine zatrpaju. Ali to je Sizifov trud,
popili, kao u sveto pismo, govori Drin. njihovo djelovanje takovo, da im je- sve dok se ljudi ponosa konačno ne
$ koviću sve ono, što mu je rekao, a dino Frank može biti dostojan vođa. rastave od ljudi koji imadu samo jedno
Liepopili ipak ostaje s Drinkovićem Nije čudo što su s Frankom, već bi uvjerenje, a to je da treba služiti i
E u stranci, to je nešto, što ćeš zaludu bilo čudo, kad s Frankom ne bi bili. biti zadovoljan, ako: te i nogom

gurnu, samo da ti dadu zalogaj

    

i iznosimo sve ovo i upoređujemo, tim uopće mogao Dr. Drinković doći na hljeba. | o

11|  upiremo samo prstom u odnošaje, pomisao, da on može djelovati skupa Emo oia ri

i koji bi bili smiješni, kad ne bi bili u jodnoj stranci s Liepopilijem. Da | HRVATI i HRVATICE
=, žalosni znak našeg propadanja. je tu misao začeo Prodan, koji je SJETITE SE

y Kad smo se u Dubrovniku raz. več zagrizao u Frankovu jabuku,

M dvojili s ljudima, koji su se okupili mogli bismo još nekako razumjeti,

 

 

 

pd, : i ' i #
u Ye #1 + $5 os GA ; i;
BALA o O Pas i E A # . 0 i a : Selvet: ie A ANNU
i BA ESAD KC HP za ci i ije i f u #1 i