Godina: Širokih grlića Dinara 3 Lumer: kako komu služi ,
štamparija: Pritiskć Motto: ,,U svaku bužu... čep

“

 

FOLJ ZASSKLADNOST I KULTURNU NJEGU

(COPYRIGHT BY JEŽ)

 

Pljesnavac u karnevalu 1937

Proslava Sv. Vlaha u godini Gospodinovoj 1937

 

 

Sv. vlahe sa balustrade:
— Što vidim? Đe su festanjuli? Đe su moji Dubrovčani? Pred 500 godina. ja sam išćere
kugu iz grada, a sad je kuga išćerala mene. =

| MMNAROSNA REPUĐUIKA HRVATSKA 2 :
<Q

31 99. HIAUČNA DIBLIOTEKA, DUZROVNIK