Poštarina

plaćena u gotovu.

 

Br. 14.

DUBROVNIK 20. marta 1923.

"Narodna Svijest

God. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   
 

Ci i Oglasi, zahvale i priopćena po osebnom cijeniku. -— Od, ovorni
per Po pi "O i e Du gio Izlazi svakog utornika. ei A. FIč. : ue 03 A “ao e =
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare. Pojedini broj 1 1 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. —- Rukopisi se ne vraćaju
Oe : jednica 714, VI. Pučka 2197, VII. Vanstraničari 15923. —
Rezultat izbora 18. marta 1923. U Supetra 1, 363, 14352, 111.56, [V.:2315, V. 73,
Dubrovnik: Dulibić / Radikali Radić — Franić — Demokrati) Radnici — Trumbić Smodlaka Invalid u a da a E e E E e
8 s MEGA 50 12 o o : — Imotski: 1. 616, II, 442, III. 238, IV. 167, V. 104,
28 80 116 2 59 19 60 20 3 VI. 5256, VH. 147. —- Sinj: 1. 1979, JI. 458, III. 1727,
48. 106 128 — 51 14 64 21 6 IV. 84, V. 289, VI. 4669, VII. 129. — Metković: |.
Gruž: 24 82 164 8 34 3 53 14 4 228, II. 257, HI. 160, IV. 1508, V. 147, EVI. 372, VIL.
Župa : 31 52 300 12 43 1 8 10 4 236. — Kotor: I. 139, 1. 1052, III. 3049, IV. 34, V.
Opć. Dubr.: 166 418 824 26 237 60 234 e 21 e E 1: a vu E i aoe: U. 1552,
Cavtat : 12 106 273 2 30 3 8 2 1 Pojedine općine u dubrovačkom kotaru:Dub-
Čilipi : 15 it 387 1 — 6 40 1 rovnik: I. 139, II. 659, DI. 240, IV. 31, V. 233, VL
Gruda : 22 8 312 1 2 — 16 29 1 219, VII. 259. — Konavle: I. 35, U. 875, IE. 70, IV.
očice : 19 33 419 9 7 i ii 6 e: 54, V. 349, a 220, VII. 106. — smi : V.4, VI. 38
: MH 2 Sipan: E 17,1 081.3, WW. 2. V- 15,
GR 1 sa : & : e o : VI. 10, VII. e Rijeka : |. 14, ll. 182, II, 35, IV. 7,
Moša 23 : O 3 = 5 : V. 39, VI. 34, VII. 8. — Slano: I. 6, Il. 14, IL, 1, IV.
Drašac : 20 7 261 4 17 — 5 62 9 28, V. 110, VI. 36, VII. 4. — Ston: I. 2, I. 9, II. 8,
Frsteno : 31 11 103 218 24 1 — 30 1 Iv. 39, V. 547, VI. 36, VII. 108. — Zaton: I, 13, 1. \,
Doć. Orašac: = 81 18. 454 Do 41 1 8 992 6 155 UEB 401. 890 121; VE ATI VI I.
Lopud : | 26 4 1 1 Vi - — 24 1 od g Đal E a
a 4 24 38 83 50 2 94 7. odjela pučanstva u Dalmaciji po vjerama.
Slano : 8 2 o No o i = 35 5 Južni izborni okrog
ston: 9 20 441 6 25 9 36 43 1 Kotari : Katolika: e a S
o I BO E Kotor 16.200
mokovljani: A 3 408 7 19 6 32 3 O O
Dpć. Slon: 13 23 849 13 44 2 42 95 4 ili 40.600
Mljet : ia 95 146 59 58. 1 4 10 2 Hvar 27.000 i Si
1 RR
Srez Dubr.: 375. 814 4041 i42 319 69 390 441 56 Makarska 28.000 ia ri e
or: 286. | Ai? 483. 28 217 134; 219 26 57 soo 15.500 e, 7135 500 že
piše u er 279 — 23 *525 GI 6 08 65 E oO ELAN
rČi : : : ue = Supetar 23.000 ==
i: 661 BN 4687 50 2161 60 38 13 51 sinj 38.900 2.100
Makarska 480 361 1923 822 632 179 397 25 32 Split 100.700 1.360
dvar: 278 191 131. 1823 860 366 235 990 43 Ukupno 359.900 - 31.100
upelar 311 470 20 2000 338 146 88 95 49 Sjeverni izborni okrug
otski 586 291 - 5962 30 434 29 33 34 48 Benkovac 18.700. 25.400
ii: 1091 907 8032 192 1573 1504 3692 2659 373 Knin 23.400 29.600
Metković 92 234 1820 29 154 69 86 19 23 Šibenik 90.500 7.800
Količnik za južnu Dalmaciju 6305 Vrlika 6.600 7.100
Po tomu u našem okrugu dobili su Radićevci 7, Radikali 2, a Demokrati 1 zastupnika. Rab 3.100 =
U sjevernoj Dalmaciji debili su: Radikali 3, Drinković 2. Dakle zx cijeloj Dalmogiji dobio je Radić 7, Pag 7:500 =
adikali 5, Drinković 2, Demokrati 1 zastupnika. Ukupno 113.800 69.900
U Bosni i Hercegovini dobiše Radikali 13, Spaho 18, Radić 9, Zemljoradnici 6, Srpska stranka 1 zast. :
U Hrvatskoj dobio je Radić 51, Demokrati 13, Radikali 6 zastupnika. U Zagrebu su izašla 2 Radićevca: E evstniroj JE out
)r. Krnjević i seljak Pernar. Zadar : 38.800 4.200 \
U Sloveniji dobila je Pučka Stranka 22, Demokrati 2, Kmetijci 1, Republikanci 1, Radikali nijednoga, kao Bicgrad na moru 9.000 =
i Sušteršić. U Ljubljani dobio je demokrat Reisner 3100 glasova a pučkaš Dr. Gosar preko 2800. Ukupno _ 67.800 4.200

 
  
 
  
  
 
 

U Zagrebu na dan izbora došlo je do tučnjave

U Beogradu izašao je Pašić i Ljuba Davidović. Drugi se podaci očekuju. Po dosadašnjim vijestima u
udućem bi parlamentu 312 zastupnika imalo biti razdijeljeno u ove grupe:
jemljoradnici 12, Radićevci 69, Drinković 2, Pučka stranka (Sloven. i Bunjevačka) 25, Spahovci 18, Republikanci 3,
jemijet (Turci u Macedoniji) 10, Nijemci 6, Socijalisti 3, Crnogorci zelenaši 2, Srpska 1, Rumuni, 1, Protić >
Ovakav rezultat izbora očiti je dokaz sveopćeg nezadovoljstva u državi i najsvečanija osuda dosadašnjeg
ežima. Mase narodne progovorile su instiktivno i mi se nalazimo pred najžešćim plemenskim separatizmom;
ioji može da bude koban za cjelokupni naš narod. Fenomenalno je baš širenje Radićevštine u Dalmaciji i
šosni i Hercegovini, pa i u onim krajevima, gdje nije zalazila Radićeva štampa kao i nijedan Radićev agita-
or, a ipak je za Radića padalo na stotine glasova. To je sve samo plebiscitarna afirmacija sveopćeg narodnog
&zadovoljstva i ogorčeni prosvjed proti gladu i bijedi,

Radikali 117, Demokrati 33,

što narod mori usljed koruptivnog šovinističkog režima.

izmegju Orjunaša i Hanmaovaca. U borbi je ispaljeno

teko 80 hitaca. Policija je bila nemoćna da uspostavi red, pa je posredovala vojska. Osim nekoliko ranjenih
ije bilo većih žrtava. Inače su u cijeloj zemlji izbori provedeni u miru.

 

  
  
  
  
 

z bori za konstituantu god. 1920.
U cijeloj državi: Bilo je upisano 2,490,576 iz-
ornika a glasovalo je 1,607.209, a biralo se 419 po-
anika. Od tih su dobili: Demokrati 317.221 glas 94
Jslanika, Radikali 283.929 glasova 89 poslanika, Ra-
ić 230.660 gl. 49 posl, Komunisti 199.378 gl. 58
dsl, Zemljoradnici 115.259 gl. 30 posl., Muslimani
11.006 gl. 24 posl, Pučka Stranka 109.484 gl. 28
0s1., Hrv. no 62.724 gl. 11;posl., Secijalni de-
E 33. 577 gl. 8 posl.,

8 166. m $ Dol ie štrajka prava 10.135 gl.
, Narodni socijalisti. 6. 187 : 2 posl., Srpski

 

liberali 5.061 gl. 1 posl.,
3.196 gl. 1 poslanika.

U Dalmaciji: Ukupno upisanih glasača bilo je
88.934, a glasovalo je 49.671, dakle oko 55 po sio.
Izborni količnik bio je 5950. Dobiše : I. Demokrati 5189
glasava 1 poslanika, II. Komunisti 8074 gl. 1 posl,
Il. Radikali 6008 gl. 1 posl., IV. Zemljoradnici 10.636
gl. 3 posl, V. Hrv. Zajednica 2916 gl. 1 posl., VI.
Pučka Str. 18.947 gl. 3 posl., VII. Vanstrančari 3200
glasova 1 poslanika. ai

U pojedinim kotarima u Dalmaciji dobiše gla-

Vanstrančari (Trumbić)

sova: U Splitu : 1. Demokrati 1407, II. Komunisti 3290,

Il. S 392, IV. Zemljoradnici 3921, V. Hrv. Za-

 

Trgovina sa ljekovitim biljem u Dalmaciji

Ministarstvo Trgovine i industrije izdalo je prošle go-
dine knjigu, koju je sastavio načelnik minist. Milivoj
M. Savić pod naslovom: ,Naša industrija i zanati.
Njine osnovice, stanje, odnosi, važnost, putevi, prošlost
i budućnost“. To je veoma dobra - knjiga za našu
trgovinu. U tom djelu nanizani su ,svi statistički po-
daci o trgovini s našim ljekovitim biljem kao n. pr.
buhač, kadulja, smreka, lovor, maraska, ruzmarin iid.
Poglavlje o trgovini s ljekovitim biljem završuje ovako :
Treba osnovati centralu ili kao privatno društvo ili
kao državnu kancelariju, koja će se baviti propagan-
dom za skupljanje bilja, a u isto vrijeme organizovati
trgovinu ljekovitim biljem i potpomagati je. U tom
pogledu postoji u Njemačkoj Hortus Gesellschatt,
Aunglo-Amerikan; Koncern u Smirni, kao privatno udru-
ženje ili Comitć interministčriel des plantes medicinales

et essences u Parizu kaco državno odjeljenje. Državno

odjeljenje moglo bi prenositi deo propagande u poje-
dinim krajevima i na pojedina društva kao što bi i
organizaciju trgovine u novim biljkama (gdje ouo ne

posteji) prenosila na postojeća trgovačka preduzeća,

koja se time bave, uz naknadu troškova, kao što je
splitska zadruga, »Izis«, »Herba« i slične. Bilje koje
bi se skupljalo, bilo bi: titrica, lipa, stolisnik, buha-
rica, kokotak (žavornjak), krsnica, bijeli slez, žličnjak,