Br..33.

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 

= 8. K. , JUG“. Popodne ma 6i po sati stiže paro-
rodom »Kumanovo“ momčad ,Jug-a“ koja je i ove
godine ma prvenštvi! države tukla u Water-polu Š. K.
Jadtati-a“ (Split) sa 3:0, te je sadržala naslov dr-
javnog prvaka. Dobro nam došli!

i Čituija. Na Koločepu preminula je u četvrtak 8.
o. mj. časna starica Kate ud. Šuperak rogi. Poković u
83. god. života. Pokojnici rajska slava, a ucvijeljenim
(i naše saučešće,

Doprinosi i darovi »Ptičjem vrtu“. Radnje u
ptičijem vrtu približuju se kraju, a Kako su već neki
kavezi gotovi to su do sada stigli slijedeći darovi : g.
Zec ing. prof, Pero 1 sokolića i 1 mongusa, g. Mirko
Gjaja par faramica i 3 grlice, g.gja Mare Škrabo 1
ćuka, g. Savinović Gjuro 18 kanarina i kanarinica, g.
pražić Jože 2 \grlice, g. Lucioni Josip 2 kanarinca, g.
Ulaga 2 kanarinca, g. Škero 2 verduna i 1 kanarinca,
g Karudžić Luka par golubova bijelih.
U _ novcu darovali gg. Rusko, Marko Dinara 250,
Glavić Tomo 150, Gjivanović Nikša 100, Brailo Kristo
#100, Kukuljica Abele 50, Ivanović Stjepo 100, Dr. Sa-
gaca Arturo 30, Glavić Božo 50, Dr. Dabrević Frano
100, Mašanović Nikola 50, ing, Taltis 20, Bjelovučić
Nino 20, Capaul Lisa 20, Smodlaka Gjuro 20, Rimac
lija 20, Dr. Buconić Antun 50, Jokanović Uroš 10,
Vojvodić Pero 20, Turčinović Niko 10, Dr. Weuzilović
Milan 30, Savin Špiro 100, Poković Antun 100, Kolić
pasko 100, Kostopeć Tomo 100, Perić Pero 40, Jančić
Frano 40, Dr. N. Z. Bjelovučić 20, (slijedi). — Moleći
a pripomoć i darove od ostalih ljubitelja ptičijeg vrta,
ospodi darovateljima promicateljni odbor i ovim pu-
m zalivaljuje.

ut; \.se padavičar. Prošli četvrtak oko 9 sati
I našao je smrt u moru Sebastijan Grgić (zvani
Sabo). Kupajući se na Dančama, uhvatila ga je pada-
vica, a kako se u blizini nije nitko nalazio tako je
nesretnik i zaglavio. Tek kasnije bio je opažen i pre-
jesen na kopno, ali je bilo prekasno, jer je već bio
mrtav. Bilo mu je 53 godine, Vječni mu pokoj.
_ Jurnjava auta i-autobusa u Gružu. Pored svih
nesreća, koje se često dešavaju, auti i autobusi ipak
mahnito jure bez ikakve stege ni kontrole, i na uskim
prolazima, pod upravljanjem svakakovih šofera, kojima
ipak putnici tako lakoumno povjeravaju svoje živote,
'ovo su ,znakovi vremena“, u kojemu se regbi više
je cijeni ni sami ljudski život! Mislimo da bi se imalo
jednom za uvijek stati na kraj ovome ubitačnome neredu,

Promet sa drvom u Gruškoj luci. U luci krca
dana 6 velikih parobroda dtvo za inozemstvo,
l jedrenjaka italijanskih, a neki pato-
brodi čekaju na radi, Lokomotiva radi po cijelu noć
razmještajući vagone, koje treba da isprazni, da se mogu
vraćati natrag. Na novoj obali postavljeni su već stupovi
modernog sistema, zavrnuti na jednoj strani poput kuča-
ica; da je laglje i sigurnije privezivanje uz obalu.
Nezgodnost položaja ,Radničkog Doma“ u
Gružu. Radnički Dom u Gružu nije se još otvorio,
jer nije još dovršen. Ondašnja općinska Uprava, koja
ga ie dala sagraditi, trebala je dobro upoznati prilike
u Gružu, nastale neobičnim povećanjem prometa i do-
jedno povećanjem broja radnika. Ovih sada, kad je
u naponu izvoz ljesa, ima više stotina, većinom siro-
linje iz zalegja u mizernom stanju, koja nema ni košulje
na sebi, i gleda kako bi uštedjela ona dva-tri dinara,
koja bi valjalo da plati za konačište preko noći. I zato
ovo radništvo u znatnom broju spava ljeti pod čem-
presima i maslinama, a zimi pod stijenama ; i teško
bi se dobre volje odlučilo da spava u Domu, gdje bi
moralo ipak nešto plaćati za konak ; osobito ga se ne
bi moglo na to nagnati zbog položaja istoga Doma.
Položaj je njegov sasvim nezgodan za svrhu, jer je
mjprije na tački, gdje radi majmanji broj radnika,
a drugo jer je dosta na visoku; i što je glavno, rad-
nici koji rade oko brodova od krajnog Kantafiga do
tiove obale, udaljeni su od novoga Doma za jednu 1/4
ata. Ko će, pitamo, moć ih kontrolirati, i činiti da,
a radnje i večere (u gostionicama koje su sve na
Kantofigu i oko stacije), otigju u Dom koji je tako
visoko nad obalom ? Oni će uvijek voljeti da konače
(slobodno po baštinama, kao i do sada, pušiti i gorjeti
atru, uz veliku opasnost požara, gnjusiti pod stablima
li voćkama i brati voće: a koliko je to sve do sada
dosagjivalo i štetovaio vlasnicima i kućama u blizini,
fo nemože da zna niko, nego omaj, koji sve to vidi,
kuša i trpi. A to je, dabome, nedostojno i nepodobno
za jedno predgragje Dubrovnika, gdje stranci dobivaju
vi dojam o nama. Molimo nadležne, da razloženo
iizmu u obzir, i prije nego se odluče na udešavanje
ovoga Doma još jednom prouče prilike, pa će se
uvjeriti, da on neće postići svrhu nego tek djelomično.
Svrha bi se mislim, potpuno postigla samo u slučaju
(ad bi se negdje oko stacije sagradila velika prizem-
lica, koja bi bila pristupačna svima radnicima. A to
i bilo ne samo zgodnije, nego i ekonomičnije.
i Jedan od zanimanik.
_, Oproštaj. Prigodom našeg odlaska iz Gruža u
novo boravište Silbu nijesmo dospjeli da se oprostimo
a svim našim brojnim prijateljima i znancima, koji
su nas kroz dugi niz godina našeg boravka u Gružu
gadužili svejom susretljivošću i na odlasku onako sr-
ačno i brojno ispratili pak za to ovim putem vršimo
svoju ugodnu dužnost i zahvaljujemo na iskrenoj pri-
ljskoj pažnji želeći im ujedno dobar ostanak sretan
godan život. Obitelj Šime Supičića.

ih

 

NARODNA _SVIJEST

 

 

i

 

IA ,

GI)

pere sam!

   
 

 

Kad se to dogodi
o dogodi,
gospodja Marica srdačno se
smije. Što je tome kriva mala ne-
spretna curica. Brzo čistu haljini-

cu,aza Mamicučisfu pregaču. Sve
će mrlje bez muke odstraniti

Schichfov

RADION.

  

 

 

 

 

 

 

Radnje na parku ,Gradac“, opsežno su zasno-
vane, pa zato tako dugo traje rijihova izvedba. Evala,
neka se naš Dubrovnik ima čim da podići! Pa kad
bude taj velebni posao gotov, umolili bi »Dub“ da se
istim žarom kao ,Gradac“ prihvati daljnoga vrlo nuž-
noga, pa i ukrasnoga posla, naime prikrića otvorenih
kanala uz kuće ma lijevoj strani, od Pila, pa skoro
do. Boninova. ,Dab“ i Općina moći će, da to izvidu
i tim namaknu lijepi trotoar_za pješake uz kuće. A
zatim neka bi i ,Dub“ i Općina svratili svoju pozor-
nost na jedini prilaz k moru, ispod Kapelice Sv. Gjur-
gja u Pilama, e bi se tu stvorio zgodan i lijep trg,
kakova nema još u Dubrovniku — pa i Riva, počam
ispod Lovrijenca, pa sve do njena spoja, ispod Nau-
tike sa Brsaljama. Trebalo bi naime, da se ondje
odstrane one 3 mialene, pa i trošne kućarice, štono
se kao za inat koče baš ispred mile kapelice. I ona
bi regbi odahnula, da se prednjom otvori lijepi —
60 koraka dugačak, — a malne isto tako širok — trg.
I to bi bila jedina prava ,placa“, sa drvoredima i na.
sadima, klupama, pa širokom rivom, optočenom, kao
na Brsaljama, kamenom ogradom, pa napokon ula-
zom na mali muo i otuda na otvoreno more. Za taj
ugledni posao moglo bi se za sigurno namaknuti dolara
iz Amerike, od imućnih Dubrovčana, pa i svih prijatelja
Dubrovnika, Zrno do zra... kamen do kamena...
»Nacrt toga lijepoga trga može se vidjeti u
dučanu Dubrov. Hrvat. Tiskare“. x

Iz udruženja rezervnih oficira. Stavlja se na
znanje članovima dubrovačkog Pododbora, da je Sredi-
šnja Uprava riješila da se Kongres Rezervnih oficira
i ratnika održi kongresom 'Fidaca u Beogradu od
28. VIII. do 2. IX. t. g. Stoga se pozivlju svi članovi
koji kongresu žele prisustvovati da se prijave naj-
dalje do 16. o. mj. u knjižari g. V. Kojića, gdje će
dobiti potrebne upute. Putovanje od Dubrovnika do
Beograda i natrag je za članove bezplatno, a prehrana
i prenočište je sniženo za 30%. — Uprava.

Milodari. Povjerenstvu Javne Dobrotvortiosti ti
Cavtatu udijeliše: Ugl. Obitelj g. Andra kap. Benić
Din. 200 na počast uspomene blagokopok. Msgra
Vlaha Barbić, biskupa; — Ugl. Obitelj g. Mata Žile
Din. 100 na počast uspomene blagopokojnih Tone i
Marka Benić.

JAVNA ZAHVALA.

Smatramo svojom svetom dužnošću, da i ovim
putem izrazimo najdublju zahvalnost Gosp. Dr. MILO-
RADU MEDINI, komesaru dubrovačke samoupravne
oblasti, koji je odredio, da se tečaj tkanja, na glasu
u starom Dubrovniku, obavi u našem samostanu sa
modernim unapregjenjem pod vještom rukom g. Pavla
Trojan, učitelja tkanja,

Od miloga Boga neka primi zasluženu nagradu,
i gosp. komesar i svi naši dobročinci, u prvom redu
g. Venćeslav Kiiž dekorater, koji uz neprestanu brigu
za mili mu ,Sigurat“ prigodom ovogodišnje svečano-
sti Preobraženja darovao je za našu crkvu lijepi svi-
ječnjak (čoku).

Dubrovnik, 6. Augusta 1929.

Samostan Dumana
Preobraženja G. N. I. zvan ,Sigurata“.

-

nove, izradjene besprikorna
iz hrastovog drveta, pro-
sječna sadržina cca 700
litara prodaje uz vrlo po-
voljne uvjete

ZAGREBAČKA TVORNIGA BAČAVA
p. D. ZAGREB

 

 

 

(329)

Papira i kuverata u mapama i kutijama
od Din. 2.50 dalje.

Školskih potrehština, zadaća, ernila, olo-
vaka, modrog i bijelog omot. papira, krede
i t. d. dobijete uz najjeftinije cijene u

Papirnici LUJA PEŠEVIĆ

Posluga brza tačna i solidna!

 

. g.
Mali oglasnik.

Tražimo stalne krajevne zastupnike (putnike)
uz stalnu mjesečnu platu osim provizije, za lukrativan
predmet za cijelu državu. Cijenjene ponude na upravu
lista pod ,Dobra zarada“. (313)

Stan od 5 soba sa svim nuzgrednim
prostorijama traži se za najmiti odmah u Du-
brovniku ili bližoj okolini. Eventualno se traži villa
sa istim prostorijama za kupiti, sa električnim svije-
tlom, vodovodom u dobrome stanju. Posrednici isklju-
čeni. Ponude slati Margarete Fodor, Trieste, via Pa-
lestrina 10/11/9 Italia ili na agenturu Wokau - Sarajevo
Kralja Petra ul. 54. (291)

Stan na glavnoj cesti u Dubrovniku 2
sastojeć se od četiri parketirane sobe, dvije sa bal-
konom izgledom na cesti odnosno more te kupaonom
i nuzprostorijama, daje se u najam. Pobliže kod
Hrvatske Tiskare. (300)

Prodaje se jedan antiki Salon, 20
komada gotovih prozora, lijepa prigoda ko gradi
kuću, takogjer razna pokućstva. Sve uz umjerene cijene.
Obratiti se na administraciju ovog lista. (328)

Unajmljuju se u sred grada zračne sobe
činovniku(ci), namješteniku(ci), učeniku(ci), ovom po-
sliednjem event. uz poduku — uz umjerenu cijenu.
Obratiti se uredništvu. (326)

Pisarica za advokatsku kancelariju traži se.
Obratiti se na upravu ovog lista. (330)

Daje se u najam stan od 4 sobe i nuz-
grednih prostorija najmodernije uregjen u blizini po-
morske vojne akademije. Obratiti se na upravu ovog
lista. (332)

Prodaje se bicikleta od najbolje svjetske
tvrtke Waffen-rat“. Zgodna i za motor, a u najboljem
stanju. Informacije daje uprava lista.

Vojnu obavezu kao: Vežbu, skraćenje roka,
oslobogjenje hranioca, odlaganje službe u kadru, pre-
gled - regrutovanje u mestu stanovanja, invalidninu,
unapregjenje, penzije kao i sve druge administrativne
poslove koji se odnose na vojsku regulisava kancela-
rija Pukovnika u penz. — invalida ikiča, Invalidsko
udruženje kod crkve Sv. Vlaha, Telefon br. 48. Du-
brovnik 2. Stranke se primaju od 9-13.

 

Dražbeni Oglas.

Dne 28. Augusta o. g ii

   

 

javua dražba bića Borovac (grije S! 2a0i€) Naxuet
kor kot; suda su Dubrovo i sebi
futerosantima na zaanje
1. Skračić.

 

Građevno poduzeće

fintun Vardjan - Dubrovnik

izvađa sve poslove zavisne
u tu struku najsolidnije. -
CIJENE UMJERENE!

(333)

i
) sati pr. py biti će) iii

 
 

 

sam

ram!

ši

a
i