Benedicti XIV ... de sacrosancto missae sacrifilio libri tres
Benedicti XIV ... de sacrosancto missae sacrifilio libri tres