Prava Crvena Hrvatska
Dubrovački tjednik Čiste stranke prava, nastao kao reakcija na pravaški list Crvena Hrvatska koji je uređivao Frano Supilo. Dubrovački neovisni pravaši uz pomoć svog list zagovarali su ostanak Dalmacije, Hrvatske i Slavonije pod Habsburškom monarhijom. Zbog takve političke orijentacije PCH nastavlja izlaziti i za vrijeme 1. svjetskog rata što je čini jedinstvenom pojavom na dubrovačkoj novinskoj sceni. Prvi broj PCH izašao je 19. ožujka 1905., a posljednji 9. studenog 1918. godine.
Narodna svijest
Jedina dubrovačka novina koja je izlazila gotovo cijelo razdoblje između dva svjetska rata. Prvi broj je izašao 4. rujna 1919., a posljednji 28. ožujka 1941. godine. List je zastupao Pučku stranku i podržavao klerikalni duh, a izlazio je jednom tjedno. Zbog svoje dugovječnosti često je jedini izvor podataka o političkom i društvenom životu Dubrovnika u navedenom periodu.
Rukopisi
Zbirka rukopisa Znanstvene knjižnice broji 953 naslova. Među raritetima se ističu beneventanski rukopis na pergameni iz 10. stoljeća, Dragomirov Osmoglasnik iz 14. stoljeća, te autografi dubrovačkih književnika ili znamenitih osoba na latinskom, talijanskom ili hrvatskom jeziku poput Ignjata Đurđevića, Damjana Beneše, Junija Palmotića, Rajmunda Kunića, Ruđera Boškovića i drugih.
Inkunabule
Prvotisci, tj. knjige tiskane od 1450. do 1500. godine. Zbirka inkunabula Znanstvene knjižnice sadrži 81 naslov. Cjeloviti katalog je dostupan na ovoj stranici. U digitalnoj zbirci su zasad dostupne „De natura angelica“ Jurja Dragišića, te pet inkunabula hrvatskih tiskara Dobrića Dobričevića (3 naslova) i Andrije Paltašića (2 naslova).
Knjige Ragusina
Zavičajna zbirka Ragusina sadrži knjige, periodiku (v. Narodna svijest i Prava Crvena Hrvatska), audio-vizualnu građu i sitni tisak. Građa u ovoj zbirci prikuplja se po zavičajnom kriteriju (sve što je tiskano o Dubrovniku, u Dubrovniku ili od dubrovačkih autora), a obuhvaća područje nekadašnje Dubrovačke republike i otoka Korčule. U Ragusini se nalaze brojna stara i rijetka izdanja dubrovačkih autora, od kojih je najstarije „De vita et gestis Christi“ Jakova Bunića iz 1526. U našem digitalnom repozitoriju knjiga iz zbirke Ragusina zasad je dostupna disertacija Ruđera Boškovića „De novo Telescopii usu ad objecta coelestia“, a uskoro slijede novi naslovi.
Stare i rijetke knjige
Raritetna i vrijedna izdanja tiskana između početka 16. i polovine 19. stoljeća.
Karnevalske novine
Karnevalski listovi počinju se tiskati početkom 20. stoljeća, i s prekidom za vrijeme 1. svjetskog rata, izlaze sve do 1941. dakle do samog početka 2. svjetskog rata. Pri izdavanju tih listova izdavači su im nastojali dati što šaljiviji naziv koji se u pravilu svake godine mijenjao. Podaci u impresumu, kao i tekstovi u novinama su karakteristični za dubrovački govor i dubrovački humor i sadrže mnoge podatke o ljudima i prilikama toga vremena. U repozitoriju se nalaze 102 broja (80 naslova) karnevalskih listova, odnosno svi koji su izašli prije 2. svjetskog rata.
Katalozi Znanstvene knjižnice
U ovoj zbirci možete pronaći kataloge rukopisa Znanstvene knjižnice objavljene u dvije knjige (rukopisi na hrvatskom jeziku i rukopisi na stranim jezicima). Zbirka će se nadopunjavati i drugim katalozima ili referentnim djelima.