Ispravniich za erei ispovidniici i za pochornih (... Ivanna Polanka) prenesen s latinschoga iazika, u slovignschii ... ( po ... Seymunnu Budineu ...)
Ispravniich za erei ispovidniici i za pochornih (... Ivanna Polanka) prenesen s latinschoga iazika, u slovignschii ... ( po ... Seymunnu Budineu ...)