Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih [Johannesa Polancensa] prenesen nigda s' latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem - UPUTNICA
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih [Johannesa Polancensa] prenesen nigda s' latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem - UPUTNICA