Ispravnik za erei ispovidniici i za pochornih (... Ivanna Polanka) prenesen s latinschoga iazika, u slovignschii ... ( po ... Seymunnu Budineu ...) - UPUTNICA
Ispravnik za erei ispovidniici i za pochornih (... Ivanna Polanka) prenesen s latinschoga iazika, u slovignschii ... ( po ... Seymunnu Budineu ...) - UPUTNICA