Aurelii Corn. Celsi de re medica libri octo… item Q. Sereni liber de medicina Q. Rhemii Fannis Palaemonis de ponderibus et mensuris liber...
Aurelii Corn. Celsi de re medica libri octo… item Q. Sereni liber de medicina Q. Rhemii Fannis Palaemonis de ponderibus et mensuris liber...