Carta de edifica - nast. sign.
Carta de edifica - nast. sign.