Averrois ... epithema totius metaphysicus Aristotelis ...
Averrois ... epithema totius metaphysicus Aristotelis ...