Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih, [Johannes-a Polanens-a] prenesen s latinskoga jezika u slovinjski [po Šimunu Budineu] - UPUTNICA
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih, [Johannes-a Polanens-a] prenesen s latinskoga jezika u slovinjski [po Šimunu Budineu] - UPUTNICA