Labara (RP-II-28)/Lumer: koji će vam polojit poluge