Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.
Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.