Navk dvhovni sa scivieti i vmrieti v millosti i priateglstvv Bosciemv i slvsgit ga zielovitto / isvaghien is suetieh skuppa, otaza i nauciteglia zarkounieh po ozzu Ivannu Gondinu od Druxbe Iesussove u iesik spagnvoskij, a sada istonovize istomacen dubrovackij sa vechiu slavu Boxiu
Navk dvhovni sa scivieti i vmrieti v millosti i priateglstvv Bosciemv i slvsgit ga zielovitto / isvaghien is suetieh skuppa, otaza i nauciteglia zarkounieh po ozzu Ivannu Gondinu od Druxbe Iesussove u iesik spagnvoskij, a sada istonovize istomacen dubrovackij sa vechiu slavu Boxiu