Cijena ovom broju Din. 4

 

 

Cijena u pretplati kao i na
broj. - Oglasi se uvrštavaju

.. : w
Izlazi jedanput na mjesec
Redatur: PERO PUPATOR
Diretur: MATO BALARIN
Motto: ,Ni po babu, prema pogodbi. — Adresa

ni po stričevima...“ uredn.: Pošt. pretinac br. 38.
— HUMORISTIČKO- SATIRIČNI LIST SA KARIKATURAMA. —

Br. 6. (Serija II.)

 

DUBROVNIK, 3. Februara 1923.

PLAČ ZA MAČKOM.

(Posred kamare načinjen je mali katafalak, crnom robom pokriven, na kome leži krepani mačak,
obučen u bijelu haljinicu, tako da mu se vidi samo glava i čapci. Na četiri kraja katafalka gore na
svijećnjacima četiri svijeće, a s jedne i s druge strane mačkove glave namještena su dva boketa cvijeća.
Blizu katafalka stoji naslonjena na jedan stočić, klečeći i sva oplakana, gospođa Anelica, a iz jednoga

kantuna od kamare viri glava SEREMETE, koji sluša gospođin plač i piše :)

Godina IV.

Pokraj mene kad si ležo;

Ah, moj liepi, zlatni pušo,|Ko će tugu svu izrieti, Zelembači, zmijurine!...
Kako si mi tanko preo,

 

 

Moje srce, moja dušo! Ko spominjat čas prokleti, [Ne bih u te bila tegla,
Eto si mi dihat prest6 ! = |Kad te svojim ja očima
Eto si mi tužan nesto!
Jučer, zdrav, a danas.. kuku!.|U tebi je dah još bio,

Ko će podniet ovu muku, |U klupko se jadan svio

Od bolesti teške, ljute,

Bog sačuvo, s tobom legla|Ljepše, slagje neg Orfeo;

Zgledah mrtva pred vratima!| U postelju... ah, moj pušo,|I ušima mudro strigo,

Ah, gdje si ini, moja dušo!..[l brcima na me migo,
Kako si ti na me prežo,  |Jezikom mi lice lizć,

Pa me kadgod i ugrizo,

 

Što nenadno došla u te,...
U trbušić ti tvoj mali...
Ah!... tebi su. otrov dali
Čeljad zlobna, invidiozna
Čeljad vražja, despetozna,
"Samo da te živa nije,

A da mene jad ubije:

Jer u mene, dragi pušo,
Otrov stalno nies' okuša,
Već si io liepo uviek
Kako pravi gospar čovjek:
Jutrom mlieka na pjatinu,
Bržolicu za užinu,

Na objedu svegi ti bilo
Od pulastra jedno krilo,
A večeri... kako kada...
Oli s mliekom simulada,
Oli kakva riba fina,

 

#08

Sve od mila i dragosti,
Ne od kakve neskladnosti;
Erbo svegi si skladan bio,
I kad bi se poburio,
Vonjala bi kuća ciela
Vonjem cd garofanela...
Kad bi došo mjesec paka
Što se zove ,od mačaka“,
Sve su brige bile moje,
Da kontentam srce tvoje,
Ter bi deset gospogjica
Našla tebi Anelica,

Da se s tobom raca čini
Kakve nema ni u Kini...
Zato svud se jauk čuje,
Susjedstvo te oplakuje,

I grančaju bielo lice
Disperane vjerenice ...

 

 

Oli kakva štufadina ...

Što kratila sama sebi
Davala sam, dušo, tebi; |Da ne hitaš gušterice,
Da bi u slast, sve ti bilo, |Miše, guje, smugurice :
Da ti ne bi naudilo, I ti baš za život cio,
Da mi budeš svegi veseo, |Nijesi miša uhitio 1...
Zdrav, krepostan i debeo; |Pi! te gadne mišetine,

ĐURO OBRADOVIĆ

ULICA LUČARICA.
Prodaja svakovrsne suhomesnate robe : šunke, salame, ko-
basice, špeka, sira it. d. — Domaći proizvod!
SAMO SVJEŽA ROBA! CIJENE UMJERENE!

ići RE

i o 3% SEO i? Ry
by $7 M f RANA MN? IATYEvA s a

 

Povorka će bit ne mala

3 Na dan tvog funerala,

Bit će čudo još i novo Bit utjeha tužnoj menil...

Kad nadgrobno jekne slovo,| A ko tebi krvnik bio

I kO u znak prave slave  |Nigda kuće ne vidio!

Vienci ti se na grob stave... |U klupko se i on svio,

To će, pušo moj ljubljeni,[[ u žabu pretvorio !
Preštampano iz »Narodne Svijesti.«

IVO KELEZ

DUBROVNIK — IZA CRKVE SV. VLAHA.

Prodaja kruha i svih životnih namirnica.
i: Cijene vrlo umjerene. i:

 

te

ue
Č- 57/4. s.