Godište: Nije skladno pitat.

Dubrovnik, 23 Đenara 1904.

Lumer: koji će vam polojit poluge.

 

 

  
  

 

Aministracion
delle
Mamme

 

 

 

Izlazi za despet.

“= LABARA =

Gazeta kontra muškijem.

 

Redacion

 

 

 

Kosta po perpera.

 

 

 

Štampa: U kredit.
Baš?!

Donne, da voi non poco
La patria aspetta, e non RANOM,

JE e quanto il gločno
Col divo carro accerehia, a voi s'inchina.

Leopardi.

  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Kad su ono neki gomnari štampali
,Pindel“, foj veramente za svašta, perke
| je u temu bilo priko..... insomma priko
muškijeh dlačurina ispod nosa, da se
skamdaliza i mlado i staro; tegli su se
uynekoliko punata i nas. A kako vi do-
bro znate da mi nikomu ništa ne pra-
štamo, čekale smo ovu okazion za dat
vam milo za drago, gomnari, leri, be-
zočne face, dezertuni, ništi, ha&le!.... |
per risposta alla cara vostra abbiamo
fatto questo passo. i o
Mi možemo mučat, ma ne ćemo. Baš!
Koga ste vi mislili uzet u šprd*u,
a?*. Nas?... Je li, je li?1... Spravite se
na tri klička!.....

Vi još ne znate, ko je žena i u koju
| ste se vreću buha uprtili. Kajaćete se, i
ter kako ćete se kajat, ma vam ne će
bit ma brijeme. Doćete skrušeni i poka-
jani, da pitate proštene za gorke i pri-
gorke vaše grijehe i da se pomirimo; a
mi ćemo bit dure piu che mai, i išće-
raćemo vas senza pieta. Indegni, a tim

više što vas više gustamo, što smo. više
dure, perke je dureca najviši kapito žene.
Nijesmo mi pasta koja se da lasno u-
mijesit i ne ćemo da znamo za vas, jer
ste svi framasuni, atei, eretici i sto puta
gori nego Luteri... Đuravate na neka-
kvoga Dravina, koji govori da provena-

mo od šimie; to ćete bit vi, ma mi
nikako.

Mislite, da ćete s mnaman izit na
kraj? — Baš!

Sve vaše muke da se pomirimo,
ranno chimere. Ma s kijem, Bože? —
Činite nam gad i nauzeu, kad vas vi-

- dimo. Peču nožurina, nesto gaća nesmo-

treno, paletun: kako ma piceabiti, jer ste
svi, eon poche eccezioni, che fanno sehifo
e poi che si sopporta # mala pena. koš
i koža, bez šuga i sostance, bez gusta
i sapura. Smrdite tabačurinom tri kilo-
metra largo. Prije nego što popijete,
operete brke u žmulu; pa dopo la trin-

- kadina, poćućate vas oni lijepi šug od

smrdećijeh vašijeh brčetina. Ne bi se
očistile s vašijem. ručinčićom, da zna-
mo viđet Mesiju.
Pa, vas da mi abadamo?!... Baš!
Do sad radi partita nijeste mogli
balat s kijem ste ćeli; a od sad će vam
bit i gore, con tutto cio što su vam

Responsabila: Opinion publika.

otvorena vratija svijeh bala, er ćemo
mi sad izabirat, pa ćete sad vi činit od
tapecarije.

Mislite da će bit kako i do sad?!..
Baš!!...

Hoćete nam impofiat colla vostra
coltura. Para da i mi ne legamo ro-
mance, e questo č la storia, koja govori,
da je žena rimpjacala molte volte muš-
koga, i stala manifiko al suo posto; kako
Giovanna d'Arco (kako ofičo), Mare He-
rendinova (kako postijer), ecc. ece. Pa
in generale imamo i mi mnašijeh ide&
što smo legale u ,,Pikolu“, koji ima du-
gijeh artikul&; prolegale smo sve diz- .
gracie, što foj donosi i romance od
apendiće; znamo da su burse in ribasso
i da Tolstoj piše o dizarmu.

Mislite da je ovo sve?... Baš!!...

Učinili ste slogu, pa ste mislili go-
dit in santa pace trud i jadne dinare
od toliko godišta, đit&, mužika, el&cioni,
komparasa s bandierama ecc. eec. Oh,
zemlo profundaj se... Na što ste jadni
spali, da vam studenti od universitati,
vaša forca i inteliđenca, držu feralić a
a suon di musica!!!...

* Pa da mi to sofrimo?!... Baš!!

Nijesu partiti finuli, ne, perke evo
fondavamo s ovom gazetom partit, koji će

 

  
 
  
  
 
  
 
  
 

APENDIĆE.
Pjesna Mata Dobricia Grusgianina.*)

mislim trudim er sam tanka bicia
ciujte pjesne Mata Dobricia

jezik imam tanka glasa

i ma vratu glavu sa verasa

moje stagne nekka snate
sceto u sitnu dammi date
pak sjedite sbandu desnu
i slusciaite novvu pjesnu

slagat neciu ni rieti gadno
sveje usciesno i ljepo skladno
vadim veras a poslje snacciu

_ rasgovaram Dubrovciane bracciu

*) U okazioni kad se zgradio novi teatar.
— Redacion.

 

 

gy! oi
(%r- . 35

neucim nauk da budem sa Fratra
vigiogh svietlos novoga Teatra

od tjeskoce njesam prje smio
doge vrieme jedan put sam bio

bes vrucine i velike simme
jedan Gospar odveome senime
opet u Grusg senim se i vratio
isti gospar sameje platio

er mi scpavghe svaki vietar puha
u tobozu slabbo imam duha

da sam pogem tobozasam skarcia
ovo je bilo tad na dvanes Marcia

kad se smarklo sedam uraa doge
tad smo poseli razgledati onge
svakaje stvarza u nacinu ciusta
vidiosam i imosam gusta

NARODNA REPUBL

 

 

stosam dobro kako bjela vila
naiposljedna recitaje bila

palketi su sve okolo stranaa
parvije skrunom Massimiliana

ondi gledam su dva moja okka
posred scetukka vissi ljepa ciokka
Gospar Luko sgradio sa diku

u nascemu gradu Dubrovniku

prje u kucci bio Teatar onda
novje sgragen cestit jime Bonda
"mnogo spenze jessu na dvor dali
ljepo ssumu mjesto odabrali

od scilokka gega vide isgoraa
kod Palazza velikoga Dvora
u prostoru na nogami stoim

i palkette sve okolo broim

IKA HRVATSKA

“ NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK % ć-23