Godište: Nije skladno pitat.

DUBROVNIK, (Epidauro) 28. Đenara 1910.

Lumer prvi i ultimi,

 

 

TELEFON REDACIJON
Ee

AMINI- ..

TELEGRAF STRACIJON
Br. 00 U KUĆI

FOLJ ZA PAZAR. — Organ partita ne boj se. BEZ VRATA

 

 

 

 

 

 

 

 

Edituri i redaturi bez responsabilitati
Peckalo i Štipalo.

Svaki lumer kosta 10 solada u i.

Izdaje se u 10 miljarada eksemplara,

 

Mojim leturima.
Drage moje gospođe i gospodo!
Evo me dopo tanto, da
vam se danas, na dan
| moga svečanoga izlazenja

prezentam i i da vam kažem,
ko sam i što sam. Ćaće mi se

| rodio u mačjem mjesecu go-

dine 1906. na 11, februara
[a iste noći bio je kondanan
i spaljen na lomači u kući
supro starom tribunalu, u
ulici između  ,Bačvara“.
Majku su mi zvali ,Labara“
| Bog joj dao vječni pokoj!
Kad se rodila nije mi rekla,
a umrla je od kolpa na
stomku, na 24. đenara 1904.
u teatru na balu, kad su
| tamo oni činili bal za nji-
hovu mužiku. Dunkve moji
dragi leturi i leturice, ja da-
nas  kompariškavam pred
vas, a hoće li i meni biti
isti destin, kako mome čaći
i mami to ne znam. Zašto
sam danas prvi put izišo iz
kuće, to vi svi dobro znate,
da vam  preporučim našu
mužiku komunalu, i da vas
invitam sutra svih na bal
u Sokolanu. Preporučam
| vam, da se lijepo prodiver-
tiškate, a divertimenta će
| biti, jer komitat radi dan i

noć. Prije nego se uputite
iz doma pogledajte u špag
imate li takuin, jer bez njega
se ni u crkvu ne može. Ja
ču biti diskret i ne ču se
prtit u nikoga i ne ću ni-
koga ni ofenđat, zašto me
je strah, da me kašjer od
mužike ne baci u špaher
Roberta, pa da tako i ja ne
finem, kao moj ćače i mame,
Bog im dao pokoj vječni“.
A što bi onda naše ženice

i kundurice počele govorit,

da smo po raci prokleti, kad
ne možemo da poduramo
više nego jedan dan. U to-
liko dok sam još u životu,
kličem vam dobra zabava
sutra svijem u Sokolani, a kad

iziđete, onda možete i ne
gledat imate li takuin u
špagu.

Vaš reverendi

Prculin.

 

Pismo iz Zagreba.
Dragi moj Niko!

: Pročitao sam sve i upravo sam
uživao, kad sam obazno po tvome
pismu, da nas još pravih Hrvata
ima. Bravo moj mili dubrovčaninu,
ako su nas tradiškali u Zadru, dr-
žite se vi tamo kao pravi junaci.
Ja sam odma pošo u Josipa

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

ise e, te mu sve pripo-
vidio i opisao one ovacione na
čast njemu, kako što si mi piso.
Pozdravi tamošnje moje prijatelje,
a ti ćeš sutra primit onu pikolecu,
govorim pikolecu, jer si se baš
junački podnijo i uspijo.
Zdravo da si tvome
Josefu.

 

Iz Grada.

Rutine i putine.

U jednom mašem svratištu. —
Lanjske godine, kad su počele
smokve i kukumari, došo u jedno
naše svratište, jedan bogati trgo-
vac iz okolice (ali tropo žgurav),
da objeduje. Putem je sve mislio,
što će naredit, da dosta izjede a
da malo spenđa. Došo u hotel i
pita ga kamarijer što zapovjeda ?
On naredi juhu i kruha. Kad je
to izio,  repetiška opet juhu
s kruhom, pa voće. Lokandijer,
koji je dosta lukav, adoća to, pa
aviza kamarijera, da kad bude go-
spar zvat za platit, da će on poć,
Gospar iz okolice izio je voće i
krivi se calen, Lokandijer dođe
s kartom u ruci, te mu reče;
»Molim što ste imali?“ — Jednu
juhu odgovori gospar. Lokandijer
piše 10 solada, a 30 mesa, to čini
sve zajedno 40 solada. Lokandijer
što još? Gospar: opet juhu. Lo-
kandijer kontinuava pisat 10 so-
lada juhu, a 30 solada mesa, to
čini zajedno 40 solada. Gospar
skoči i zapita:  ,Molim vas,
zašto  kontate meso, kad ga

MAUČNA BIBLIOTEKA, DUGROVNIK