Telegrami :

Berlin — Niku Barbijeru:
Čestitam na junačkom prdeju-
skanju protivnika moje države.
Hitler

Biškaj — Crnoj gospođi sa
bisernom ogrlicom :

Vaše bračno putovanje s na-
šijem vaporom za mene je neza-
boravno, a naš susret. u banji
kod kupanja bio je za mene isto
kao božje iskušenje Adama i Eve'
"Jabuka je kako znate gori na ne-
bu zagrizena a i mi smo je za-
grizli na zemlji. Učinit ću Vam
vizitu kad arivam u vašu luku.

Vaš kalner X. Y.

Kako vidite Kundurica jesam, ali nijesam a-
rivala viđet komu je poštjer Konsenjo ovaj te-
legram, ali budite sikuri drugi put znaću Vam
rijet ime gospođe i gospara.

Zagreb — Raguszei:

I ako ste partite vlaške, isto vam
je bandjera naša. Ima bit da ste
falili kad ste je krojili. Sad je
već docna. Neće biti subvencioni
kad Mačak ariva na timun našeg
broda.

Lloyd

Gruž — Zvonku direturu:
Ako ti treba još koji tovar
igrača imam ih na lageru za
prodaju. Udri mi telegram kao
i ja tebi pa ću ti ih subito spa-
kovat i poštom inpostat.
Tvoj Numnci

Budapest — Kiku malomu:

Hoćeli dopo tuto doć mali đar-
dinet u Kafi? Para 'da nijesi
niđe bio na dvoru. Nemoj me
najedit kad dođem u grad, a
da ne vidim kafu svu.u cvijeću
1 malijem đardinima.

Ivo debeli

Prag — debeloj gospođi:
Nemojte drugi put kad vam
polupaju stakla na autu ona dje-
ca u Bosni i Hrvatskoj nas za-
boraviti. Roba je kod nas izvrsna
i solidna i
tt. Stakla i porculana-Prag

,

Potonye — Biagiu:

Pišu mi iz Berlina da su ti
i bauli već mjesec dana u gar-
derobi na stanici. Kad ćeš ti

tamo da ih uzmeš?
Mađe Korčula

Zagreb — Gunduliću :

Stojte atento da vam ovega
puta kakvi pametni što ne poc-
vale, jer lanjski su bili od Nun-
cijate.

Božo

Zagreb — Ruđeru!

Kušini su samo rego za uni-
štenje banketa, ma za drugo ništa.
Hrv. žena.

Gruž — Komitetu maškarata!
Kad će počet armavanje za o-
vogodišnje maškarate?
Ivo

Ivu — Gruž:

Što ćemo počimat, kad je ma-
škarata već počela. Đođi u grad
i viđi kako se Stando našeg Or-
landa diže i stavlja, pa eto ti su-
bito maškarate. Sicuro su se bo-
jali da ma zboru ne osvane oma
tudeska bandjera, a sad se boje
valjda za Božić i Novu godinu da
im ko ne pripeta austrijsku.

Komitet maškarata

Kćhin — Ivu piacesti:

Pođi viđi Mazurku to ti jene-

što imenso.
Tvoja Švabica

 

Povlašćena knjižara i papirnica, foto trgovina

ivo Kordić, Dubrvovnik 2

preporuča svoje bogato skladište školskog
1 pribora, kancelarijskog te fotomaterijala, |
e prvorazrrdnih tvornica i to:

Agfa, Kodak, Perutz, Zeis, Gevaert

uz tvorničke cijene — bez kunkurencije

Pasioni gospara:

Dr. Zvonko ne pretenđa više
za deputata. — Jovica želi biti
diretur drž. arhiva Beograd. —
Don Ivo lijepi postat arčibiskup
— Zvonko zamjenik Huga Me-

isla, — Ruđero pravi narodni
načelnik. — Đusti kapo Don
Juana. — Milo pravi profesur.

— Dr. Đuro pretsjednik sredi-
šnjice hrvatskog planinarskog dru-
štva u Zagrebu. — Đino vlasnik
mužike, —Pero Times-a. — Karlo
The Capiten of Jochting Club
of London. — Nino da mu os-
tane plata vazda 5000 + 1000.
— Pero najbolji strijelac i lovac
— Inje meštar zviždanja. — Jako
rekorder u primanju prdejusaka.
— Pavo imat barbijeriju u zrca-
lima indijanima, a persono iz Pa-
riđa. — Toni s lulom hodit ma
ribanje, a nigda ne uhitit ništa.
— Prof. Pero vizitat  komin
Minerve i Šunje. — Veljko rat-
nik, cijeli grad u bandjerama
njemu dragin. — Siromasi: Kon-
gres žena s banketom na pariru
— Dr. Milo najveće, najskuplje
i jedino Kino u gradu. — Srp-
ska Banka da se profunda Hhotel

u Lazaretu. — Meštar Mato: dat
kokot svakomu, a foj nikomu.
Kundurica

SA Ku a"

NOVO OTVORENO i bogato
skladište manufakturne i kratke
robe javija cijenjenom  građan-
stvu, da su cijene pred božićnim
praznicima snižene za
109i,

na svu robu.
Đemperi muški i ženski za od-
rasle i djecu. Topli vešu raznim
kvalitetama i velićinama.
štofovi ženski za kostime i mantle.
Čarape, Rukavice, Tašne (bursini)
Kišobrani i t. d.
sve u velikom i ukusnom izboru

Preporuča se veleštovanjem

»nA Z R A«
PUT od PLOČA (ispod Rozarija)