OSINJAK“ IZLAZI KAD MU

UNE. — ABONAMENAT ZA
| GRAD I PREDGRAGJE :=:-:«:
SOLADA 30 SOLADA
ABONAMENAT ZA ESTERO
_ NE PRIMAMO, DOK KONFE-
| RENCA U m NE STA-

 

 

 BILIŠKA KONFINE. iii; pate;

kz

 

IZLAZI ZA

 

 

 

 MQumer: Irugi,
| Dragi moji leturi !

Pasani put, obećo sam Van, da ću
| Van izić, pa evo me danas, da Van
 izvršim obećanje. Bio bi izišo i prije.

ali nešto karnevo, a nešto nekakvi škr-
pijuni i labare, nijesam Van imo volje
izit. Nemojte mislit, da me je bilo-strah
 nekije maškaranije faca, oli kakvije kun-
| durarija. A _ke! Tutto altro. Nego ne
mogu više da sofrin, ovu našu in-
| dolencu, apatiju, brestužnos . . . , ni-
komu više ne prema za ništo. Oprosti
mi Bože, kako da je gvera durala tri-
 desti godišta, kako ono prije. Istina,
E više smo mi propatili u ova četiri go-
| dišta, nego drugi narodi u tridesti, ali
| nas isto ,nije vrag odnio“ kako je ono
( , dobro reko konte Ivo. Danas, svak
\'Van misli samo za stomak, a drugo
sve nek vrag nosi. A to nije lijepo,
[idlikenta od nas, koji pretengjamo,
da smo potomci della nobile Ragusa.
| Da uskrsnu naši stari, što bi nam rekli?
| Sad kad imamo libertat, kad nam se
| ne treba bojat svijeh onijeh kumovi i
> žbira, kad nam se ne toka tresti za
= pasat blizu kapitanata, kad nam ne tre-
ba umirat od straha kako ono kad bi
nas ,Kate“ svake subote rakomanda-
* vala njezinom susjedu i tutoru, da nas
= senja u crna libra, ećetera, eć. Sad kad
= je prošo vas taj pako, zašto diventat

FELJETON.
Osma živa hala*).
Galiota pripievati,
Spravite se piesni moje!
Ne ćete se izmrjati
I ako gnusno diete to je.
Cime svane zrik sunčani
Vas si šporak, halo, us..ni.

Špijunske su rieći tvoje!
Smrdeća su tvoja diela;
U glavi ti zmije stoje;
Ludost te je odsvud splela.
U ustima smrad te hrani:
Vas si šporak, hšlo, us..ni.

 

*) Do bremena prije gvere bilo je u našemu gradu šest
živih hala, Ali za pasanog poštribula od četiri godišta, više
hi je u nas izniklo nego u Konavlima troskota. Zato smo
dećidali svijeh regalat storiji, a posterima na memoriju. Sed-
ma konparava ovijeh dana, a osmu legate. Deveta će hala
biti onaj, što ima u prezimenu rep oli muhu. Neka se niko
ne rabija ako dogje odi, što je prije bio to i to, a danas je

> veliki Jugoslavo. Storija mrći što je bilo, a ne što jes!!

 

 

USKRSENJE

RETIFIKE, FUNERALE,

KANTE, TESTAMENTE, MA-

TRIMONIJE, DIVORCIJA ECC.
PRIMA ZA NAŠ KONAT SO-
ĆETAT , LUFTINSPEKTORA“.

 

 

_abrovnik, 47. ipril& 1949.

tako diferenti, kako da će nas sutra
vrag odnijet. Promislite prije: 3 folja,
3 mužike, soćetati od kanta perfino i
i u večer po ulicama, pa mandolini,
tanburice,  raprezentacijoni u teatru,
giite, feste, šjentifike sedute . .....
A danas? Trćat okolo, kupovat napo-
leone i dolare idrugu robu . . . samo
da dobro rendi i poslije plakat mize-
riju, kako hi je ova nesretna gvera ro-
vinala. A gje su vam oni što su se ci-
jelo brijeme gvere tukli na fronti s mi-
lijunima'? (ma ne ljudi nego kruna).
Ako naša mladost što proponja da će
učinit, pa poćme kupit solde, znate li
da ovi ,siromasi“ kadri:su im dat samo
1 ili 2 krune i poslat ih na rake. Eno
Van esempija feste Sv. Vlaha, gje je
tokalo jadne festanjule popipat se po
špagu, samo da bude festa. A! ne go-
vorim, sutra, da iziji
di kakav vapor, koji će rendit 20-30%
&, onda eto Van solada koliko hoćete
. +. . i stare bječve pune cvanciga,
što se Bog zna odkad nijesu krenule
— eto Vam hi nadvor! Eto to Vam
je barometar današnjega Dubrovnika!
Na kraju pripovigje ću Van i ovu:
Neki dan šeto sam se s jednim mojim
starijem prijateljom iz Beograda (stra-
šilo prijašnjega governa !) i gledali an-
tikitati. Na jednom, on će meni, po-
kazujući mi zvonik: ,Kako Vas nije sram,

Tako infame imaš pare,
Montura te tako grdi
Kako župsko, :kad magare,
Pod samarom trunbu srdi.

Od šimije istiskani,

Vas si šporak, hilo, us..ni.
Kada tvoja ,sviesna“ ponpa
.Opazi se i konpara
U sredini šmuci-korpa:

Upiši se za govnara |!
Bjuši lero svud pozvani,
Vas si šporak, hilo, us..ni.

Vieće u dvoru tuj prignuto

Primiće te umilmente

Vikajući: ,Ben venuto,

Signor nostro eccellente!“
Austro-krunom okorunani,
Vas si šporak, halo, us. .ni.

NARODNA

RE

uviz da se gra-'

čodište: Liberiati.

da Van. foresti gledaju ovako okinuti
zvonik, para kominata kakve kuće u
Postranju“. Jamu odgovorih: , A što će
te, kad goveran, nije čio da nam ga
restaura“. — ,Pa Vi, koji ste u gveri mi-
lijune dali za crjeni križ i prestit od
gvere, čekate da Van goveran popravi
ono, što su Van stari ostavili!“. Zacrje-
nio sam se i mučo . . . Dobro me je
saldo, govorio san, sam, u sebi, a ovim
saldavan ja Vas, moji dragi leturi.
I slugavan se!

 

Naša korispodenca.
Simpatiki moi redaturu! Od Sv.

Vlaha ti se nijesam javila, pa san si-

kura, da si brojio dane i čeko moje
novitati. Ovi put imala bi ti puno stva-
ri pripovigje, i kako interesantije, ma
nemam puno bremena perke dohodu

 

feste od Uskrsenja, a dolazi, kako za_pe-...

gulu, i vjerenik moje nepuće (nemoj se,
molim te, smijati, da je i ona rebuškala

nać vjerenika, vol dir, da ovi furesti

kupu baš originale — za modele !) .
Dunkve daznaš, bila san tina balu
zadnji dan karnevala u teatru, i vigjela
imensije šena i pozicijoni. Kad bi samo
progovorili koriduri i zadnja fila pa-
laka, imali bi smo što slušat. Nijesam
se ćela okupavat, koje su bile te si-
njorine, perke bile su najviše s franče-

zijem i amerikanijem ofičalima, a ja.

Osinjak te prima rado,

Er svak želi biti uza te;

Svi smo ćuli, da si vlado

Sve gjestarske magjistrate,
I sve slićne nje pogani:
Vas si šporak, halo, us.. ni.

Ni od zvieri, ni od tice

Tva prilika ljudim para;

Ni od morske piskavice

Nego cara od govnara.
Sviem gnusobam inbratani,
Vas si šporak, hšlo, us..ni

Kad ne imaš službe veće,
Upiši: se greboderom,
Miljorati tvoje sreće
Ne moš boljom ti namjerom.
Bjuši za to kaparani,
Vas si šporak, halo, us.. ni.

v

* ŽVATSKA C-u i

e