# Ž Dubrovnik, 23. Augusta 1925.

CIJENA Dinara 4.—
Humorističko - satirički list sa karikaturama i

 

 

 

 

 

 

Apoteoza sporazuma :

Egalitć, Fraternitć, Imbečilite