3... Dia.

TARANTA

 
 
 
  

3 FEBRARA

1 S 3 2
“+ ozona AAM

PISMO ZVIŽDE NAŠEMU REDATURU

Gosparu Peru Pumpatoru, redaturu foja od pazara.

Gosparu Bero |

Evo me/ Znam da moja vizita neće
svakomu vonjat. Svi su difati siti do-
bre duševne i patriotske hrane što nam
iz con tanto amore per la patria asi-
kurava po dvaput na setemanu naša
lokala štampa. Za dinar i po legate
stupende novitati iz cijeloga svijeta. Za
dinar i p& možete u našijem foljima
prolegat što u drugijem nema i bit si-
kuri, da «ste informani bolje nego fran+
ćezi Havas ii tudeški Ulštajn.

Ma :pure naše su lokale :kvestioni za
toliku našu čeljad puno više interesante
od današnjeg 'konflita gjaponeza i ki-
neza, A na koncu, komu je stalo hoće
li do uskrsenja kalat gaće gjaponeži
ili «kinezi, i iko će :od njih dvojice
S gustom omastit jaja ? Infine, hoće li
ova kriza izgristi eijeli svijet ili samo
one gospare što su se pripali od revo-
lucijeni.gladnih, ;pa hoće da su 100

dinara salvaju stotine hiljada livra

šterlina.

w
s *

Ma “to "nije il punto ćentrale radi ko-
jega sam se skalala u grad. Za rijet
pravo, uhitila me volja zavrćet se na
solitomu veljunu.

Ah! Đe su ona lijepa vremena vaken-
bala u sali Bačića i Ćentrala, kad su
kapurali i srzenti napunjali —  ćesa-
revu vojsku. Nema više ništa od anega
života i spirita. Dosta je deset minuta
konversacijoni sa našim šmiglama za
izgubit opinion i sve iluzioni 'o "novoj
gjeneracioni dubrovačkih vladika.

*
* *

U ovoj disperačioni bez bala i dis
vertimenata oštaje ultima «speranca u
žurima: Čujem da se danos u gradu
koltivaju žurovi, jerbo samo  žur
ima lijepu formu i dava okazion :da
se :i :mladost i starost skladno :mamu-

rava bez velikijeh :konsekvenaca i da

mamice lakše koritrolavaju kandidate
sreće i 'libra Sv. Luke.

In fine jako mi je drago da sam
lokalu politiku našla .in_pijeno -ordine
i:da Miće :ostaje potestat, Promislila
sam -koja :bi se dizgracija dogodila :da
nam ije Miće, recimo, partio al estero
ko ambašatur Jugoslavije. 'Ko bi se
u ovljem vremenima krize primio da
drži u šaci .,il vaso di wvipere“ -i da
nam :su «malo solada ovako lijepo for-
niška grad, da para krokanat.

sk
u.

Eto, pogledo je Bog i Sveti Vlaho i
namnas i:Miće nam ostaje. Zato se vese«
limo jer nam.ovaki dani dohodu samo
jedanput u sstotinu ii-više godina, od
kako ije pala 'Repuplika.

Pozdravi mi..,dubrovčane“ .od Kan
tafiga do Orsule. Zvižda.