REDACIJON U

=== as a )mR

 

 

 

Trumbeta se evo javlja
na stočiću od dva jaja
što su tvrda kako kamen
Da se svako srce gane.

Sad trumbeta malo kosta
pa zato ih ima dosta
Svaka na svoj način svira
I čeljadi neda mir.

Portolan se s njome služi,
Kada su mu porez dužni
A trgovcu, kad falira

na trumbetu Santo svira,

 

 

 

Kroz nju Šunje toči fino
u grlašca dobro vino.

Rofijanima ona služi,

da im jezik bude duži,
Patrioti naši stari,
Za pokriti šporke stvari
trumbetaju lažne fraze,
i poštenje nogom gaze.
A »Narodna Trumbetica«

"sprijeda i strada istog lica,

što ordine prima iz Rima,
bandjeru im nosi svima.

I

 

6.4
st

š M 46 5.4
RA, Dug OV

LUMER GLADNI.

 

Pismo Žvižde s Konala
našemu redaturu gosp. Peru Pumpatoru
Go+paru Pero!

Možeš se imađinat kakva sam os-
tala kad sam čula da te opet vrag
tanče i da si dećido, da u ovoj mera-
viljozoj tišini, koja sinjifika  perfetu
kontencu svijeh nas — zatrumbetaš!
A što misliš trumbetat?  ritiratu sa
Benitom ili avancatu sa  Ruzveltom,
ili pak misliš razbijat stare kržine ko
oni Mikadovi ministri, kad su rastre-
sli soćietat nacioni - i  izmislil. novu
potlencu Mančukato (Para li ti ovo
ime kakve — mandolate od voća?)

Epure, arivo si me persvadat da se
opet kalam i ako sam bila dećidala
da se ne prtim u ništo, prije nego se
promjenu ovi. paragrafi za štampu.
Eto, neka ti bude, ali sve na. tvoju
dušu, jerbo mi se čini da ovoj jadnoj
današnjoj čeljadi ne fali ni trumbeta
ni inkanata, najviše pak tega ne fali
butigama naših trgovaca i kućama
naših impjegata, koji su kostreti da
plaćaju konte od lusa. A osim tega i
nekijem je gosparima u zo čas za-

 trumbetala trumbeta onega  gospara

što su nam ga poslali iz Podgorice, da
nekijem  ternekijem. stavi in ordine
duplo amerikansko knjigovodstvo....

Infine, kalavam se u grad  perke -
imam puno tega da ti pripovjedam i
da ti pomognem da lustraš neke ter-
neke patriote diferentijeh  kolura i
pozicioni. Ima tu svega i svačega, da
ti se zamantra nevjerujući — dokle
smo došli. Jedina mi je još konsola-
cijon, ako prolegam koji lijepi patri-
otski govor koji me persvadava, da
ipak ima čeljadi koja bi nas znala
ušestat i učinit da postanemo poten-
ca u kojoj se ne misli samo na dinar
i na stomak,

Ako komu malo jače zatrumbetam,
pak ga uho zaboli, priporučam mu
ulje od mišića, ko najbolji lijek,

Salute Zvižala.

SKA

MIK