Kr

o

 

 

Luk

Prec: 2 Dinara

 

ernica

 

PRID PODNE. 1907

Moje gračke mizerije!

U onoj etati, kad sam _ svije-
tlila još prije lumina i feralića,
prije ferala i letrika di pochi sol-
di, u toj epoki bile su i druge
čirkostanc2. Jeli Vam to bilo
pred tisuću ili pred tisuću i tris-
ta srodišta to bi tokalo pitat gos-
para Iva. Ma, ako me mne tradiš-
kava moja , memorija, svijetlila
sani kroz sve one famoze epoke,
nolilitati i čelebritati ovijeh mi-
ra bez ,mezetluka“ i i merakli-

ja“. Forca nije bila po lecijom: tada diventate teste "di

ovijeh i ovakijeh, forca se ni ije
ko ipletavala u vrstama, nego u
glavi. I one _._glave što sti -me
stevljale na tavoline i kantonale,
nosile u seđetama i po sijelima
na mise i na viadora bile su
milo drukčije forme piutosto ma-
lo uže od ovijeh damas.  Forca
nije ulazila u grad, a kad bi i
ardiškala onda bi vam je ispri
Orlanda obričili i ostrigli, zako-
pali bi joj nogu u guste bande
i isćerali kroz vrata od grada.
Forca, — ma che forca, moje e-
bete! Da ste me almeno prije
arivali skoprit punu ružine 1ieđe
ispod skale pa užegli ovo malo
ranketivog pavera u meni, bili bi
našli rožina, lhlamina, krpina, tu-
fe i kartušine. A kad bi sve to
obrnuli i  prevrnuli možda bi
skoprili kakvu sekretecu i diven-
tali bi malo više maliciozi, tako
kako i oni, što su nas ovako
grandiozno inbarkali i dobro sur-
gali, pa jedan pošo na  permes,
drugi u spoze,' a treći “po ono
mulo mesate. Ne bi se karalika-
ko pešte, ni grizli za ono bokun
stirog kentravog timuna od'ovo

27 4%

 

e
njihove trupine, kad su mu do-
po la lunga durata sakramentali
izglođane kosti. Ako vam rečem
prdonje, pa mi se ofenđate, uli-
te mi. još koju kap ulja, da vam
posvijetlim i da vas bolje ilumi-
nam. Što ste mi se zacrvenjeli
kako rusice od mađa kad znate
đe vam se smuću i koliko vas
kostaju. Ako su acioni, skonti,
imposte sve što vas je tokalo pa-
ra da sam vam ja štogod kriva?
Ako vas edukavaju i alevavaju
planine,
neka  gospar Pero stavi kakve
tase i ma rožane, i neka ih se
impjega bez ,,natječaja“.

Pa ako arivate komponjat još
kakvu ričetu od injecijoni, da se
kankar ne raširi i nezasmrdi,

mi Vas je puno, sara tropo ot
di, jer dunu se  ferali, a ostaću

REDACION PO SVIM GRACKIM KANTUNIMA

vam ja, vaša stara zaboravljena
Lukjernica.

Svijetlila sam kako sam mog-
la, a ako ste me mrcu užegli,
nijesam falila ni vrata ni muža.
Poznadu me leri i gomnarice,
gospari i smetlište i kad me se-
kavate ostala sam što sam bila
vaša stara sikura Lukjernica. Da
me malo više podisate da vidim
sve te duple face iskopečila bi
se od straha. jerbo mi se nije
spjegalo što su to verige. A ve-
rige sam ja gledala na vratima
od Pila i Ploča, kad bi me Zdu-
ri užegli da isaju ponete i za-
tvoru vrata od grada da se ne
bi po vragu uvukla kakva ušita.

Dobranoć moje mizerije, što ću
ja jadna kad me jopet: užežete ?

Vaša stara Lukjernica

U dubokoj disperacioni avertiškavamo sve naše

prijatelje i prijateljice, da je naša nezaboravna

Speranca

umrla u tremendijem mukama.

Disperane:

Sve sinjorine sa pasanih 25 godištu

NARODNA \TSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

TEPUBLIKA HF

 

C-38