sis Marija Račić

= Neka se nejedu oni što im se
mijesam mogo doć javit jer da
sani i mogo nebi po mojoj užan-
ci to učinio. Pozdravite mi Ži-
žulu i recite mu da mi je drago
što više neide s Jozom ma da
sam arivo i odika obaznat da je
razlog što Jozo odviše trći na
Kono a on je promjenuo rotu.
Tanti šaluti a Mikula i nemojte
se jedit perke ću ja puknut od
od debelina.

 

Kap. Tonko

Gruž.  Partitu tresete dobili
Soćani. Zgaro kapetan s asom

dinara i ,,per un punto Martin
NESTAT. D
perse la cappa“.
Masle
Zagreb. Kongres hoteljera

dobro prošo. Ja i Janko  prisva-
dali Estonca. Pozdravite Vlatko-
, vića.
Pan Polo
Beograd. Dradi Mišo! Ćula
sam da si manjifiko figuro. Fi-
guraj figuraj ali mi više ne do-
hodi na oći. Tvoja nesugjena.

Rijeka. Drago Strašilo! Mo-
lim te pošlji mi koji broj Luk-

jernice i  Kundurice da mi se
izdavit od smjeha jer si ti od-
više serij. Pozdravi regimentu

Kap. Tonćić

Beograd, festanjulima: Mo-
lim vas  pošljite mi odmah koji
koji proglas Duba jer ovamo ra-
di snega još nijesu srivali.

Gusti

MILANO :

Fivalmente arivo skoprit  nma-
čin kako se vagiđa mlađe od se-
be i arajdan sam jer mi je ona
stara izjela više dušu. Con tutto
cio osto sam colla forza e mente
sano e salvo.

doit. Gionanin

Šipan: Nijesam divento

 

DD

meštar nego sokolaš. Pozdravite

naše a ja ću come solito u lov.
Kap. lIjeja

Lopud: Ja i turizam ho-

teli pa homo. Politika nabandu.
Pošljite mi kojega vukodlaka.
Zloćan

Valjevo: Recite mi pa-
triotu da ne progoni osmaše o-
paskama nego neka ih malo više
uči povjest jer su ti primore: ja-
ko perikolozi. Atention!

Kap. Sima.

 

I o

Šibenik: Drago mi je
da se šetaš samo po Stradunu.
Cuvaj se zlijeh jezika jer se me-
ni malo hoće. Budi dobra i
spremi pokal za memorju a jati
šaljem škatulu ,,Lili Hip“. Hu-
ra. Hum...

 

tvoj Mariner

Podgorica: Nas profesuri
molu da idemo u kino. Svaki
plaća 4 dinara a razrednici idu
mukte. Poslužite se ako vam u-
pali.

Kolege

 

 

Dolci tlemni del passato...

Bio sam mlad... mislim još
studenat... Našo sam se s njim
u ono zlatno doba naše mlađde-
naćke libertati.., kad smo još stu-

dijali za  profesure...  ganga...
pjesma... pa epilog ondi gdje
vazda finivaju  namurani... Ah

kad se sjetim... Pošli smo zaje-
dno... jer je on tako htio... i do-
godilo se ćudo...

Isto onako kako kad smo je-
damput išli u lov i oĆn  sparo
prije nego je tica došla ma tir..
tragico... nervoza... osto bez mu-
micioni... noge su mu se _ tresle
— Deve essere di pnaura o di
ecitacione... Njesam ni ja bolje

prošo ma sam barem sparo na.

jarebicu... Ah kako bi ga žudio
vidjet... Tokat će mi skoknut o-
vega ljeta do Slanoga. Hvala na
prostoru...

Ewige Student

 

Brćkalice
Sitno-Situo ko u Mostaru Selu
Kad si cigo imo hiljadarku na čelu.

Njesam Mrav nego Prav
Ako mutim zlo ne slutim.

Barus Mato Papagaj
Vapor glas pomagaj, '

Tolerauca u minijaturi...

Jedan crni — slavni

Jedan dogon — glavni

Zraka ide prema čeli

A posrijedi As debeli

Dva zlatara oba mlada

Jedan drugom ljepo pada

I maestro falsi s njima

Jer on vam je uvjek svima

Svaki priča i govori

Fantazija i žamori

A kad fine draga perlo

Pravo vazda ima Serlo

štogo reče i infermjer

Konta se malo i ingjener

A kanočo Cais pravi

Filigremon se iz Drača davi

Sve se smije sve veseli

Kad zatepa vrag debeli

Da on neče nikog slušat

Rekorda će samo kušat

Ako rekord bude sladak

I kapetan biće gladak

Lako s njime gori doli

Jer ga nikad 1 ne boli

Nije tu vam još sad iačka

Jer ulazi i njima značka

Nju nemože svaki nosit

Nego samo član ponosit

Ako kogod što i žgara

To se vama samo para

Zato je kumpanija vazda fina

I ako sjedi na dna tavolina

Tko pogodi facu svaku

Finit mora u Baraku...
Stikađenat