S0000000000000C08

2. Prec. 2: dinara 3

e i o

O O

e 8

e k 8

O Mu te nema 3

8 gustiranja e

O O

e Manuskriti se pri- 9

O ž O

e maju brez garancije &

3 da će uć. 2

sO EN O

e Folj sešlje i postom, &

: $ samo solde unaprijed 2

O

ŠO00000000083008

ENI z S a a Pao atike ali NENO DINI oi sra a a :
Godište: priljepljivanja Dubrovnik o sv. Vlahu 1936 Broj: početni
=————mm=Eam> ssa NE ut zić s

 

Piše mi jedan foresti gospar
od importance risposta pagata i
moli me da ga avertiškam ima li
u Dubrovniku športa i kakve
je sve kvalitati, perke da ima
intencion doć amo, fundat se u
ovemu gradu i u isto  brijeme
učinit i kakav poso. U pismu
oservava, da mu je ueko reko
da u Dubrovniku ima neki spe-
ćali šport šte se zove: lupareuje.
Odgovorio sam mu ovo:

Dragi gosparu, poznam Vas i
znam da ste rinomani u _ svijetu
ko čeljade od importance i od
polsa i zato Vam sinćero kažem:
ne dohodite ako nijeste debele
kože i duple face, perke će vam
se dogodit ono što se mnogijem
dogodilo, da ćete upasti među
lupare i da hi se ne ćete  deli-
berat više dok ste živi. To Vam
govorim in đenerale, a ako se
kon tuto kvesto azardate doć,
navesti ću vam što su i ko su
ti lupari, đe hi ima i kakve su
kvalitati. i

Lupar nije ni riba, ni bestija.
Niti pliva, niti ide. Nema kralje-
ša, ni krvi. Ušo je u narodnu
poslovicu radi kapaćitati što se
prilijepi svuđe đe fruta.. Zato se
i kaže; prilijepio se ko  lupar
uz kamenu. Lupar nema oči da
vidi mi naprijed ni nase, nema
uši da čuje ni desno ni lijevo,
me bira ambienat i može ga se
uać svuđe uz kraj perke ga mne
smeta ni šporka ni usmrđela vo-
da u portima  (anci, tu je naj-
pretlji), Velika je muka odlije-

Zenevski odbor desetorice

 

 

e

 

 

— Hoćemo li joj zapalit svijeću ili dati posljednju injekciju?

— Svemogući Bože, što sam sagriješila?

 

a A
pit ga od onega zašto se atako,
a atakava se obično za ono što
je jako, pa i ako nije eterno.
Ima kolur ambienta uz koji se
prilijepio. Kamenica je senzibila
i udavi se u fangu, a lupar je
tvrd i nema muteži koja bi mu
naudila. Većini je gadljiv a mo-
že bit i rasadnik malatija, pa ga
bez nevolje ljudi neće na usta.

Istegnut vanka brzo krepa i
poblijedi. 'To :se može viđet
kad brod izvuku na kraj. Apena
se brod osušio i lupar je zijeh-
nuo.

NADAOTINA i , -i A A

A sad đe su u maske lupari?
Pro primo u našoj  politiki, ko-
munalom i _ svake druge “sorte,
imate spećale velike lupare.. To
su Vam oni debele kore i ata-
kani su na masnijem  pozicioni-
ma u dubini, tako .da je teško
doć do njih i odlijepit hi, per-
ke su još uz to kapaći zamutit
fanag oko sebe i učinit
se nevidljivi. “A da znate samo
kako su pretili, beleca hi je po-

gledat.
Manji, tanji  luparići, to su
vam oni što se držu uz. njih.