Prec 2 DINARA

 

Dubrovačke :

Kundui

 

eaali Karnevalsko.

 

 

Lumer PRVI

 

  

1ce

ri Em 9 Đenara 1937.

 

Prezentavamo se:

Ma došla sam malo sjesti, jer
sam se umorila gledajuć grad bez

Iz grada; gospođa Mare

S Pelina: u IRE

Ispod s7. Marije; gospođa Dome

S Piia& gospođa Tere

S Plo i Jele

Započinjemo s fatigom:

Sinoćčke oko devet ura svršili
smo sedutu, najprije svaka u svo-
joj parokiji, a iza toga imali smo
svi skupa drugu sedutu u gospo-

đe Mare iza Gospe u. kominu.
Sve buže otvorene, subito smo

začepile, stramace istresle, kimke
izbrojile, tako da više nijesmo
mogle labarati. Radi tega deči-
dali smo da nam jezik manje fa-
tiga štampat foj u kojemu ćemo
pisat i u kojemu ćeie naći sve
novitati. Sto smo labarale na ul-
timoj seduti pripoviđet će vam
najprije pospođa Mare, pa onda
Lukre, Dome i finalmente Jele:
Gospođa Mare: Nakon iro
godišta jučer ujutro apema sam
izišla iz doma. Pasavam gradom;
Obrčem se, išćem, gledam, ali
nema ih pa nema. Idem i do
male Braće viđet jeli Fontana na
starome mjestu. Nalazim je, ma
subito promišljam, da toliko nije
teška, nestalo bi i nje. Već su-
morna, ćela bi pođat na fero,
po šlfkom običaju, ali nema iB
pa nema. Tokat će me od pre-
velike pretiline šještit đe na sta:
lime. Radi tega, subito se vraćam
bez čakala i iljegnem. u bitigii
presidenta od Porporele.

Dobro jutro Lujo!

Adio gospođa Mare!.Che nova.
Što se dogodilo, kad ste vi u
mene tako rano kapitali ?

lijepijeh ferala, pa ako hoćeš i
antikijeh butiga, sa novijem čud-
nijem vetriuama, kineškim, slo-
vima tako da ni sama više ne
znam đe se nalazim u gradu oli
u Trebinju. Nego I.ujo moj reci
mi, stavljaš li ti još, kod ove di-
feretite i fureste čeljadi, metlu
oli ti stočić ma vrata kad đe po:
đeš na dvor, da se zna da gos:
par nije u butizi?

Ma kakovu metlu, moja Mare.
To Vam još ima užaucu staviti
stočić, moj susjed gospar Niko
orlođista, ali samo za poć slušat

'mužiku %. Philipsa, oli za proča-

kulat u Frama ili ukrast i pofu-
mat španjulet u Ruda, ma vazda
hodeći naprijed; a gledajuć nase;
jer duga paseđata bez gledanja,
mogla bi ga sikuro koštat nejest
više ni u Pučkoj kuliipji.

Kad je tako moj Lijo idem ti
subito doma. Adio Ijo, st>j mi
dobro i čuvaj Tvoje šterline du
ti ih ko nebi ukro. Stavi dva tri
katanca. Ariveđerci gospođa Ma-
re, ja ću pontat za bit sikur če:
tiri katanca, ma nemojte ni Vi
ostavit kortu oli ti persijatiš o-
tvorenit, ako mislite sutra obući
veštit i poć u sperižu.

I ta ti je dobra, nije ni čuda
da se što i dogodi. rošla su ona
bremena kad su ušjeri s prutićem
činili red, bez mitraljeza i one-
ga crnog 'gošđa, što sad nosu.

Nakon svega što sam viđela i ču-
la, sva u pec trčim da mi se
NARODNA REPUSLIKA HRVATSKA

NAUČKA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK €

uhitit  butige drugog . arbanasa
Luja. Spuntam vam na vrita.

Dobro jutro Lujo!

Nije vam više odi Lujo, Gos-
pođa! Partio vam je ima dosta
vremena, s nekakvom malom zva-
nom Manjom. —

A ja subito preko vrata, i trk-
nem kupit 2 solda spirita. Kad
ja mjesto u drogariju u pastiće:
riju.

Ko Cele, nekad djetić Živka.

A đe je gospar od prijašnje
bitige ?

Navego je, gospođa Mare, za
Ameriku.

Iziđem i pođe :m viđet moga
Nika Barbjera iza kantuna briči
li_koga ili čakula. Već s vrata
invitavam

svakom daje ricinus
Nicolaus Raguzinus“
a on meni vazda:

»Eno tebi fratara

moja kundurice Mare stara“.
Jesi li učinila paseđatu? - ili si
apena izišla?

E, bravo, i te kako, cijeli đir
po Stradunu i vizite po butiga-
ma.  Nijesam mogla dalje kad
sam viđela sve novo i novo. —

Eto išla šam i u našeg  zlat-
nog gospara Špira, mislili sam
u njega barem kupit  antikijeh
gaćica sa picejem. Kad ja pred
butigu, a ono zelena vetrina. E
Bog i sv. Vlaho neka mi opro-
sti, a ma prave, pravcate moje
naći što ih držim ispod kupjerte,
u njoj gori svjetlo, neznam ti
jeli čerožina ili svijeća na petro-
lje. Nemam korađa poć mu u

C-66.