Strana 4. ,.CRVBNA HRVATSKA Broj 20

 

Hrvatska Vjeresijska Banka o Prima uloške na | 0

POBOČNICA AUSTRO-UGARSKE BANKE
Akcijonarna glavnica K 2,000.000 0 . Knjižice - 0

 

Prič aklada K 250.000.
Centrala: Dubrovnik. - Podsudećiki: Spljet, Šibenik i Zadar. _ Tekući i GIO " mun.

 

 

u PLUĆO ZDRAVIM MJESTIMA “9

Kao u Davosu, Arcu i Meramn, itd. je Sirolin Roche kao prokušano sredstvo sigurno

upotrebljen. Uništuje i odstranjuje bolesti disalnih organa u razmjerno kratko doba. Djeluje
izvrsno na tek, kao i za sve opće zdravlje.

 

 

 

 
  
 

V J

Ludvig Hinterchweiger, dol Bleichert & Ca
0.59. Lčitenoa br. 9. od Mela, Gora

Specijalna tvornica za

Srojeve za opeke.

  

Knjižare g. ). Tošović
= Preporuča: m

a Aulo Stal.

 
    
  

 

 

 

 

 

sobe za spavanje i bla- Namještaji za transport i trunsmi-

govanje. - Mamještaj za kavane i resta- s s a i i M Chdbd odbio REdChdCbdChdha

uracije te prostog pokućstva. - Sve vrsti riju najmodernije vrsti građevina. M
— tapeciranog pokućstva i dekoracija — Stručne savjete usmene i pismeno podjeljuje zastupatelj: TR f l NAJVEĆI I MU-
mes" Po najnovijim uzorcima te Em. i Oskar Krans, Trst BRŽI PAROBRODI

S , Ir$
izvršuje u vlastitoj radienici brzo i točno. A M E Rit A

Maručbe iz okolice izvršuje odmah. Via $. Nicolo broj 2. - + SVIJETA - -
NCP mTITITITIIN
Pod najvišim protektoratom Njegove carske i kraljevske visosti prejasnog gospodina nadvojvode - == === G

 

 

 

FRANJE FERDINANDA od BSTE
Odlazak iz TRSTA za NEW-YORK

a Ž i sa pristajanjem u Mesinu, Palermu, Napulju i Gibraltaru :
Austrijska Jadranska izložba mer o O

Ivernia iz Trsta = 18 juna

 

 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
   
 
   
   
  

BEČ 1913. Vozna cijena Trst - New-Mork Il. razred X 140 za odraslu osobu sa pr-
SVEČANO OTVORENJE 53. SVIBNJA U 10. SATI PRIJE PODNE. SE s po a jes god, kor t 20 a a a IK DA,

€. kr. prater. Otvoreno od 10 sati prije podne do 2 sat tro. — Svibanj listopad. DiVONpoM o ROTO, RRNOO 00 zem e
porto e OO e po EN VN u 3 sata 30 časa po p. Trsta = EP ponese ži :
- : [rumena mwa u parobrod EEE a
716 » 168 Campania 118
146 : 26 : NEE 18
=a A U STR O a 38 : 30 8 Mauretania 288

um ? š

 

12 q
AMER ICANA Putnici se uelodi za sve postaje unutrašnje Amerike, kao i za sve strane svijeta

Potanje obavijesti, vozne karte kod svih

 

 

 

 

Dioničko Parobrodarsko [Društvo u Trstu. AGENCIJA LLOYDA AUSTRIJSKOGA
gdje Lloyd nije zastupan kod Agencija ,DALMATIE“ osim tuga u DUBRO-
VNIKU Cap. GOLL, Lloyd t ZADRU L. USKOK, Reiseb
Najbrža i najsigurnija prekooceanska = Ja a ki ika uvnčaš E £ m

 

 

parobrodska pruga, posjeduje najelegantnije 1\

parobrođe sa dva stroja i dva viljka,
Prevaže putnike u sve krajeve sjeverne

i južne Amerike, uz veoma umjerene cijene.
Odlazak iz Trsta za sjevernu Ameriku

LJEČILIŠTE U ŠTAJERSKOJ

od sia ar vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

za sve bolesti disanih or-
svako subote, a za južnu dva puta mjasečno. ana. — Svijetski poznato
Patnici koji žele putovati u krajeve Emauucglovo 1 Konstantinovo vrelo. Potanje obavijesti daje uprava liječi ilišta Gleichenber.
sjeverne Amerike, moraju doći u Dubrovnik Sezona traje : od 16. svibnja < — 30. rujna.
u srijedu u jutro, odakle će istog dana ————- - kita ožčiiiničninije da
poslije podne u Trst, gdje će ostati jedan RSS:
v RR nn RA RR RO RR
dan na troškove istog društva, a odatle ? i
će slijedećeg dana proslijediti put za Ame- 2 OGLAS. 2
riku. b- za 0
4 i i € Cast mi je obznaniti poštovano ojićin- 3
Patne karte kao i potanje obavijest y ie sani Sike 4
ai & stvo da sam obskibljen sa najboljim izborom 2?
daje : : i a .
erevalja svake vrsti, muških i ženskih, od
BRACA BANAZ i s kih, od 3
1 i stupnici za Dubrovnik 3 najboljih tvornica Austro-Ugarske, Njemačke, 3
glavni za p € Amerike i Kngleske, — Opskrbljen sam sa 4
i Okolicu. 3 . iaai on
3 vrstima evevalja kao u najvećim modernim Ž
3 gradovima. ?
9 Cijeno umjerene i sasvim snižene, y
f Dilježim se 4
s poštovanjem 4
Izvrsna hrana&za sla- 3 Stijepo Vučetić. ?
bunjave i zdrave, dje- € RSS SSS
RARLRAR RS RA RR RS RR RA RR

 

 

 

lje u razvijanju djece
svake dobi, jača mišice

koa sos si Marin: Ivelja < Korčula

bljuvanje_i erij. katar

 

najbolja email-boja
za pokućstvo vrata itd.

 

Prodaje svakovrsnih mreža, konca, plata, olova
u pločama, olovo sliveno za mrežu (olovnica) i
svakog potrebnog alata za ribare.

 

- Trajno — Elegantno — Izdašno -
u uporabi najjeftiniji.

Kod kupnje valja paziti na zakonom zaštićeno ime i etiketo, svaki drugi zamot
valja ukloniti.

Kupuje se kod: IVA KATIČIĆ - DUBROVNIK.

Mreže nabavlja u najboljih tvornica koje s
naručene mreže dobije se najkasnije za 15 d
uz najpovoljnije cijene.

Kupuje jastoge i svaku frišku ribu u okolici i
prima u komisiju

 

 

  

* Samo jednu Krunu nedjelno -.:

 

 

Trgovina šivaćih strojeva, kotura i gramofona

EM. FISCHER

ZAGRBB Jurišićeva ul. br. 6, Svratište ktrim gavranom*.

Izvanredna štednja, kod kupovanja na OBROČNO
otplaćivanje na tjedan po K 1, a za sve vrsti robe kao;

pot
Platno, moderna odijela, cipele, rukotvorine, čarape i
sve ostale robe za opremu.
Svatko može pregledati veliko skladište, a da nije i

 

eliki izbor izvornih gramofonskih apa-
nakovima : Pisodi anđeo* i ,
u Pathe*,

3 grapolan. A loče ,( ehaničarska o itečim
4 re sriku rpadluće p ppravke. Vaio slade t wa zasjecajućih
Cijenike šaljem na zahtjev badava i franko.
Tražimo zastupstva i komisionare.

Dini i djete si liko Ara > šivaćih strojeva, po > i pi
na kupnju prisiljen kod

Josipa Meixlera, ulica Između Bačvara Dubrovnik

NB. Ma želju šaljem u svako doba mog zastupnika u kuću na poslugu.

 

 

| Samo 1 Krunu nedjelno