IZVANREDNO IZDANJE.

U DUBROVNIKU, 22. decembra 1909.

 

  

 

 

na ota ooo opa brovnik i lje bilišA: godivu 16 X. Za no : IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE —Rmmmm=azm mmm u —_————
PIMA mvm M MAMTNEJRENIME POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

 

 

 

 

 

dav ate M i ie odgovo orni urednik Dr. Milorad Međini. ED === i oglasi u i, & dopisi uzedništvu X
plaća se 40 paru po retkti, s sa oglase 830 para, Oglasi. koji se više auta štampaju po po
Štamparija DeGfulli  paolian & 4r dr. i opust.Nefraokirana p ne primaju se. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir
g
1%
t0

Parnica svršena — Friedjung

sve opozvao — Živio Supilo!

ZAGREB, 22. u 3 sata. — Parnica svršena
potpunom pobjedom koalicije. Friedjung opozvao sve
izjavivši: alibijem Markovićevim dokazano, da su
protokoli krivotvoreni od 20. i 21. oktobra, pa da
po tom odpada dokazna moć svih dokumenata. Od-
vjetnik Reichsposta izjavljuje, da nikoga nije na-
mjeravao vrijeđati, da je radio u dobroj vjeri i da

žali. Harpner konstatirajući da je koalicija doka-

zala nevinost, povukao tužbu:
Tajni savjetnik Barnreiter stisnuo ruku Supilu,

izjavljujuć da je njegova zasluga što je stvar ovako

+ — riješena.