God. XIX.

 

 

 

Qljena je listu unaprijeda: sa Dubrovnik i za Austro-Ugarsku za godinu 10 K. Za ino
omstvo 10 K i poštarski troškovi. K > ns vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
=== predbrojen sa došasto polugodište. zi z ===

U DUBROVNIKU, 29. decembra 1909.

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

Broj 104.

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

zdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medii ===

 

 

 

Brzojnone oljesti.

Ugarska kriza.

BEDIMPEŠTA, 29. — Pošto je
izabran [adresni odbor, predsjednik
je odgodio saborske sjednice, dok
designirani novi ministar predsjednik
Ladislav  Lukacs ne sastavi mini-
starstvo. Vjerejatno je, da če mu to
uspjeti s pomoću Justha.

Danas Lukacs i Justh putuju u
Beč gdje će biti primljeni sutra na
saslušaj.

I on proti Friedjungu.

BUDIMPEŠTA, 29. — Wekerle,
čijim priznanjem bio se Friedjung
pohvalio, izjavio je Šurminu, da su
Friedjungovi dokumenti mogli vrije-
diti za jednoga navinara, a ne za
političara.

Rauch se razbolio,

BUDIMPEŠTA, 29. — Ovdje je
stigao Cuvaj te se dogovara sa Jo-
sipovićem. Rauch pije mogao doći,
kaže da je bolestan.

Rustrijski parlamenat.

BEČ, — Ministar predsjednik
Bienerth poslije nove godine zapo-
četi će pregovore, da omogući rad
parlamenta.

PLiberuicima“ oko ,,Dalmate“.

Frano Supilo obijeđen je od
Chlumetzkoga, da je primio od njega
200 kruna u svrhu, da ,Crvena“
piše i nadalje proti Srbima. Taj bi
mu novac bio dao poslije jednog sa-
stanka u Kaćanskoga, na ulici.

Dr. Melko Čingrija čita to u no-
vinama, čita i članke bečkih listova,
gdje pjani od veselja, da se je do-
kazalo, kako jedan od provodiča hr-
vatskog pokreta može se kupit za
200 kruna, naviještaju svijetu, da je
Supilo pokopan. On je u stanju da
zna, kako to nije i ne može da bude
istina, pa ide u Beč i svjedoči za

 

Supila. Kaže u jezgri ovo: ,U Ka.

čanskoga nije bio nego jedan sasta-
nak, a tu sam bio ja. Supilo nije

Štamparija DeGiulli i dr.

umm ===

 

-Santrantnanamn==

bio. Da je bilo drugih sastanaka, ja
bih bio jamačno znao, a kad bi bilo
meni izbjeglo, ne bi bilo izbjeglo
Srbima, koji su pazili na svaki naš
korak. Poznam Supila iz djetinstva,
i sve što znam ne daje mi sumnjati
o poštenju Supilovu“.

Korak Dr. M. Čingrije tako je
prirodan, tako leala,, da mu je samo
politička pokvarenost mogla zabaviti.
Znali smo da će ih biti nekoliko, ko-
jima je svjedočanstvo Dr. Melka Čin-
grije neugodno, jer bi bili najradiji,
da se nije niko našao da svjedoči
za Supila, ali da će se moći naći
ljudi, koji će se nabaciti psovkom
na čovjeka za to, “jerbo je otišao
svjedočiti istinu, to 8&+ipak nijesmo

nadali, ni od protittnik: kao što je
»Dalmata“. i s ki ka

Znamo gdje zub boli, i da se je
svojim člankom ,,Dalmata“ htio ula-
skati svojem bečkom  pokrovitelju,
no prije nego je to uradio, imao je
barem pitati sam sebe, smiju li oni
predbacivati drugomu ono što hoće
da  predbace Dr. Melku Čingriji.
Svaka stranka imat će svojih grijeha,
imamo ih i mi, i mi ih priznajemo,
ali ako iko a ono nije zvana da nam
daje lekcije stranka, koja još nije
okajala stare grijehe i koja svoj po-
stanak i opstanak duguje onomu,
s česa nas hoče da prekara. I sam
njezin napadaj na Dr. Čingriju nije
drugo nego pranje čovjeka, koji je
sam o sebi priznao, da su ga u Dal-
maciju doveli uzroci, koje bi ,Dal-
mata“ htio žigosati

Ako ikomu dakle, a ono za svoja
djela ne čutimo se! obvezani preda-
vati računa ljudima oko , Dalmate“.
Ljudi, koje ,la deposizione del dott.

Cingria sbalordisce“ koji dakle ne ,

razumiju ono, što u Dubrovniku ra-
zumije i svako dijete, t. j. da je
ustati na obranu oklevetanog bila
dužnost Dr. Melka Čingrije — ta-
kovi ljudi ne zaslužuju, da se na
njihovo pisanje osvrćemo. Što je Dr.
Melko Čingrija učinio, uradio je kao
pošten čovjek, a ni on ni mi nije-
smo im krivi, ako to ne. razu-
miju.:

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopis) uredništvu lista. Za isjave.priopćena zahva
plača se 40 para po retku, a sa oglase 30 para, Oglasi, koji se više&uta štampaju po po
godbi us rasmjeran popust.Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

 

Što se pak tiče samih dogođaja,
o kojim je Dr. Melko Čingrija iska-
zao, u koliko je on u njima upleten
nije upleten kao privatna osoba,
nego protiv vlastite volje, kao čovjek,
koji je onda uzimao u stranci jedno
od prvih mjesta, isto kao što ga za-
uzimlje i sada. Takovi ljudi nemadu
obično nikakvih prava nego samo
dužnosti. Poslije glasovitih izbora
g. 1894. kad je ondašnja općinska
stranka pobijedila na općinskim izbo-
rima odbacajuć do 200 hrvatskih
glasova, kad je bilo zahvaliti samo
Dr. Melku Čingriji, da izbori ne nose
u dalmatinskoj političkoj povjesti
ime krvavih izbora, svi pripadnici
Hrvatske stranke očekivali su od
vodstva stranke pa po tom.i od
Dr. Melka Čingrije; da nastoji, da

sošnim JA zva ii

se to ne ponovi i da se vođenje iz-
bora povjeri komu drugomu. To je
bio opći zahtjev cijele stranke i u
tomu se uspjelo. Ako se je pri tomu
poseglo za sredstvima, koje u obič-
nim političkim borrbama ne služe,
to je samo znak da se drukčije nije
moglo. Ne opći se s nekim ljudima

ako nije potreba, tu potrebu nije -

stvorio Dr. M. Čingrija već žalosne
prilike, u kojim se onda u Dubrov-
niku živjelo i koje je on u prvom redu
morao podnijeti. Vrhunac je pak
ipokrizije i zloće kad se hoće, da je
Dr. M. Čingrija to sada priznao i da
se tim hvali. On se je onda izložio
za stranku, isto kako se sada izložio
i kako se uvijek izlaže, jer nije bio
u školi onih, koji se na njega iza
leđa drugih nabacuju. $

U ostalom kojom ljubavi za isti-
nom piše ,Dalmata“ svoje članke,
najbolji je dokaz stavka, gdje kaže

da su dubrovački zastupnici glasovali

za zadarsku policiju. Svakomu je
poznato, da su oni glasovali proti,
ali ne da učine ljubav talijanskim
poslanicima ni načelniku Ziliottu.
Oni nijesu glasovali, jer nijesu htjeli
glasovati, a nijesu htjeli ustati se
kod protuglasovanja za to, jerbo su
htjeli tim pokazati, da ne odobra-
vaju postupanje onih, koji su protu-
glasovanje predložili.