Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

    

U DUBROVNIKU, 15. svibnja 1907. _

HRVATI

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. ino- IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

  

 

nn ZEISS predbrojen i za došasto polugodište. mz Zn ——————————————5

 

 

semstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list. kad mu pretplata mine, sm: se POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
Štamparija DeGiulli i dr. ._ — — godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. — =

 

Z==Ezz=EF==nmnmnmm==—=

-=-

Građani Birači!

Dana 16. o. mj. Vi ste pozvani, da sa ostalim našim kotarom, birate poslanika za careviosko vijeće

u Beču.

Mi Vas pozivljemo, da glasnjete za kandidata , Hrvatske Stranke“

Juria Biankini
Jurja Biankini Vi svi poznate. Poznate kao odlučna i neustrašiva hrvatskog borca — poznate kao

savjesna i radina svoga zastupnika.

. e
Birači!
Glasujte za nj — da povjerite čovjoku svoje zastupstvo u carevinskom vijeću, koji će znati i umjeti

+ Vaše interese svojski i odvažno braniti.

ilasujte za nj — da potvrdite misao narodnog jedinstva, slogu. Srba i Hrvata, koje je on iskren
zagovornik.
Glasujte za nj — da pred svakim zasvjedočite, da narod hoće svoje pravo, hoće' svoje otkupljenje

— sjedinjenja s Hrvatskom, prvi uvjet narodnog razvitka i napretka.

Birači!

Pod geslom: za sjedinjenje s Hrvatskom i narodno jedinstvo. stupimo složno na biralište i poka-
žimo svakomu, strancu dušmaninu i domaćem smutljivcu, da je Dubrovnik nepokolebivo vjeran toj velikoj
misli, uvjetu narodne sreće, za čije ostvarenje posvetili su njegovi najbolji sinovi svoj um i snagu, i koje se

nijedan pravi njegov sin nikad odreći ne će.

U to ime:

ŽIVIO JURAJ BIANKINI!

Dubrovnik, 2. maja 1907.

Izborni odbor ,,Hrvatske Stranke“

Basor_Stijepo — Bašić Frano ——- Begović Ivo — Bibica Dr. Baldo — Bogdan Luko — Brognara Antun — Bunđa
Gjuro — Čingrija Dr. Melko — Čingrija Dr. Pero — DeGiulli Dr. Ivo — Duplića Miho — Fimdrik Filip —
Grbić Pasko — Grbić Vido — Grbić Vidan — Gvozden Rado — Gjik Mato — Gjivić Stijepo — Jakobušić Iko —
Katić_Dr. Ernest — Katičić kap. Mato — Katičić Pero — Kesovija Mato — Kisić Miše — Knego Bošo — Knego
Ivo — Knego Pero — Kojaković Ivo — Kolić Ivo — Kolić Jozo — Krasovac Robert — Krile Marko — Krile Pero
Kristović_ Stijepo pok. Krista — Kukuljica Abel — Lale Krišto — Ljubomir Vlaho — Macan Marko — Marinović Niko
—_ Martecchini Dr. Baldo — Medini Dr, Milorad — Mičić Božo — Milić Ahtun — Miloslavić Niko —  Miloslavić
Vido — Obradović Mato — Odak Robert — Ortolani Pero — Petković Pero — Poković Antun — Puljizević Andro
— Purin Stijepo — Račić Ivo — Sambrailo Niko — Sambrailo Pasko — Spiletak Stijepo —  Standinger Antun
— Stanić Stjepo — Stanoš kap. Andro — Šapro Ivo — Sušić Marko — Turčinović Ivo — Tuškan Stanko —
Ucović Antun — Vučetić Stijepo — Zec Simo — Žeravica Ivo, = >

NARODNA REPUGLIKA HRVATSKA

NAUČNA DIZUCTEKA, DUO IO IM