N ečuveno 11! I Novo Utemeljena

  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
 

lovanje dokitaka u velikoj

   

M | a srl
' E Libečkoj Državnoj Lutriji 191 krasnih predmeta za samih 1 fi. 90 nov. | Prva Liibečka Vržavna Lutrija
zajemčenoj po državi Libečkoj, u kojoj pola. | | tramo poslaena ura sa 3 god. garancijom U
nu imade samo:80,000:srećaka s 28,000 | kutija a uh | od samih 50.000 broj. — 25000 dobit. |
Ika, 'tako da polovina: hrojeva: sigurno | + 1 dino sreslo.u etni e | Najveći dobitak event. 500.000 M.
dobiti mora. + 40. 1 Notes u engleskom platnu : 2
Glavni dobitak u ev. slučaju 500.000 maraka. ' puce za pie Double- zlato | Posebno se pak izvlače slijedeći zgoditci :
1 začagrada 300,000 m. |; 35 zgodi po oo. iš. sako A 08 zoom: dek sizandnjam | Premija 300,000 M. Dobitei: 200,000 M., |
1 2godiak 1 0:000 mi 2 zg0d; po | 1,370 a. | garnitura sa pisanje | 100,000 M, 70000 M. 2% 50,00 M, |
1 sgoditak 000 'm. |! 164 zgodi po 1,000 m. resa i | 45,000 M, 2 a 40,000 M. 35.00 M, 24
2 : 80'000 b 819 God. 800m 72 a ocalna pera u zamotu , 000 :
1 sgoditak > 45,000. m: (i. 1488 #804. po EN Mn 30,000 M. itd. itd.
3 apodiska, po poci vj | 16883 o po. 1: p i 50 predmeta što treba svaka gazdarica. Ovu 191 stvar Gijena Srećki Io Razroda
: ide: 80,000 za 26 sed. a 150 m. |. daje za fior. 1.90 (M. 3 20) (samo ura vrijedi toliko). Švaj- | %M.2 4x 4
1 zgoditak" . > 30,000 mm | 194% sgod. po 130 m. | _ CSKA eksportna kuća za ure I Maru.
3 ztoditak po; 10,000 m. || 2008 zgod.po 100, m. | H. Seheuer Krakov, Josefgasse 46. | U zadnjim godinama imadoh sreću. da mo- |
: ML 19, Me 3903 zgod. p a 8 ad Nepovoljno prima se natrag kroz 8 dana. | Jim mušterijam tsplatim dobitke od 450,000 \
sigurno do Gučenje 9 mjeseca, a u 6 razreda Ilustrovani cijenik gratis i franko. M, 150,000 M. 100,000 M. 80,000 M.
Srećke se izdaju u polovinam i čtvrti- žala i Crevalja za gospodu. x 2 M 75,000 M., 65.000 M., 60,000 M., 55 000 M.,
nam za prvim razred koji je službeno u- a. Je gospodu, gospogje | 50,000 M., 40,000 M., 30,000 M., 20,000 M. \
tavačen vrijede: 1 djecu kupuje se najbolje vrsti i uz I itd. itd itd, |
jeti pts teke mno 1:79 | UJ jtan jm kod WETSSA || Pvestie šape gran
in etvrtina srećke samo fi. 1.20 ima na prodaju totografija Dubrovnika. [| Pošto će se mali broj srećaka u brzo ra.

*_ Ulošci za slijedeće razrede, kako što i točni iskaz or
dobitaka, jesu vidivi u službenom, državnim grbom
provigjenom iskozu vučenja, koji je na svaki zahtjev
Još prije vučenja šaljem gratis i Jranko.

Svaki udioničar dobiva uz originalnu srećku i ori-
plan, providjen državnim grbom, ša badava,

ginalan
slije a da ga i ne traži.
$ 8 strogo ćutanje.
__Svako naručenje može 'ge učiniti ili poštanskom

 

| paćati, to se preporuča da se brže naruči. |
Philipp Filrs& |.
[| Ustanovljeno god, 1868 — Glavna Kolekta. |

Hamburg, 82 grosse Bleicehen 82.

E I s

 

Radi skoae e a ia obrati še na- Preporuča se, da se pregleda ovaj napis EXTRAKT
ručbom do 29 Septembra t. g. na čepu kao i crvena orlovska etiquetta, od
DIE: p H R E K G C H E R proti čestim patvorinam. PIN 0 uiz jan.

J € Leipzigu.

- Banquier u. Wechsel-Comptoir in HAMBURG. , Ova mast proizva.

dia liepi uzdržavajaći

ltavinitk ža: ovogodišnjih, bez utakmice RAŠE sjaj, nehvaća se pi naj-
Mrevinjih jaja Demir Put Di mi
na biciklu! i menadkriljiva je a

svojim izvratnim svoj-
stvima po sudu triju za-

konito zakletih kemi-
F čara.
Jedino prava sa ovom zaštitnom markom :

bicikla Crvena crta sa GLOBUSOM
post, Dia Kutijice po 5, 8 i 15 novi. mogu se svuda dobiti.

Nenatkriljivo la-
| ko trčanje . (zato
j bez naprezanja)

to je glavna pred-

i 48.i 40 novč.
Našica ofomorida (trista) 1 1.
Brašnenih crva | 2000. komade po 1
> hrane za: kanarince P*/ 8:

  

E tas

  
 

ne loco Prag bez emballage, daje uvijek Tvornice oružja. Steyr
. i maošini. rag ge, daj vI) Najveća pos. tvornica trea Katalozi gratis. 199 ms 1 fior. mjesečno mogu da zasluže osobe
. ; ' Zastupnik: Gosp. Oskar Gradenigo svakog položaja u svim mjestima časno i bez rizika, na
. enzel P etzold u P ragu P E M ge prodaji zakonom dozvoljenih srećaka i drž. papira Ponude
(Havižska ulice br. 394.) m _ua Ludwig Osterreicher, Budapest VIII. Deutsch gasse 8.

  

 
  
  
  
  

VINO o

HTM SER RAVALLO
ZELJEZASTO

prepisano preporučeno od liječničkih auktoriteta kao
dvorskog savjet. prof. dr, Braun, dvor. savjet. dr,
Drasche, prof. dr. barun Kraft-Ebing, prof. dr.
Monti, prof. dr. pi. Mosetig-Moorhef, prof. dr.
Netsser, prof. dr. Sehauta, prof 4 Weinlech-

ner, itd. itd,

(za slabe i one te se oporavljaju).
: Srebrne kolajne : XI. Liječnički kongres Rim.
1894, IV. tal. kongres kemije i farmacije Napulj1894
Zla , kolajne: /Megjunarodne izložbe Mleci it
1894, Kiel 1894 Amsterdam 1894, Berlin 1895. I
9: 500. liječničkih svjedočba. 13
Ovaj isvrsni eusijejnči lijek daje se veoma lako \
djeci tadi svog izvranog toka.
U
KRK

KRNICA SERRAVALLO: TRST:(Š

uća | iljena veliko, utem. «. 1848

ZEMALJSKO-ERARNA SUMPORNA BANJA
Kod

m= ILIDZE.
željeznička f u
i stanica e i,
)

. _, Snažne sumporne banje (vruće vrelo od 58* C.
nje za reumatićne bolove, kostobolju i njezine posljedice, rahitis, koštane i živ-
i a olesti.
u na sezona od 15. maja do 15. oktobra. i
ILIDŽA ti na Sarajevskom polja, pok sahat zapadno od Sarajeva,
499m. iznad Jadraoskog mori u dražesuom prijedjelu i pruža publici sve ugod- €
nosti Jag kubališta i ljetujikovanja.
Na Ilidži imade prasku 100 elegantnih i svakim komfortom uregjenih soba
za strance, dvorana, porodičnih odaja u tri hotela zemaljskog erara.
Dvorane sa kafu, konnerzaciju i biljarde ga listovima svijeh zemalja.

8
Umjerene qu. Odaji zajedno sa oslugom od 80 a kb
no. Ko boravi preko 14 dana dobiva 10% bp e Dai I \
ustitišna: ite ptici pemon
go z macije 08 bite pola ce, Dalmatinska o
Veuće, dlatao i opće .b hladn« plivaonica od nalječiet a ne.

rousael, Croquećt- i Lavu Tennis igra, stre jana, jahaći hiatovi,
biajle omnibus za vrela Bosne 4 km. daloke, Šetaje ' brda. itd. :

Promet lokalnih (14 dnev
[LIDŽE i SARAJEVA Sou

Dnevno muzikalan konce bez muszikalno i kupalii i
Prospekti i ovi dragi obavij i daju 0 po želji. Upeota Ba. M

 
  
   
    
    
     
     
   
  

 
 
 
 

 

i*

PETAR 1. OREPIĆ U DUBROVNIKU.
Glavni 'prestavnik -za Dalmaciju, Bosnu-Hercegovinu

i Crnugoru, sa skladištem u Dubrovniku od nagragjeno :
...; Dionička tvornica piva u: Budwaiss-u.. zo

Opreihe piva obavljaju: se koliko od Skladišta a-Dil