godinu fior. 4, na po godine fior. 2; (Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu:) na cije- |
lu godinu fior. 4: 50, na po godine flor. 2: 25; (za inozemstvo) fior. 4 i poštarski troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da | tiskaju

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed. za (Dubrovnik:) na cijelu |
|

je predbrojen i za došasto polugodište.

 

 

 
 
  
 

i
» ko

koi

i Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi
se Uredništva.
wlade, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

isi 46 ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uplara.

   

Živjeli naši Župljani!

Živjeli naši Župljani
Živjela, braćo naša!
Ako smo čast osvjetlali
Zasluga jeste vaša,
Junački sinci susjednih
Pitomih naših sela,
"Svaka vas sreća srela,
Poživio vas Bog!

Poznavši jednom istinu,

I spasonosnu stazu,
Stresoste sebe odlučno
Srpštine zlu zarazu ;
Ter jednim. duhom sljubljeni
Stupiste k biralištu,

_u»__ Da, teškom na poprištu
Vršite zavjet svet.

Da javno, časno, svečano
Prosvjedujete s nama,
Savezu proć neprirodnom,
Što laži, opsjenama
Naš slavni nekoč Dubrovnik
U vrtlog strasti stjera,

I bez ikakvog smjera
Teturat čini mu.

OL SLON OLSLLLL SSS Ob LO SSL

»Macellate, macellate !«

»Queste son, vili, le vittorie vostre.“

Alfeeri.

 

Osvanuo lijepi proljetni dan 22 ov, mj., dan
urečen za izbor trećeg tijela gradskog zastupstva
očekivan od svakoga grozničavem napetošću. Već
u 6 sati u jutro počelo se skupljati mnoštvo svi-
jeta pred općinskom polačom, odregjenom za : iž-
bere. Zvone 7 ura, kad. s vrata, što vode na Ploče,

zaori poklik : , Živjela Hrvatska !“ :i u grad stupi, |

koracajući ponosno povorka svijeta .iz bližnje Žu-
pe u silnom mnoštvu, ter se izredi pred  općin-
skom zgradom, predvogjena od naših. sa na čelu
Dr. Perom Čingrijom, koji su im bili pošli na do-

ček, Ulazak njihov u grad bio je veličanstven, ka«: | jem gotovo za polovinu, al 'kasnije malo po
kvoga se Dubrovnik, nakon Gundulićeva slavja, ne | njihov broj spada, |: s' našim - 66 'isi i
spominje. Cijelo mnoštvo, od preko 400 birača :isi | sil
Župe, ne brojeći gragjane, izgledalo je sadalmuto; | sa'6ni ts? sed; Načelnlik

jednom misli i vrućim hrvatskim narodnim čustvom.

Mnoštvo zaokupi ulazak općinske zgrade, Vrata se | no pitteej:
otraraju u 8 sati, i apčinske prostorija: pame:so | mibčelidki

  

svijeta, Naši a za: ka
betalijani, brojem naših, novjerujisći sve«:

ROLL LOL ŠdLLŠSLS LLSSLOME

| sumnjati o ispatku izbora.

Narodni ponos uvrjegjen
Život vam prože cjeli;
Ter uz nas brižni pristaste _
Zanosni, srcem vrčli;
Susljedna tri dni ne grijuć
Priprosta vam ognjišta, %
Ne bojeći se ništa ?

Kad s vama pravo, Bog! :

Pritisak vas ne priduši
Novac vas ne zamami,
Svuda ste išli ponosno
S poštenjem vašim sami;
A pored vas je stupao
Lik starog Dubrovnika;

SL SSOLDLŠSSA SOA OSOA O

Oza rA

CA vi ste njemu svi!

U razmak od tri dana:
'Bezdušnih ljudi deranje
Sred općinskoga stana;
Kako se s vama postupa,
Ko da ste srpske koze;
Kako vam prjete, groze
Ko da vas misle strt.

6
Vidjeste mnogo, premnogo :

)
2
Ž
3

 

Načelnik Gondola potresenim glasom javlja
da počinje biranje izbornog povjerenstva. U ne
vele prostranoj izbornoj dvorani nastaje tiska, u-
bija te vrućina i zaparina. Čita e itnenica, i bira-
či dolaze redom da glasuju. Posao ide na dugo,
jer nigda dosle nije došlo toliko svijeta na birali-
šte, a s druge strane vidi se da načelnik kao na- |
vlaš razteže.

Od vladine strane nazočan je ć. k. Poglavar |
Barun: Marojčić. Oružnici i redarstvo postavljeni su |
na vratima općine i u izbornoj dvorani da paze |
na red. Načelnik: odbija svakog četvrtog našeg bi- |
rača, malo koja naša punomoćnica valja, dočim |
protivničke svekolike su u redu. Vladin: povjerenik

prestano prosvjeduje, i prosvjedi su prineseni u |
zapisnik. Iz početka protivnici nadjačaju :nas bro-
malo (
je- Mi

 

a | a . | e

3

 
 
    
       
 
 
 

Al Bog vam dade ustrajnost
I prezir tovarluka ;
Vršeći dužnost nije vas
Divljačka smela buka;
Niti bi igda m'jenili
Najnižeg megju vama,
S onijem što bez srama
Izbacahu vas van!

Vidjeste dosta!... recite
Pravedno po: istini :
Kad ono s vama činjabu,
Što neće na općini?!
Kada su javno pred svjetom
Postupali onako,

_— Kakar_će_činit.jpško._
Gdje niko ne vidi !?

Vidjeste dosta!.... ustrujte
U borbi proć zloduhu;.
Suzbijte srpsku nesnosnost,
I poljišku natruhu;
Ne dajte da se Dubrovnik .;
Potpuno opogani: di
Junaci vi valjani,
Da vas poživi Bog!

  

LL SSSSLSSSLSSSAM SN e -

naših, smućena i ogorčena hoće da ide van. Iz-
bornica se ispraznjuje, u njoj ostaje mačelnik i
još kojigod njegov pomoćnik. Predane izborne :ce-
dulje izložene su svačijemu dohvata. Ali se neki
naši umeću u onu silnu vrevu i snažnom rukom
zaustavljaju svijet, koji već. bješe počeo izlazit.

i i, vičući: ,Natrag, natrag, tre-