12 strana

"M : i Ra eo REDE ou
u O I S a E oi
ue i
za Zo
E g a 8 š :
SOK kk
s! i i
a go SRNA : ši
h AS,
* Vi #
\

God. : 1 Dubvovnik, o Uskvsenju 193%. pe s Broj 54

   

 

 

 

 

 

 

Pantagane... Pantagane:..

šon šić a o
U Zamanjinoj ulici pred par dana + i

pantagane su nagirizle u kolijevci sas
dijete radnika Pera Radovića | cio/s >

 

 

 

 

 

 

 

TEMA ZA ĆIĆERONE:

Ovo su, gospodo, kulturni spomenici Dubrovnika: Katedrala, sv. 'Viaho,
Dvor, Sponza, ono gore je tvrđava Minčeta, a dolje ispod su magazini,
gdje žive ljudi i gdje štakori grizu djecu. rhzežud i sdogaoD« alibem

MrONOG 8 sIsloqaa oj

NARODNA REPUBLIKA

e R A HRv KA toa
43107 MAUČNA BipLIOTEKA, DUBROVNIK << /3