TAKSA PLACENA U GOTOVU PLACENA U GOTOVU

Narodna

 

vijest

 

GOD. XIX — BR. 28.

DUBROVNIK, 15 Srpnja 1937

CIJENA Din. 150

 

Pozdravljamo Vas

Sve Vas, koji dolazite na hodočašće u Grad sv. Vlaha, da se poklonite Kralju svih kraljeva
_Kruhu života našega, početku i svrsi našoj — od svega srca pozdravljamo!

Sunce, koje ističe danas na našem istoku, od vijeka živo i uvijek novo u zlatnim zrakama,
Sveta je Hostija, Sam Bog je u Njoj, i sve nas zove k sebi. | došli ste na veliku Misu da prisustvujete
velikom Podizanju. Neka se ta sveta Hostija uzdigne nad Dubrovnikom, primorjem našim i cijelim
hrvatskim narodom! Neka Ju naša srca drže na visini, neka je naše molitve obujme poput miomirisnog
kada i kao vijenci slavospjeva neka se naše pjesme pletu oko Njezina sjajal Neka se koljena naša ne

umore klečati pred Njom u prahu, i neka naši glasovi ne prestanu klicati :

Isus u Oltarskomu, Sakramentu Presvetom !“
Mnoštva se skupljaju oko Nje. Gladni hoće kruha, izvor vremenitog vječnog života. Ljudske
su duše žedne. U pustinji modernog bezvjerstva poganstva sužanjstva i duhovnog nasilja ozbiljnost misli
i krutost života pritištu ih tlu, zatvaraju im oči i sagiblju hrptenice, sažižu usne i sisaju duše, da viču
traže okrepu, živo vrelo vode žive. Strašna je to suša: sve se živo u njoj suši i trulo pada u zemaljski pra!

I čovjek. Dapače najviše on:
savjest, koja ga jedina zove pravim imenom. Grabi zemaljske zaklade svojim blatnim prstima,

Set, svet, svet; svet i presvet

 

slabi i umire, živi po nagonima, čiji nije gospodar, ubija u sebi

vlada

nasiljem i tamnicom, nagomilava zločin za zločinom u verigu, po kojoj se spušta u bezdan. Na neprija-

teljstvu gradi svijet ne videći da ga tako ruši.

stvoren na sliku Božju.

Strašna je slika današnjeg čovjeka :
njegovo oko i kroz srce njegovo ne ide više Božja ruka. Moderni je svijet suh:

nebo ne lebdi više nad njim,

Ruši etične vrijednosti i ne zna da ubija sebe, koji je

zvijezde ne sjaje više

smisao života izgubio

se je u prahu. I prah traži i zove dobru kišu. Čovjek čezne za Božjom ljubavi kao što i jelen za živom
vodom, kao ruža za rosom, kao ptica pjevica za kapljom s neba,

Dođi, Kruše života, oživi naše moći i obnovi nas! Napoji naše usne, utješi naša srca, digni s

 

ramena naših težinu materije, operi nas od neprijateljstva i mržnje, očisti nas od nižih nagona, daj vid

našim očima i ljubav našim srcima! Daj nam duhovni rast! — Mnoštva se stiskaju oko svete Hostije.“

Žedni hoće da piju sa živog vrela. Sunce, koje nad njima izlazi sveta je Hostija: sam Bog je u Nioj|
Nepregledne čete Je slave s himnama:
,&vet, svet, svet, Svet i presvet, Isus u Oltarskom Sakramentu presvetom !“

 

Jubilarni

Kongres

Hrvatskog Katoličkog Domagojskog Djaštva

Danas se otvara_u Dubrovniku kon-
gres hrvatskog katoličkog djaštva, na
koji dolaze delegati sveučilišne i sred-
njoškolske omladine iz svih krajeva
hrvatske domovine.

Dubrovačkom gragjanstvu zapravo i
me treba predstaviti to djaštvo, jer

  
 

Što je Kafa Hag za srce

to su Zeiss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake

svjetlosti.

Za sve informacije .kao i pro

spekte obratite se na stručnog

optićara

   
    
    
   

 
 
 
 

   

 

 

wik

ogranak toga djaštva — dubrovački
Domegojci — postoji i djeluje u Du-
brovniku već preko 15 godina.

To su oni hrvatski, katolički djaci
koji su se dugo godina okupljali u
prostorijama društva ,Bošković“ pod
vodstvom Padra Perovića, a zadnje vri-
jeme u prostorijama Male Braće pod

vodstvom P. Žica, dok srednjoškolke

od početka hvalevrijedno vodi preč.
Don Karlo Capurso.

Dubrovačko gragjanstvo pozna to
djaštvo, koje već dugi miz godina
okuplja u svojim redovima veliki dio
dubrovačkih učenika i sveučilištaraca,

muških i ženskih, spasavajući ih vjer-
ski i moralno, formirajući ih intelek-
tualno i odgajajući ih u hrvatskom i
socijalnom duhu.

Mi smo to djaštvo vidjeli na raznim
vjerskim manifestacijama i zajedničkim
sv. Pričestima, ispovjedajući tim svoje
vjersko osvjedočenje, lišeno svih ku-
kavičkih ljudskih obzira, a vršeći tim
značajni apostolat megju svojim dru-
govima i ostalim vjernicima.

Mi smo to djaštvo vidjeli kao prire-
gjivače mnogobrojnih odgojnih prire-
daba, koje su redovito bile na umjet-

mičkoj visini. Socijalni i kulturno-vjerski

 

Ne zaboravite na NIVEA!
Ona jača Vašu kožu!!!

rad dubrovačkih Domagojaca po du-
brovačkim selima je široj javnosti manje
poznat, ali je zato općenito poznato,
kako su ti hrvatski katolički djaci znali
progovoriti pod bivšim nasilnim reži-
mima, kad je uistinu bilo junaštvo pro-
govoriti i poći odsjesti po najmanje
desetak dama...

Sigurno je pak, da nijedna druga
kulturna institucija i organizacija nije
vršila u Dubrovniku kroz zadnjih 15
godina tako jaki upliv u idejnoj ori-
jentaciji dubrovačkog djaštva, kao upra-
vo domagojska djačka društva. Smjer
pak te orijentacije nije drugi nego onaj

  

 

via dičiai

u